3 moderna uppfinningar som fanns för miljontals år sedan
I stenen finns en figur inristad som tros vara så gammal som 65 miljoner år. Figuren håller i ett teleskop, en uppfinning som tros komma från Galileo 1609. Foto: Eugenia Cabrera/Museo Cabrera


Kan det ha funnits förhistoriska civilisationer lika avancerade som vår moderna civilisation? Vissa fynd tyder på det, och att de till och med varit mer avancerade än dagens.

Bevis som dessa kan vända våra vetenskapliga sanningar upp och ner. Det vore dock inte första gången – vetenskapens historia visar att vetenskapen otaliga gånger har varit på helt fel spår.

Paradigmskiften stuvas undan och betecknas som kontroversiella. De här upptäckterna har ifrågasatts, men en del forskare har vidhållit att de utgör otvivelaktiga bevis för att människor gick på jorden med lika mycket kunskap och kultur som dagens folk – för tiotusentals eller till och med många miljoner år sedan.

1. En 1,8 miljarder år gammal kärnreaktor

En fransk fabrik importerade uranmalm från Oklo, i afrikanska Gabon, 1972. De upptäckte att uranet redan hade förädlats. Platsen där uranmalmen hade tagits från visade sig vara en storskalig, avancerad kärnreaktor som skapades för 1,8 miljarder år sedan och användes i 500 000 år.

Forskare samlades för att göra undersökningar. Många förklarade det som ett märkligt, men naturligt fenomen.

Glenn T Seaborg, före detta chef för United States Atomic Energy Commission och Nobelprisvinnare för sitt arbete med syntes av tunga ämnen, förklarade varför han inte trodde att det var ett naturfenomen och alltså måste vara en kärnreaktor skapad av människan.

För att uran ska ”brinna” i en reaktion krävs det mycket exakta förhållanden. Vattnet måste vara extremt rent, betydligt renare än det som finns naturligt, var som helst i världen. För att kärnfission ska ske måste det finnas uran 235, som är en av de naturliga isotoperna i uran. Flera specialister på reaktorkonstruktion har sagt att de tror att uranet i Oklo inte kan ha haft tillräckligt med uran 235 för att en reaktion skulle ske naturligt.

Dessutom verkar det som att reaktorn var mer avancerad än någonting vi skulle kunna bygga idag. Det var flera kilometer långt och värmeeffekten på omgivningarna var begränsad till 40 meter åt alla håll. Det radioaktiva avfallet ligger fortfarande på plats nere i berget och har inte förflyttat sig bortom gruvplatsen.

2. Sten i Peru visar teleskop och moderna kläder

Man tror att teleskopet uppfanns av Galileo Galilei 1609. En sten som tros ha ingraverats för 65 miljoner år sedan visar dock en mänsklig figur som håller i ett teleskop och tittar på stjärnorna.

Foto: Eugenia Cabrera/Museo Cabrera

Ungefär 10 000 stenar i Cabrera Museum, i Ica, Peru, visar förhistoriska människor som bär huvudbonader, kläder och skor. På stenarna avbildas scener som påminner om organtransplantationer, kejsarsnitt och blodtransfusioner. En del visar möten med dinosaurier.

Medan vissa säger att stenarna är förfalskade har Dennis Swift, som har studerat arkeologi vid University of New Mexico, dokumenterat bevis för att stenarna dateras till tiden före Columbus, alltså innan 1400-talets mitt. Detta finns samlat i Swifts bok ”Secrets of the Ica Stones and Nazca Lines ”.

Swift säger att ett av skälen till att stenarna på 1960-talet ansågs vara falska var att man på den tiden trodde att dinosaurier gick med svansen släpande efter sig, medan stenarna visar dinosaurier med svansen upprätt.

Senare studier har dock visat att det är troligt att dinosaurier gick med sin svans upprätt, så som visas på stenarna.

3. Avancerad kultur i grottmålningar

I La Marche-grottorna i västra Frankrike finns avbildningar som är över 14 000 år och visar människor med kort hår, klippta skägg, skräddarsydda kläder, och som rider på hästar och klär sig i modern stil. Det här ligger långt ifrån de kläder av djurhudar som vi vanligtvis tänker oss.

Äktheten hos de här målningarna bekräftades 2002. Forskare som Michael Rappenglueck vid universitetet i München säger att de här viktiga artefakterna helt enkelt ignoreras av modern vetenskap.

Rappenglueck har studerat avancerad astronomisk kunskap hos människor på äldre stenåldern. Han skriver: ”Under några år har det lämnats över till den bredare mediaströmmen (i form av tryckt material, ljud- och bild-material, elektronisk media och planetariska program) att öka medvetenheten om protoastronomi (liksom protomatematik och andra protovetenskaper) under sena stenåldern”. Protovetenskap kallas teoribildningar där överensstämmelsen med verkligheten ännu inte undersökts med vetenskapliga metoder.

En del av stenarna i La Marche-grottan visas i Paris Museum of Man, men de stenar som tydligt avbildar förhistoriska människor med avancerad kultur och tanke visas inte.

Grottmålning från Altamira-grottan i The Anthropos Pavilion i The Moravian Museum, Brno, Tjeckien.

När man först upptäckte målningar från över 30 000 år sedan i europeiska grottor på 1800-talet utmanades den då accepterade förståelsen av förhistorien. En av de största kritikerna av dessa upptäckter, Emile Cartailhac, återkom flera årtionden senare och blev en ledande kraft i att bevisa äktheten hos målningarna och att uppmärksamma deras betydelse. Nu anses han vara banbrytande inom forskning på grottkonst.

De första målningarna upptäcktes av Don Marcelino Sanz de Sautuola, spansk adelsman, och hans dotter Maria, 1879 i Altamira-grottan. Målningarna uppvisade en oväntad förfining.

Upptäckten avfärdades fram till tidigt 1900-tal när Cartailhac publicerade en studie kring målningarna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.