Svenska sevärdheter: Riddarholmskyrkan – gravmonument över adel och monarker
Riddarholmskyrkan. Foto: Kungliga slotten


Sverige har många gamla kyrkor från söder till norr. När gårdar och torp sedan länge förfallit står kyrkobyggnaderna kvar. De ger en inblick i konst, kultur och religiöst liv från olika tidsepoker. I kyrkoböcker kan man följa enskilda människors och släkters liv. Det kan vara en spännande läsning för historieintresserade och släktforskare.

Mitt i centrala Stockholm vid Gamla stan ligger Riddarholmen med sina gamla och anrika byggnader. Med sitt ståtliga, svarta torn som reser sig högt upp i skyn syns Riddarholmskyrkan vida omkring. Den är Stockholms enda bevarade medeltida kyrka och stadens äldsta byggnad. Efter en donation av kung Magnus Ladulås kunde gråbrödramunkar uppföra en katolsk klosterkyrka som invigdes ca 1300.

Under åren har kyrkan ändrat så väl arkitektonisk skepnad som förvaltning. 1634 blev den kunglig begravningskyrka och 15 monarker ligger begravda där. Den är inte längre en församlingskyrka i och med att församlingen upplöstes 1807, utan fungerar som grav- och minneskyrka som förvaltas av Riksmarskalksämbetet och Statens fastighetsverk.

Riddarholmskyrkan. Foto: Kungliga slotten

Det är en speciell upplevelse att vandra omkring inuti kyrkan omgiven av begravningsplatser, vissa under stora stenplattor på golvet andra i överdådiga kor. Monarker eller adelssläkter är begravda i sten- eller tennsarkofager. Det är med viss högtidlighet jag vandrar runt bland döda historiska kändisar och vapensköldar, och tänker på att mycket svensk historia finns samlad på en och samma plats genom de människor som vilar här.

Här finns många kungligheter begravda. Foto: Kungliga slotten

Runt om på väggarna i kyrkan hänger en stor mängd vapensköldar för riddare av Serafimerorden. Sköldarna är rikt bemålade med olika symboler som hjälmar, djur och figurer. Serafimerorden är Sveriges främsta och högsta utmärkelse och har sedan den inrättades 1748 tilldelats 882 personer som därigenom erhåller riddarvärdighet. 2019 tilldelades Sydkoreas president Moon Jae-in orden.

I kyrkans sakristia finns en utställning om heraldikens levande historia, släktvapen och sköldmärken. Man kan läsa om vapensköldarnas historia och utformning och om de som skapade vapnen, sköldkonstnärerna. Det är en intressant och lättillgänglig utställning som ger ytterligare dimensioner på Riddarholmskyrkans kulturarv. Till exempel var en av riddarens viktigaste plikter att värna om fattiga och sjuka, vilket har sina rötter i den kristna tron.

Riddarholmskyrkan, interiör. Foto: Kungliga slotten

Vapensköldens historiska ursprung går att spåra till 1100-talet då man på kontinenten började måla sina sköldar för att man i krig skulle kunna skilja på vän och fiende. Vid den här tidpunkten bar riddare rustning och hjälm som kunde göra det svårt att identifiera vem man hade att göra med i en krigssituation. I Sverige började vapensköldar användas i början av 1200-talet. Ett välkänt exempel på ett heraldiskt vapen är Sveriges riksvapen.

Det går att besöka Riddarholmskyrkan under vår, sommar och höst för en egen rundvandring. Det ges också konserter under sommaren.

Hjälp oss att driva tidningen vidare! 

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.