4 steg till att släppa det förgångna
Foto: Volker Kraus


Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, så brottas många av oss ständigt med det förgångna, på många sätt.

Det kan handla om misstag som vi har gjort, som vi ångrar eller som gör att vi känner oss dåliga. Vi kan också hålla fast vid ilska kring någonting som någon gjorde mot oss, eller frustration över hur saker och ting har blivit.

Faktum är att det bara är obehagligt; det är ingenting att få panik över.

Vi kan också ha historier som vi berättar för oss själva om vad som hände och som gör att vi känner oss ledsna, deprimerade, arga eller sårade. Kanske kan vi inte låta bli att tänka på de här händelserna som varit, utan de fortsätter att spelas upp om och om igen i sinnet.

Men om vi bara kunde släppa det som varit och istället vara närvarande i det som sker just nu? Tänk om vi kunde släppa bördan? Tänk om vi kunde se att vi skadar oss själva genom att hålla fast vid det förflutna, och se släppandet som ett sätt att ta hand om oss själva?

Det är fullt möjligt att göra det här, även om det inte alltid är lätt. Här är det sätt som jag rekommenderar, i fyra steg.

Steg 1: Se vad det är som skadar dig

I det här ögonblicket känner du någon sorts smärta eller svårighet: ilska, frustration, besvikelse, ånger, eller du känner dig ledsen eller sårad.

Lägg märke till den här svårigheten och se att den orsakas av någon ”historia” som du berättar för dig själv om vad som har hänt. Du kanske hävdar att smärtan orsakas av det som hände (inte av historien i ditt huvud), men det som har hänt är förbi. Det är borta. Smärtan finns fortfarande kvar här nu, och den orsakas av de ständiga tankarna du har om situationen.

Lägg märke till att ”historia” inte betyder ”falsk historia”. Det betyder inte heller ”sann historia”. Ordet ”historia” i det här sammanhanget implicerar inte bra eller dålig, falskt eller sant, eller någon annan bedömning. Den är helt enkelt en process som pågår inom dig. Processen ser ut ungefär så här:

- Du minns vad som hände.

- Du har ett perspektiv eller en bedömning av händelsen som försätter dig i rollen som sårad.

- Det här ger upphov till en känsla hos dig.

Så lägg bara märke till vilken historia du har, utan att bedöma den eller dig själv. Det är naturligt att han en historia, men se bara att den finns där. Och se att den ger dig svårigheter, frustration och smärta.

Steg 2: Var i den fysiska känslan

Nästa steg är att vända sig från historian i huvudet till känslan som är i kroppen. Det här är den fysiska känslan: det kan vara en tyngd i bröstet, en tomhet, en ilande smärta, en värk i hjärtat, en energi som strålar ut från solar plexus, eller något annat.

Träna på att vända på och att möta den här fysiska känslan – genom att flytta din uppmärksamhet ut ur huvudet och mot kroppen. Vi försöker vanligtvis att undvika de här smärtsamma känslorna. Stanna nu och möt dem med mod.

Utforska känslan med nyfikenhet: Hur känns det? Var känns det? Förändras det? Om det blir outhärdligt så gör det i små portioner, så att det känns hanterbart. Det kan bli intensivt om känslorna har blivit intensiva.

Oftast ser vi att det inte är jordens undergång, att vi kan klara av det. Faktum är att det bara är obehagligt; det är ingenting att få panik över.

Stanna med känslan och var mjuk, vänlig och välkomnande. Omfamna känslan som om det vore en gammal vän. Du blir bekväm med det obekväma och det är modets väg.

Steg 3: Andas ut, släpp

Andas in din svårighet, och andas ut medkänsla. Det här är en tibetansk, buddistisk övning som heter tonglen: Andas in den jobbiga känslan, och andas ut känslan av lättnad och befrielse från den svårigheten.

Du kan andas in inte bara din egen smärta, utan även andras:

- Om du känner frustration, andas in hela världens frustration – andas sedan ut frid.

- Om du känner dig ledsen, andas in hela världens sorgsenhet – andas sedan ut glädje.

- Om du känner ånger, andas in hela världens ånger – andas sedan ut lycka och tacksamhet.

Gör det här i en minut eller så, och föreställ dig hur smärtan hos de omkring kommer in med varje andetag, och hur en fridfull känsla strålar ut till dem när du andas ut.

Du kan träna på det här varje dag, och det kan göra underverk. Istället för att springa ifrån din svåra känsla, så omfamnar du den, och låter dig själv ta in den. Och du gör det för andra också, vilket får dig att komma ut ur ett självcentrerat tillstånd och in i ett tillstånd där du fokuserar på andra.

Medan du gör det här så börjar du släppa din smärta eller svårighet.

Steg 4: Vänd dig mot det som är nu

När du känner att du har släppt, istället för att fastna i din historia igen, vänd dig och se vad som finns precis här och nu. Vad kan du se? Kan du uppskatta det, eller en del av det? Kan du vara tacksam för någonting framför dig just nu?

Det här steget är viktigt eftersom när vi fastnar i någonting som har hänt tidigare, så är vi inte uppmärksamma på nuet. Vi uppskattar inte det ögonblick som finns framför oss. Det kan vi inte, eftersom våra sinnen är uppfyllda av det förflutna.

Vad finns framför dig just nu?

Så när vi börjar släppa det förflutna har vi tömt våra koppar och låtit dem fyllas med nuet. Sedan borde vi hitta tacksamhet för vad som är här, istället för att oroa oss för det som inte är det.

När vi gör det har vi omvandlat vår kamp till ett ögonblick av lycka.

Leo Babauta är författare och har skrivit sex böcker. Han driver bloggen ”Zen Habits” med över 2 miljoner följare, och har skapat flera program som hjälper människor att bemästra sina vanor.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.