Bensinupproret: ”I det här fallet har pandemilagen missbrukats”
Olika besked för att få genomföra bilkorteger
Peder Blohm Bokenhielm är talesperson för Facebook-gruppen Bensinupproret 2.0. Foto: Privat


Den första maj anordnades ett flertal bilkorteger på olika håll i landet. Många blev upprörda av att vissa fick genomföras medan andra upplöstes av polisen. Talespersonen för Facebookgruppen Bensinupproret 2.0 anser att pandemilagen missbrukas.

Den första maj samlades 34 bilar på en parkering i Stockholm. Vore det inte för polisens närvaro hade de bara kört iväg i kortege. Syftet var att med budskap på bilarna visa sitt missnöje mot de höga bensinpriserna. Men det hade de inget tillstånd för.

Peder Blohm Bokenhielm är talesperson för Facebook-gruppen Bensinupproret 2.0 med över en halv miljon medlemmar.

– Vi har under en längre tid inte kunnat demonstrera, på grund av pandemilagen. Vi har funderat på hur vi skulle kunna genomföra något som är coronasäkert. Så vi bestämde oss för en rullande bildemonstration.

En tillståndsansökan vore att erkänna det som en allmän sammankomst, menar han. Då gäller att man inte får samlas fler än åtta personer. Därför sökte han inte tillstånd.

Via Facebook planerade de för bilkorteger även i Göteborg, Kalmar, Växjö, Falun och Luleå. Dialogpolisen tog kontakt en vecka innan.

– Vi har alltid kunnat föra en vettig dialog. De sade att de inte ser det som en allmän sammankomst så länge vi inte har opinionsbildande material på bilarna.

De bestämde sig för att ta bort sådant material.

Jag tror att en av de största bristerna med pandemilagen är att den är så tillfällig att de själva inte vet riktigt vad som gäller. 

– Peder Blohm Bokenhielm, talesperson Bensinupproret 2.0

Han berättar att polisens jurister hade diskuterat hur de skulle ställa sig till Bensinupprorets bilkortege. Polisen i Kalmar såg det som en allmän sammankomst oavsett om de hade opinionsbildande material eller inte. Skälet är att de ser många bilar som kör sakta på led som en allmän sammankomst.

– Jag tror att en av de största bristerna med pandemilagen är att den är så tillfällig att de själva inte vet riktigt vad som gäller, säger Blohm Bokenhielm.

Som arrangör skulle han riskera vite på 20 000 kronor per ort om kortegerna hölls.

Risk att pandemilagen utnyttjas

På parkeringen i Stockholm delade Peder Blohm Bokenhielm ut munskydd och handsprit till de som behövde. Han gick från bil till bil för att informera så att de inte skulle behöva stiga ur. Polisen berömde detta och sade att så länge de stod på parkeringen så var det ingen allmän sammankomst.

– I mina öron är det inte rimligt att säga att står ni kvar så är det ingen allmän sammankomst, men kör ni iväg så blir det det. Det är bara ett sätt att försöka intimidera och hindra oss från att genomföra det.

Eftersom de då ansåg att skadan redan var skedd så valde de att ändå ha sina budskap på bilarna.

Han ser risken att pandemilagen utnyttjas.

– I det här fallet har pandemilagen missbrukats för att hindra en opinionsyttring.

– Vi är obekväma och tänker man utanför ramarna idag så är man helt enkelt farlig.

Han förklarar att när så många som en halv miljon personer enas kring en politisk fråga blir det en kraft som kan påverka.

Upplöstes

När bilarna körde iväg stoppades de efter hand av polisen i arbetet med att upplösa vad polisen bedömde som en allmän sammankomst.

– Det var bland annat en åsiktsyttring som var öppen för de som önskade och därmed betecknas det som allmän sammankomst, säger stockholmspolisens presstalesperson.

Det har förekommit andra bilkorteger i Stockholm i vår men polisen uppger att ingen har sökt tillstånd.

– De flesta söker inte tillstånd utan uppstår spontant och då jobbar polisen med dem efter bästa förmåga. Där det går att urskilja en arrangör försöker man skapa kontakt med denne.

Bensinupproret fick genomföra en bilkortege i Göteborg, men utan banderoller på bilarna. Polisen närvarade och bedömde det inte som en allmän sammankomst. Foto: Peter Okrasinski

I Göteborg fick Bensinupproret köra efter dialog med polisen. Enligt Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg vid Länsstyrelsen Västra Götaland, begränsade de antalet bilar och hade inga stora banderoller.

– I praktiken var det knappt märkbart att bilarna åkte i organiserad kortege. Polisen hade även kontrollerat platsen för kortegen på 1 maj och bedömde att ingen offentlig tillställning behövde upplösas.

Pandemilagens syfte är att minska trängsel och därmed smittorisk. Polisen och länsstyrelserna samarbetar för att se till att reglerna för att minska smittspridning efterlevs. Om beslut om begränsningar inte följs får länsstyrelserna enligt pandemilagen besluta om vitesföreläggande.

Definitionen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, ASOT, utgår från ordningslagen.

– Vi tar hjälp av polisen, som är prövningsmyndighet för ASOT, om det är en ASOT som håller på att ordnas. Om det är en ASOT, så är vår utgångspunkt densamma som Folkhälsomyndighetens, nämligen att är det mer än åtta personer i tillställningen då är det en risk för smittspridning som kan få konsekvenser för samhället, säger Kristina Höök Patriksson.

Här spelar det ingen roll om personerna sitter i varsin bil, förklarar hon. Skälet är att det kan bli risk för smittspridning när personerna samlar sig, till exempel vid en bensinstation eller ett café.

"Folk var jättearga" 

Socialdemokraterna i Mellerud hade tillstånd för sin bilkortege. Peder Blohm Bokenhielm säger att många reagerade starkt på att de fick ha sin demonstration.

– De hade villkoret att bara åtta personer fick kliva ur bilarna. Om de andra satt kvar så var det okej.

– Jag tycker att det var sunt. Hade de sagt till oss att 'ni får köra bilkortege och högst åtta personer får stå utanför bilarna', jättebra, då hade vi haft något att gå efter.

Marianne Sand Wallin, ordförande för Socialdemokraterna i Mellerud, säger att folk började höra av sig dagen innan.

– Folk var jättearga och tyckte att det var orättvist. Vi hade inte haft något emot att tycka att det är viktigt att ha billig bensin på landet. Det hade vi ställt upp på varje dag i veckan. Men man försökte göra det till något med politiska förtecken.

Tillståndet gällde begagnande av allmän plats. De hade angett ett bestämt antal deltagare, gjort kartor över färdväg och markerat där de tänkte stanna.

Marianne Sand Wallin, ordförande Socialdemokraterna i Mellerud, vid bilkortegen den 1 maj 2021. Foto: Privat

Sand Wallin säger att förstamajtåget brukar stanna vid ett äldreboende i Åsensbruk där en blåsorkester spelar för de äldre. Förra året fick de tänka om.

– Vi kände att det vore tråkigt för de äldre utan förstamajtåget. Mässingsorkester var inte att tänka på, men vi kanske kunde bjuda på tårta och uppmärksamma vår dag. Vi frågade polisen om vi fick demonstrationstillstånd för att köra bil.

Årets tillstånd gällde 15 bilar. De körde med röda fanor till äldreboendet där inte fler än åtta personer gick ut och applåderade.

– Jag tycker det är klart att man ska granska att vi har likhet inför lagen och att bedömningen är samma oavsett vem man är och vilken organisation man kommer från.

– Demonstrationsfriheten är vi självklart mycket måna om. Det är tråkigt att man försöker ställa grupp mot grupp och säga att Socialdemokraterna har bluffat sig till det här, säger Marianne Sand Wallin.

Olika resultat – samma typ av manifestation

Samtidigt bjöd Socialdemokraterna i Mark in via Facebook till en bildemonstration. Alla som ville delta var välkomna med sin bil. De åkte i kortege med fanor och musik från Kinna till Skene. Enligt Peder Blohm Bokenhielm upplöste polisen inte kortegen. Han menar att det borde räknas som allmän sammankomst.

Edward Riedl (M), riksdagsledamot, har ställt frågan till statsminister Stefan Löfven om hur pandemilagens tillämpning kan leda till så olika resultat för samma typ av manifestationer. Den 1 juni ger inrikesminister Mikael Damberg (S) svar i riksdagen.

Bilar hade samlats på en parkering i Göteborg inför Bensinupprorets bilkortege den 1 maj 2021. Foto: Peter Okrasinski

Peder Blohm Bokenhielm har fått besked om att Länsstyrelsen Norrbotten och Länsstyrelsen Västra Götaland inte kommer att ålägga honom vite. Övriga länsstyrelser har ännu inte meddelat om något beslut om vitesföreläggande.

– Jag kommer inte att acceptera det, jag kommer att dra det så långt jag kan. Det inkräktar på individens rättigheter.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Covid-19-regler vid bilsamling

Organiserade bilträffar där man visar upp sina bilar, deltar i eller tittar på bedömningstävlingar eller där det finns försäljningsstånd med till exempel reservdelar räknas som offentliga tillställningar. De liknas vid en mässa. Både de som visar upp sina bilar och publiken räknas som deltagare.

Tillfällen då ett stort antal personer samlas med bilar på större öppen yta, till exempel parkeringsplats enbart för att umgås bedöms inte som offentlig tillställning. De jämförs med andra tillfällen när många samlas utomhus för att umgås.

Offentlig tillställning eller inte, oavsett vilket så kan polisen ingripa mot ordningsstörningar, brott och berusning samt vid brott mot trafiklagstiftningen eller trafikföreskrifter.

Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas för att motverka epidemier.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha högst åtta deltagare. Detta gäller även om det sker utomhus på stor yta.

Källa: Polisen