Ökat nordiskt polissamarbete mot brottsligheten
De nordiska länderna samverkar i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten. Foto: Epoch Times-arkivbild


Polismyndigheterna i de fem nordiska länderna samverkar i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten och de internationella brottsnätverken. Som ett led i att Sverige i år är ordförande i det nordiska samarbetet besökte rikspolischefen Anders Thornberg nyligen Danmark och Finland.

De fem nordiska länderna samarbetar kring sådant som rör operativa insatser, utrustningsfrågor, forensisk verksamhet och utbildningsfrågor.

Liknande problembilder

– Båda besöken var mycket givande. I Köpenhamn diskuterade vi bland annat situationen och arbetsmetoderna i utsatta områden. Vi har liknande problembilder och det finns många beröringspunkter där vi kan samverka och utbyta erfarenheter, både på regional och på nationell nivå och där dialogen kommer att fortsätta, säger Anders Thornberg i ett pressmeddelande.

I mångt och mycket har den organiserade brottsligheten internationella kopplingar. Det innebär att narkotika och illegala vapen exempelvis kommer in i de nordiska länderna från flera europeiska gränser genom smuggling.

När Anders Thornberg besökte Finland träffade han den finska rikspolischefen. Man diskuterade bland annat samarbeten mellan polis, tull och gränskontrollverksamheten.

– Nordisk samverkan och andra internationella samarbeten, till exempel Europol, EMPACT och Frontex, är avgörande för att vi ska kunna bekämpa den här typen av brottslighet på ett effektivt sätt, säger Thornberg.

"Mer repressiva verktyg"

Tidigare har inrikesminister Mikael Damberg (S) haft ett första möte med rikspolischefen. En lång lista med polisens önskemål för att bekämpa brottsligheten lämnades in.

– Mitt främsta uppdrag är att se till att polisen får de resurser och befogenheter den behöver, säger Damberg till TT.

Inrikesminister Mikael Damberg (S). Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild

Polisen vill bland annat ha ökade möjligheter att kunna kontrollera personer, lokaler och fordon.

Innan sommaren är det tänkt att ett lagförslag ska läggas fram så att polisen själva kan bestämma var man ska sätta upp övervakningskameror. Under våren ska Justitiedepartementet också lägga fram förslag som innebär att teleoperatörer ska tvingas ge polisen data från mobiltelefoner vid brottsutredningar.

– Vi måste ge polisen mer repressiva verktyg och ge dem möjligheten att följa brottslingarna på ett smart sätt för att komma åt dem, säger Mikael Damberg.