Regeringen vill se ett förbud mot erkännande av utländska månggiften
Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Sverige kommer inte att erkänna månggiften oavsett om äktenskapet ingicks i hemlandet innan personerna fick anknytning till Sverige. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen anser att månggifte inte har någon plats i ett jämställt och modernt sam­hälle. Därför har man idag den 23 mars över­lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag om att huvud­regeln ska vara att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige.

– Att män tillåts ingå äktenskap med flera kvinnor är inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson (S), i ett uttalande.

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Däremot har utländska månggiften där ingen av parterna var svensk medborgare eller levde i Sverige när äktenskapet ingicks hittills betraktats som giltiga av Skatteverket.

Det nya förslaget innebär att inte heller sådana äktenskap kommer att erkännas. Förbudet ska gälla oavsett om man gift sig i ursprungslandet innan förbudet träder i kraft. Det ska även gälla om parterna inte hade någon anknyt­ning till Sverige när de gifte sig.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: