Viktigt samarbete för att stoppa organstölderna i Kina
Advokater i Kina och Kanada i gemensam ansträngning för att avslöja kinesiska regimens brott


”Allierade i fria länder kan vara en kraftfull drivkraft som hjälper till att befria dem som lider under brutala regimer”, sade den kända kanadensiske människorättsadvokaten David Matas, när han beskrev hur han och andra samarbetade med en kinesisk advokat för att avslöja några av den kinesiska regimens mest fruktansvärda brott.

Den internationella människorättsadvokaten David Matas, som tidigare nominerats till Nobels fredspris, var en av talarna under ett virtuellt möte som handlade om Gandhi och mänskliga rättigheter i vår tid. Mötet hölls i samband med Mahatma Gandhis 150-årsdag den 4 oktober.

– Vi behöver inte befinna oss inne i ett förtryckt land för att motarbeta förtrycket av det landet, sade Matas.

Han menar att det icke-våldsamma motståndet måste flyttas från att ske inifrån landet till de som befinner sig utanför.

– Att skapa uppmärksamhet, sprida medvetenhet, väcka den globala opinionen, få en massrörelse att starta kan inte göras inifrån det förtryckta landet. … Dagens Gandhis i förtryckta länder kan uppmuntra till handling utifrån, till och med genom att bara visa hur lite man kan göra inifrån.

2006 påbörjade Matas en oberoende utredning av oroande påståenden om organstölder från samvetsfångar som fängslats för att de utövade Falun Gong i Kina. Han samarbetade med David Kilgour, före detta ministerråd och statssekreterare för Asien och Stillahavsområdet. När de ville åka till Kina för att göra vidare undersökningar stötte de på problem – de krävdes en inbjudan från en representant i Kina för att kunna fortsätta. Kinesiska tjänstemän hade redan förnekat anklagelserna och klargjort att de inte var intresserade av att undersöka saken, så Matas och Kilgour var tvungna att hitta en annan väg.

Den person som slutligen svarade på deras förfrågan, trots att han utsatte sig för stor fara, var Gao Zhisheng, en känd människorättsadvokat i Kina som ofta har kallats "Kinas samvete” och som Matas liknar vid vår moderna tids Ghandi.

Gao Zhisheng på sitt kontor i Peking den 2 november 2005. Foto: Verna Yu / AFP / Getty Images

Gao är känd för att ha försvarat kinesiska medborgare som förföljs av regimen, däribland utövare av qigongmetoden Falun Gong, som tillhör Buddhaskolan. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) inledde en brutal förföljelsekampanj mot metoden 1999, i ett försök att utrota den. Den tidigare partiledaren, Jiang Zemin, fruktade att den alltmer populära metoden skulle bli ett hot mot hans makt. Enligt regimens egna uppgifter fanns vid den tiden fler Falun Gong-utövare i Kina än partimedlemmar.

– Det faktum att Falun Gong var fredligt, oorganiserat och opolitiskt hindrade inte de inom partiet som ville stiga i graderna och som letade efter ett enkelt mål, sade Matas.

Utövare sveptes in i den stora förföljelsekampanjen; de som vägrade att ge upp sin tro fängslades och torterades i arbetsläger över hela Kina. Några år senare började rykten dyka upp om att dessa samvetsfångar plundrades på sina organ för att mata en lukrativ organhandel, och att deras kroppar sedan kremerades för att dölja bevisen.

Från och med slutet av 2004 skickade Gao flera gånger brev till höga KKP-tjänstemän och krävde att förföljelsen av Falun Gong-utövare och andra förtryckta grupper skulle stoppas. KKP svarade med trakasserier och hot mot honom.

När Gao bjöd in Matas och Kilgour 2006 för att göra undersökningar på plats, hade KKP redan dragit tillbaka hans advokatlicens, ställt honom och hans familj under polisövervakning, och godtyckligt arresterat både honom och hans kontorspersonal. Dessutom hade han utsatts för mordförsök när ett militärfordon försökte köra över honom när han gick längs en gata.

Trots detta försäkrade Gao i sitt svar till Matas att riskerna med att bjuda in kanadensarna för att undersöka organstölderna uppvägdes stort av den ständigt närvarande faran av att leva under "en ond diktatur".

”Grunden till faran ligger i detta onda omänskliga system, inte i vad vi väljer att göra”, skrev han i ett brev.

Matas och Kilgours Rapport: Blodig skörd

Det Matas och Kilgour så småningom fann i sin undersökning, vilket beskrivs i deras rapport "Bloody Harvest” från 2006, var bevis för att det pågick statssanktionerad organstöld i stor skala. Rapporten fastslår att fängslade Falun Gong-utövare användes som en levande organbank för att förse Kinas lukrativa organtransplantationshandel med organ.

Tidigare statssekreterare för Asien och Stillahavsområdet David Kilgour presenterar en reviderad rapport om storskalig organstöld från Falun Gong-utövare i Kina, bredvid står den internationella människorättsadvokaten David Matas. Foto: Matt Hildebrand / The Epoch Times

I rapporten finns bland annat bevis i form av telefonsamtal till kinesiska transplantationsläkare, där läkarna medger att de tar organ från Falun Gong-utövare.

Kilgour och Matas samarbetade senare med den grävande journalisten Ethan Gutmann, för att uppdatera "Bloody Harvest." Rapporten släpptes i juni 2016 och drar slutsatsen att antalet transplantationer som gjorts i Kina är betydligt större än det officiella siffrorna och att den viktigaste källan till organen är samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare.

En oberoende folkdomstol i London bekräftade förra året, efter att ha utrett saken under ett års tid, att samvetsfångar har dödats, och fortsätter att dödas, i Kina för sina organ i stor skala.

Gaos mod 

Matas menade att Gaos mod och vilja att arbeta med honom och Kilgour var avgörande för att avslöja de här grymheterna och visar hur kraftfulla dessa typer av samarbeten inifrån och utanför ett förtryckt land kan vara.

– Gao Zhisheng uppmanade mig inte att inleda mitt arbete med Falun Gong-fallet, eftersom jag hade påbörjat arbetet innan jag kände till honom, men han uppmuntrade mig definitivt att fortsätta och hålla ut, sade Matas och tillade:

– Om han var beredd att riskera så mycket under så lång tid, borde jag, från tryggheten i Winnipeg, göra vad jag kunde.

Men Gaos mod fick ett högt pris. Efter det att han bjudit in Matas kidnappades han upprepade gånger av polis, torterades brutalt och fängslades flera gånger. Hans fru och barn hotades av myndigheterna, och 2009 flydde de Kina till USA i ett vågat flyktförsök.

Grace Geng, dotter till den kände människorättsadvokaten Gao Zhisheng, presenterar sin fars bok vid en presskonferens i Hongkong den 14 juni 2016. I boken "A Human Rights Lawyer under Torture the auto narratives of Gao Zhisheng” beskriver Gao bland annat den tortyr som han utsattes för när han var fängslad i Kina. Foto: Anthony Wallace / AFP via Getty Images

Efter ett treårigt fängelsestraff i Kina släpptes Gao 2014, men greps på nytt i augusti 2017, och ingen vet var han finns nu.

– Gao visade exceptionellt hjältemod och utsatte sig för stor fara för att hjälpa andra, sade Matas, men noterade samtidigt att det finns många andra sätt att stödja människor i Kina som är utsatta för förföljelse utan att utsätta sig för risker.

I sitt tal rekommenderade han 18 åtgärder som kan vidtas inom medicin, juridik, affärer och forskning som kan ha stor effekt för att stoppa förföljelsen av Falun Gong och organstölderna.

Matas sade till exempel att Kanadas regering borde kräva att samtliga provinser i Kanada rapporterar alla fall av transplantationsturism och inför en lag som gör delaktighet i transplantationsövergrepp utomlands till ett extraterritoriellt brott, och samtidigt inför ett invandringsförbud för personer som är delaktiga i organtransplantationsbrott.

Han sade vidare att Kanada borde tillämpa Magnitskij-sanktioner mot kinesiska tjänstemän som är direkt inblandade i förföljelsen av Falun Gong – vilket Kanadas Falun Dafa-förening uppmanade den liberala regeringen 2018.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.