7 tidiga varningstecken som kan tyda på demens


Det finns fler än 50 miljoner människor runt om i världen som har demens och den här siffran väntas stiga till 75 miljoner år 2030, enligt organisationen Alzheimer’s Disease International.

Idag finns mer information än någonsin om de fysiologiska processerna vid demens, och det är viktigt att känna till de tidiga varningssignalerna som kroppen visar. Upptäcker man demens tidigt kan det ge läkarna en chans att ordinera terapi, samt livsstils- och kostförändringar som kan vara mycket värdefulla för att hindra utvecklingen av sjukdomen.

Här ska vi titta på sju varningstecken som kan hjälpa dig att upptäcka en begynnande demens.

1. Frekventa fall och koordinationsproblem

Om du eller någon du känner ofta tappar balansen och koordinationen, kan det vara ett tidigt tecken på demens. Hälsoforskare har fastställt att människor med Alzheimers, den vanligaste formen av demens, löper större risk för höftfrakturer på grund av fall än andra människor i samma ålder.

Man vet inte klart varför, men Paul Adams, senior rådgivare på Phillips Lifeline, ett företag som arbetar med att hjälpa äldre människor med den här typer av problem, säger: ”Föreställ dig att du inte vet var du är och att du inte känner igen någon omkring dig […] när man är orolig och panikslagen, rör man sig ofta för snabbt och oförsiktigt”. Så om rumsuppfattningen är ett problem, ta kontakt med din läkare för en undersökning.

2. Struntar i lagen

Dåligt omdöme i relation till pengar eller att inte följa lagen kan vara ett tidigt tecken på förändringar i hjärnan som hör samman med frontotemporal demens (FTD).

– Det är ibland svårt att ta till sig att en viss del av hjärnan inte fungerar som den ska, vilket kan leda till handlingar som ligger utanför ens normala beteende, så som isolering, likgiltighet och ibland brottslighet, säger läkaren och forskaren Georges Naasan till Reuters.

En studie författad av Naasan, publicerad i Journal of the American Medical Association Neurology, visade att patienter med FTD  hade större benägenhet att begå ”stöld, trafikförseelser, sexuella närmanden, intrång och att urinera på allmän plats” medan de med Alzheimer hade större benägenhet att begå trafikförseelser, som ofta var relaterade till en kognitiv försämring.

3. Svårt att förstå sarkasm och lögner

Eftersom hjärnans förmåga att skilja på sanning och lögn, och ordens underliggande betydelse, finns i den frontotemporala loben, så kan människor med demens ofta inte uppfatta dessa skillnader. Det som inte verkar fungera riktigt hos demenspatienter är förmågan att förstå de verbala och icke verbala antydningarna (såsom tonfall, ansiktsuttryck, etc.) som i vanliga fall skulle fått dem att förstå att personen inte är uppriktig eller ärlig.

En grupp forskare vid University of California-San Fransisco gjorde ett experiment med en video där människor antingen ljög eller var sarkastiska under konversationer och visade det för en grupp äldre. Några var helt friska, medan andra led av demens. De upptäckte att godtrogenhet var en tydligt indikator för demens, ett faktum som överensstämmer med det höga antal demenspatienter som blir offer för bedrägeri.

4. Stirra ut i tomma intet

Man vet att patienter med Lewykroppsdemens ofta uppvisar kognitiv instabilitet, såsom att stirra ut i tomma intet under en längre tidsperiod, och en studie från 2010 från Washington University i St. Lous visar att det här också ofta inträffar hos patienter med Alzheimer.

Detta som ofta kallas ”reducerad blick” är en effekt av hjärnans normala hantering av ögonrörelser och spårning. Om du upptäcker det här hos dig själv, eller om andra gör det, skall du kontakta en läkare. Den här avtagande kontrollen av medvetenheten om ögonrörelser kan också visa sig som att man hoppar över rader när man försöker läsa.

5. Förlust av motoriska och kognitiva färdigheter

Många demenspatienter märker att de får svårt att klara av grundläggande saker som tidigare var enkla. Det kan vara saker som att hantera föremål, exempelvis att knäppa en skjorta, som kräver finmotorik, och att man har svårt att komma ihåg hur något skall göras i allmänhet.

Det här kanske inte märks på en gång, men en studie som gjordes 2016 visade att när det tog längre tid att utföra saker som krävde finmotorik fanns det en stark koppling till Alzheimers.

6. Äter udda saker

Ätprobelm är ett vanligt bekymmer hos demenspatienter, vare sig det rör sig om förlorad aptit, överätande eller att man inte längre uppskattar sin favoritmat. Men en av de mest egendomliga aspekterna som följer med degenerativa nervsjukdomar är att man kan börja äta udda eller oätliga saker.

Orsakerna till det här kan vara att den som lider av demens ofta glömmer bort var de är eller vad de gör under måltiderna och kan av en händelse uppfatta ett föremål som är kopplad till måltiden som en del av själva måltiden.

7. Saknar empati

”Kognitiv empati är förmågan att förstå en annan persons känslotillstånd. Det innebär att man kan känna in någon annans sinnesstämning; om de är glada, rädda eller bekymrade”, förklarar dr. Muireann Irish från Neuroscience Research Australia. Avsaknad av empati är ofta ett resultat av demens, vilket beror på förlusten av celler i det som forskare ofta kallar den ”sociala hjärnan”.

Även om detta fenomen kan uppkomma både hos patienter med Alzheimer och med frontotemporal lob sjukdom, enligt dr. Irishs Journal of Alzheimer’s Disease, så ses det mycket tydligare hos den senare.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss