Vad är kommunismens verkliga mål?
Demonstranter håller upp en banderoll med bilder på de stora kommunisterna, från vänster, Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin och Mao Zedong under en förstamajparad på Berlin's Alexanderplatz, den 1 maj 2005 i Berlin, Tyskland.


"Kommunismen avskaffar de eviga sanningarna, den avskaffar religionen och moralen."

"Borgarens familj bortfaller på ett naturligt sätt i och med detta komplement och båda försvinner med kapitalets försvinnande."

Citaten ovan kommer från ”Det kommunistiska manifestet”, och båda beskriver kommunismens verkliga mål.

När de flesta människor tänker på kommunism, tror de att det är ett ekonomiskt system där man delar på välståndet. Men faktum är att kommunism är allt annat än det.

Kommunism är ett tillstånd av moralisk, andlig, kulturell och social ödeläggelse. Det är ett samhälle där allting har förstörts.

Det kommunismen drev på var att initialt beslagta all privat egendom och alla produktionsmedel. Dessa skulle inte gå "till folket", som de socialistiska tyrannerna ofta hävdar, utan istället till en allsmäktig stat och en massiv byråkrati.

Det här initiala systemet av statlig kontroll över alla aspekter av samhället var socialism, eller det som Lenin kallade ”statskapitalism”.

Men det var aldrig meningen att socialismen skulle bestå. När Marx och Engels utformade den här idén, under en tid då det ännu inte fanns några socialistiska eller kommunistiska system i världen, såg de socialismen som ett system av totalitär diktatur som naturligt skulle misslyckas och kollapsa, för att sedan leda till det stadium de kallade ”kommunism”.

Så vad är kommunism?

Kommunism är ett tillstånd av moralisk, andlig, kulturell och social ödeläggelse. Det är ett samhälle där allting har förstörts.

Under kommunismens teoretiska stadier, till och med före Marx och Engels, baserades kommunismen på naturismens idéer, som var en satanistisk gnostisk teori om att människan kommer från naturen, och att allting som människan gör därmed är av naturen. Därför ansåg de att alla begränsningar av människans begär eller nycker var onda.

Det var ett system som såg det onda som bra och det goda som ont. Och det är anledningen till att kommunister och socialistiska tyranner genom historien har angripit, fängslat och dödat de som tror på traditionella moralvärden. Under det kinesiska kommunistpartiet stämplades till exempel traditionella moralvärden som de "fyra gamla", och alla som höll fast vid traditionella trosuppfattningar kunde dödas.

Men kommunisterna förstod att människor inte frivilligt skulle gå med på att överge sin andliga tro, tron på familjen, och tron på sin kultur och sina värderingar. Så för att genomföra sina idéer och skapa kommunistiska samhällen, insåg de att samhället först måste genomgå ett tillstånd av totalitär tyranni som med kraft utplånar dessa värden i samhället.

Det här tillståndet av totalitär tyranni är socialism.

Teorin att konflikt leder framåt

Samtidigt trodde Marx och Engels på social utveckling, och de ansåg att konflikt var verktyget för att driva samhället snabbare mot kommunismens slutliga tillstånd. En del av detta hade sin grund i Hegels dialektik och teorin om att "konflikt leder framåt", som Marx införlivade i sitt eget begrepp "dialektisk materialism”.

Det är utifrån den här teorin, och utifrån kommunismens mål att förstöra tradition och tro, som socialistiska tyranner stämplar utvalda grupper i samhället som ”klassfiender” som ska angripas.

Under socialismen finns det alltid en grupp människor som samhället medvetet drivs till att angripa …

Dessa stämplar är olika under varje socialistiskt system, allt från Lenins angrepp på rika jordbrukare, till Hitlers angrepp på judar, till Maos angrepp på godsägarna, och till dagens socialisters angrepp på vita män.

Under socialismen finns det alltid en grupp människor som samhället medvetet drivs till att angripa – och det är på det här sättet som kommunister driver sin agenda framåt.

Dessutom hittar dessa tyranner på etiketter för att angripa alla som ifrågasätter dessa policys. Mao Zedong myntade begreppet politisk korrekthet redan 1967, utifrån konceptet att alla som stöttade hans folkmord och tyranni var politiskt korrekta, medan de som motsatte sig detta inte var politiskt korrekta, och kunde stämplas, angripas och dödas.

Under det senaste århundradet har kommunismen dödat över 100 miljoner människor. Kommunismens mål är ödeläggelse, socialism är det tyranniska regeringssystem som krävs för att uppnå dess mål, och kamp och hat är dess verktyg.

Åsikterna i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtivs Epoch Times åsikter.

Följ Joshua på Twitter: @JoshJPhilipp

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.