Sverige rustar för svinpest i närområdet


Vildsvinsjakt i särskilt utpekade områden och ersättning för anmälan av fynd av självdöda vildsvin.

Det är några av Jordbruksverkets förslag för att förhindra ett utbrott av den för svin smittsamma och dödliga sjukdomen afrikansk svinpest.

Den afrikanska svinpesten har slagit hårt mot delar av den internationella grisnäringen. I Kina har man tvingats till masslakt och på senare år har smittan även spridits i Europa. Den finns numera i Sveriges närområde, bland annat i Baltikum, men även i Ryssland, Italien, Polen, och Bulgarien med flera länder.

Faktum är att det aldrig tidigare har funnits så mycket afrikanskt svinpestvirus i världen som i dag, enligt Jordbruksverket.

Viruset som orsakar sjukdomen är oerhört motståndskraftigt och kan överleva länge även som fryst, i miljön och i kött från infekterade djur. En ny rapport från myndigheten, som bygger på ett regeringsuppdrag från maj i år, ger förslag på hur sjukdomen ska undvikas i Sverige.

— Afrikansk svinpest finns i vårt närområde, och vi kan inte utesluta att det sprider sig. Detta är en del i att säkerställa att vi har tillräcklig beredskap, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Riktad jakt

För att minska spridningsrisken föreslås bland annat att vildsvinsstammen i särskilt utpekade områden reduceras eller stabiliseras. Det skulle kunna minska risken för introduktion, etablering och spridning av smittan, samt minska insatsen som krävs vid ett eventuellt utbrott hos vildsvin.

— Det är viktigt att vi får en ordnad förvaltning för vildsvin. Vi har redan vidtagit ett antal åtgärder, som innebär att man jagar vildsvin dygnet runt, året om. Detta är ytterligare ett skäl att aktivt jobba med att få ned vildsvinsstammen, säger Jennie Nilsson.

Jordbruksverket anser också att man bör öka medvetenheten om riskerna med smittan i Sverige. Bland annat har myndigheten sedan tidigare satt upp skyltar som varnar för risken med att slänga matrester i naturen – detta eftersom viruset som ger smittan kan finnas i charkvaror.

Jennie Nilsson tror att information är oerhört viktigt i sammanhanget.

— Vi behöver sprida information så systematiskt som möjligt. Man bör också fundera på särskilda informationsinsatser till vissa målgrupper, exempelvis turister, både för svenskar utomlands och turister i Sverige, om risker med att hantera livsmedelsprodukter på ett dåligt sätt.

Stora konsekvenser

Jordbruksverket föreslår också en stärkt övervakning för att snabbare kunna hitta eventuella fall av afrikansk svinpest i Sverige. Ett förslag är att man utreder huruvida den som rapporterar in fynd av döda vildsvin ska kunna få ersättning.

I Sverige bedöms risken för en introduktion av smittan som förhöjd, men fortsatt låg. Ett utbrott skulle dock få stora konsekvenser för Sverige. Det skulle kunna ge långtgående negativa effekter på tamgrishållningen, men även påverka verksamheter som bedrivs i det drabbade området. Exempelvis jakt, skogsbruk och turism.

Landsbygdsministern anser dock att Sverige är bra rustat för att hantera ett utbrott.

— Min bedömning är att vi är duktiga på att hantera både smittor och att förhindra smittspridning. Vi har mycket erfarenhet och kompetens på området, säger Jennie Nilsson.

(Marc Skogelin/TT)

Fakta

Så kan du hjälpa till att stoppa smittan

(TT)

Lämna inte matrester i naturen, och ta inte med korv, kött eller andra charkvaror från länder där afrikansk svinpest förekommer. Detta eftersom viruset kan finnas i charkvaror.

Viruset finns även i blod och andra kroppsvätskor från smittade grisar, varför man ska rengöra kläder och annan utrustning som kommit i kontakt med grisar eller vildsvin utanför Sverige.

Undvik i den mån det går att föra in grovfoder till djur från områden där afrikansk svinpest finns.

(Källa: Jordbruksverket)