Slöjdblogg: To be True Good and Endure
"To be True Good and Endure" uthugget i Lind. Foto: Anton Nilsson


Jag har på senaste tid läst en del om vilken vikt värderingar spelar i våra liv. Vilka är våra vägledare? Stämmer våra mål i livet överens med våra moraliska tankegångar? I dessa funderingar bestämde jag mig för att hugga en tavla baserat på Falun Gongs grundläggande värderingar ”Sanning, Godhet Tålamod” eller på engelska ”To be True Good and Endure”.

Jag bestämde mig för att ha kvar mitt tema från innan där jag behåller barken på sidorna av en planka lind och hugger ett mönster i mitten.

Här har jag börjat hugga ut texten. Foto: Anton Nilsson

Efter att texten huggits ut började jag med ett bakgrundsmönster. Mitt fokus var att skapa en känsla av att texten naturligt växer i träet. Jag skar då ett barkmönster bakom den uthuggna texten för att låta texten bättre hänga ihop med barken som ramar in verket.

Texten är huggen och ett mönster bakom texten börjar växa fram. Foto: Anton Nilsson

Text på trä blir effektfullt och nu är det bara ytbehandlingen kvar. Jag har inte tänkt färglägga det här alstret utan enbart olja det. Oljan gör att träet blir mörkare samt lyfter fram dess naturliga färger. Eftersom oljan suger olika mycket i ändträ och på den vanliga träytan så syns texten tydligare efter oljning.

Alstret innan oljning. Foto: Anton Nilsson

Alstret efter oljning. Foto: Anton Nilsson 

Jag som bloggar heter Anton Nilsson och är i grunden slöjdlärare, träbildhuggare och konsthantverkare. Jag driver företaget Livshantverk. För mer information besök min sida.