Skolmiljard ska gå till mer undervisning
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni presenterar budgetsatsningar på skolan. Foto: Amir Nabizadeh/TT


Det blir ett tillskott på 1,6 miljarder kronor till skolan i nästa års budget. Det ska bland annat användas till mer undervisningstid och läxhjälp samt hjälpa kommuner med pressad ekonomi att undvika nedskärningar.

– Det behövs extra pengar för att coronapandemin har orsakat större kunskapstapp hos svenska elever, säger Liberalernas ledare Nyamko Sabuni i samband med en pressträff där hon presenterat satsningar som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har enats om i budgetförhandlingarna.

Den största posten – 1 miljard kronor – går till mer undervisningstid, mer läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare. Det är en förstärkning av det statliga stödet till skolan.

Studenter handleda

– Det är en miljard för att ge eleverna mer lärarledd undervisning i klassrummet och efter skoltid. Man kan till exempel ta in ämneskunniga personer som studenter på våra universitet och högskolor och handleda eleverna att återta kunskapstapp, säger Sabuni.

Mer pengar är helt nödvändigt och välkommet, enligt Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund,

– Men mer undervisningstid och bättre arbetsmiljö är bara möjligt om man anställer fler lärare, framhåller Åsa Fahlén och trycker extra på att målet måste vara fler behöriga lärare.

De signaler LR får är att många kommuner med pressad ekonomi tvärtom gör sig av med lärare.

– Det är därför vi har sett det angeläget att inte bara skjuta till pengar utan rädda så mycket verksamhet det går i skolan. Därför blir det en miljard extra som vi lägger tillsammans med regeringen, säger Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson för L.

I budgeten finns också ett förslag på 170 miljoner kronor för att stärka lovskola och läxhjälp.

Andra poster handlar om mer pengar till vidareutbildning och en satsning på fler yrkeslärare.

Ta igen

Utbildningsminister Anna Ekström (S) framhåller att miljarden i tillskott i skolpengar ska läggas till de tio miljarder i höjda generella statsbidrag som kommunerna föreslås få del av 2021. Hon säger att pandemin har lett till en "utbildningsskuld" i form av missad undervisning och kunskap.

– Min bedömning är att det finns behov av att ta igen en hel del som man har missat under våren, säger Ekström som säger sig vara väl medveten om att kommunerna samtidigt kämpar med brist på lärare.

Forskningen ska få ett tillskott på totalt 13,6 miljarder de närmaste fyra åren. För nästa år handlar det om 3,4 miljarder kronor för forskning och innovation, både till grundforskning och satsningar på forskningsinfrastruktur och så kallade excellenscentra. Även Vetenskapsrådet och forskningsråden får mer medel.

(Lars Larsson/TT)

(Maria Davidsson/TT)