Stort M-stöd för att utreda slöjförbud
Anna Tenje, nyvald andra vice ordförande i Moderaterna. Foto: Lars Larsson/TT


Moderaterna tar ett steg i den heta frågan om slöja på flickor i skolan. Partistämman vill att ett förbud utreds.

Kvinnoförbundet ser slöjan som en symbol för kvinnoförtryck.

– Slöjan är inget klädesplagg, utan ett uttryck för förtryck, sade ombudet Sophia Jarl från Östergötland i debatten på partistämman i Västerås.

Stämman beslutade att verka för en statlig utredning om förbud mot slöja i förskola och grundskola.

Jarl hade helst sett att partiet tog ställning för ett förbud redan nu, men gladde sig åt att det numera går att debattera slöjan.

– 2014 mötte jag stort motstånd, inte minst i mitt eget parti, sade Sophia Jarl.

Riksdagsledamoten Alexandra Anstrell ansåg att samhället inte kan låta den enskilda tjejen ensam föra kampen för sin frihet mot sin familj.

– Det är bättre att vi alla tar fajten, sade hon.

Även partistyrelsen ville låta utreda slöjförbud i grundskolan, men har pekat på att frågan inte är enkel. Till exempel måste man ta hänsyn till religionsfriheten om man anser att slöjan är en religiös symbol. Då uppstår också frågan om man även ska förbjuda till exempel halsband med kristet kors.

"Symbol för kvinnoförtryck"

Moderatkvinnorna anser dock inte att slöja har med religionsfrihet att göra. "Slöjan är i grunden en symbol för kvinnoförtryck", står det i deras motion, som föreslog en utredning.

Matilda Ekeblad, Östergötland, sade tydligt nej till att utreda förbud i skolan.

– Självklart ska ingen bestämma vad någon ska ha på sig och det ska inte heller Moderaterna göra, sade hon.

Torbjörn Tegnhammar, Malmö, menade att ett förbud inte kommer att rädda någon enda flicka som hamnat i hedersförtryck. Han uppgav också att många flickor vill ha på sig slöja för att deras mammor har det och för att de tycker att det är snyggt.

Det fanns även en motion om att förbjuda böneutrop och en annan om att förbjuda omskärelse av små pojkar utan medicinska skäl. Den ena avvisades utan debatt och den andra drogs tillbaka.

Utvisa fler

På stämman fanns det ett tryck på hårdare tag mot asylsökande och andra utlänningar som begår brott.

– Något som med rätta gör många svenskar förbannade är hur vi med flathet behandlar invandrare som begår brott, sade Filip Bertilsson, Halland.

Stämman beslutade att utvisning ska vara aktuellt för fler, och mindre allvarliga, brott än i dag.

M vill att asylsökande som begår brott som normalt ger fängelse ska få avslag på sin asylansökan och utvisas. Samma ska gälla för personer med tillfälligt uppehållstillstånd.

Stämmobeslutet innebär också att personer med permanent uppehållstillstånd ska få tillståndet återkallat för brott som normalt ger sex månaders fängelse eller mer.

Moderaterna vill dock att anknytning till Sverige, till exempel barn eller arbete, fortsatt ska vägas in. Men det ska inte ha samma betydelse som nu.

– Anknytning väger alldeles för tungt, eftersom den inte behöver vara särskilt tydlig, säger partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: Lars Larsson/TT

Ville gå längre

När domstolar i dag tar beslut om utvisning är det flera saker som vägs in. Straffvärdet är bara en.

I Åklagarmyndighetens vägledning för åklagare står att brottet normalt ska ha ett straffvärde om minst ett års fängelse. För en person som fått flyktingstatus ska det handla om brott med minimistraff på minst fem år.

Brottslingens anknytning till Sverige har också stor betydelse.

På stämman fanns de som ville gå längre och ha nolltolerans mot brott och att det skulle räcka med att asylsökande som begår brott ska utvisas bara fängelsestraff finns med i straffskalan.

– Att gå så långt som nolltolerans skulle innebära att en 16-åring som snattar läppglans skulle utvisas, sade Anna Tenje från partistyrelsen, i debatten.

(Lars Larsson/TT)
(Peter Wallberg/TT)

Fakta

Beslut på M-stämman

(TT)

EKONOMI, SKATT OCH BIDRAG

Bidragsreform med bland annat bidragstak.

Nyanlända ska inte få fullt försörjningsstöd från dag ett.

Alla kommuner ska ställa aktivitetskrav för försörjningsstöd.

Skatten på arbete, inklusive statlig inkomstskatt ska sänkas.

Generella statsbidragen till kommunerna ska öka.

INTEGRATION OCH MIGRATION

Tillsätt statlig utredning om slöjförbud i grundskolan.

Asylsökande eller de med tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna utvisas för brott med straffvärde på fängelsenivå.

Den med permanent uppehållstillstånd ska kunna utvisas för brott som ger minst sex månaders fängelse.

Sverige ska ställa krav på vilka kvotflyktingar som ska tas emot.

LAG OCH ORDNING

Utökade befogenheter för ordningsvakter.

Visitationszoner ska införas.

Ökade möjligheter att samla in och analysera biometriska uppgifter.

Fler brottsmisstänkta ska topsas.

Sänk gränsen för obligatorisk häktning till brott med minimistraff på ett år.

Pröva anonyma vittnen.

Gör det brottsligt att ge falskt alibi.

Sänkt gräns för hemliga tvångsmedel.

MEDIEPOLITIK

Ta fram en ny mediepolitik för partiet, främst om public service.

Public service programutbud ska smalnas av.

Public service radio och TV ska kosta mindre.

Högre krav på saklighet och opartiskhet ska ställas.

ENERGI

Kärnkraften ska rustas upp och utvecklas.

En färdplan för fjärde generationens kärnkraft tas fram.

Energiöverenskommelsen ska omförhandlas så att den möjliggör utveckling av kärnkraft.

Uranbrytning bör åter bli tillåten i Sverige.

ÖVRIGT

Systembolaget bör ha söndagsöppet.

Vanliga butiker ska få sälja öl och vin.

Biståndet ska bantas, målet om en procent av BNP ska överges.

Underlag ska tas fram för att M ska bestämma linje om aktiv dödshjälp.