Tullens befogenheter ses över
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Susanne W. Lamm


En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. Det meddelar finansdepartementet.

Syftet är att modernisera och göra lagstiftningen mer enhetlig så att Tullverket får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

– Narkotika, sprängmedel och vapen är centrala verktyg för den organiserade brottsligheten. De ska stoppas vid gränsen. Därför har vi byggt ut Tullverket och nu tar vi ett helhetsgrepp om Tullverkets befogenheter, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande.

Enligt finansdepartementet ska utredaren redogöra för och analysera Tullverkets befogenheter och överväga om det behövs ytterligare befogenheter. Till exempel kan det handla om att göra det möjligt för tullen att i större utsträckning biträda polisen i brottsbekämpning.

– Den organiserade brottsligheten utmanar vårt samhälle och utnyttjar samhällets svagheter. Men steg för steg tar nu samhället tillbaka initiativet. Ansvarsutkrävandet har ökat med allt fler rättegångar mot kriminella runt om i Sverige, säger Magdalena Andersson.

Utredare blir den tidigare överåklagaren Gunnel Lindberg. Uppdraget ska redovisas i mitten av maj 2022.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information