Slöjdblogg: Stillhet

Närbild på konstverket "Stillhet". Foto: Anton Nilsson


Stillhet blir en relief där jag bestämt mig för att kombinera mönster med en dikt samt täljd meditatör. Det första steget efter att iden är färdigbehandlad i mitt huvud och några skisser är gjorda på papper är att rita upp verket på en planka lind.

Mönstret skissas upp på plankan. Foto: Anton Nilsson

Mönstret ritas först upp med blyerts för att sedan finliras med tuschpenna. Allt känns enkelt uppritad men förbättras efterhand att jag arbetar med projektet.

Första skissen. Foto: Anton Nilsson

Efter skissandet börjar ett skärande och huggande som i detta fall kändes oändligt. Jag började skära det mesta en kniv för att sedan gå vidare med bildhuggarjärn.

Mönstret börjar skäras ut med kniv för att lättare kunna följa vad som blir trädets rötter. Foto: Anton Nilsson

Mycket tålamod krävs för att hugga text med mindre bokstäver. I detta läge känns allt dessutom bara plåttrigt och snett. Det krävs en del huggande i detta stadium innan saker stabiliseras och det känns att det blir vackert igen.

Huggning av text. Här planerar jag också att skapa en bakgrund vid texten med hjälp av en puns. Detta framhäver texten så att den syns bättre på lite håll. Foto: Anton Nilsson

Nu är jag inne på den sista delen. Jag är ovan vid att hugga rent skulpturellt och för att mannen ska passa in i resterande verk ska han vara väldigt enkelt huggen.

Hela verket grovhugget. Foto: Anton Nilsson

Efter uthuggning av mannen så linoljades hela projektet och det är nu färdigt. Kultiveraren, alltså han som genom meditation förädlar sin kropp och sinne, sitter inuti en bubbla och är omsluten av grönska. Detta växande är någonting jag ofta upplever i meditation, att jag på något vis växer i mitt sinne och blir del av någonting större. Samtidigt infinner sig en känsla av trygghet och omtanke.


Jag älskar att hugga andliga motiv. Det ger mig en möjlighet att uttrycka vad jag känner i meditation, något som jag ibland har svårt att uttrycka med ord.

Det färdiga resultatet. Foto: Anton Nilsson

Det kan vara svårt att se texten på en liten bild men den lyder:

I stillhet renas kroppen
I stillhet renas Tanken
Kultiverar Falun Dafa
Kropp, Tanke, är i frid

Jag som bloggar heter Anton Nilsson och är i grunden slöjdlärare, träbildhuggare och konsthantverkare. Jag driver företaget Livshantverk. För mer information besök min sida.