Varnar för att Kina och Ryssland tar över svenska företag
Det varnas för att kinesiska och ryska företag ska köpa upp svenska företag som drabbas av coronakrisen. Foto: Sean Gallup/Getty Images


När coronakrisen sänker svenska företags aktiekurser ökar risken för att auktoritära stater som Kina och Ryssland skaffar sig inflytande i Sverige genom att köpa in sig i svenska storföretag. Detta varnar Olle Wästerberg och Erik Åsbrink för på DN debatt.

De finanspolitiskt erfarna herrarna, Erik Åsbrink var socialdemokratisk finansminister åren 1996-1999 och Olle Wästerberg har varit Liberal statssekreterare på finansdepartementet, varnar för att sämre aktiekurser tillsammans med en lägre värderad krona gör det attraktivt att köpa in sig i svenska företag. Och även om de ännu inte har noterat några sådana affärer förmodar de att auktoritära utländska intressenter sitter och räknar på uppköp av svenska företag.

De påpekar att Ryssland och Kina försöker skaffa sig inflytande i västliga demokratier och uppköp av svenska storföretag är ett sätt att uppnå det på. Man ska inte låta sig luras av att dessa länders företag i utlandet agerar enligt marknadsmässiga principer; regimerna har stora intressen i deras verksamhet: ”Det kan handla om att införskaffa underrättelser och att förvärva utländska företag som besitter spetskompetens på viktiga områden”, skriver de.

Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut har Kina sedan 2002 köpt 65 svenska bolag till ett värde av 100 miljarder kronor. Det handlar bland annat om Volvo Personvagnar, Filmstaden/SF, Nevs (tidigare Saab) och Nordic Paper. I Säkerhetspolisens årsbok för 2019 pekas Kina och Ryssland ut för såväl underrättelsehot som för påverkan av grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige.

Tre åtgärdsförslag

De föreslår tre möjliga åtgärder för att stoppa auktoritära stater från att köpa in sig i svensk ekonomi och företagsamhet:

För det första: ”Lagstifta om att förvärv av svenska företag endast får göras från andra EU-länder.”

För det andra: ”Regeringen identifierar de branscher och företag som anses vara av strategisk betydelse.”

För det tredje: ”Regeringen inrättar en fond med ett kapital på åtskilliga miljarder kronor, som kan gå in och förvärva aktieposter i företag som annars skulle hamna i utländsk ägo.”

Wästerberg och Åsbrink anser också att Sverige bör kunna agera tillsammans med andra EU-länder för att värna om europeiska intressen och skapa gemensamma regelverk.

De avslutar debattartikeln med att slå fast att: ”Oavsett vilka metoder vi använder är det angeläget och bråttom att vi vidtar åtgärder för att förhindra att coronan leder till ett auktoritärt inflytande i Sverige” och att ”företag av strategisk betydelse förblir i svensk ägo”.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.