Skolinspektionen stänger muslimsk friskola
En muslimsk friskola i Göteborg tvingas stänga efter beslut från Skolinspektionen. Bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Epoch Times-arkivbild.


Den nystartade muslimska friskolan, Primusskolan, i Göteborg stängs med omedelbar verkan efter ett beslut från Skolinspektionen.

Tidigare har skolan sagt till myndigheterna att man har bygglov, något man inte hade, rapporterade SVT för en månad sedan.

Stadsbyggnadskontoret har samtidigt sagt att man ser allvarligt på att skolan bedriver utbildning i ett industriområde. Detta då man anser att verksamheten inte anses vara säker för eleverna.

”Allvarligt”

Nu stängs skolan av Skolinspektionen eftersom man har bedrivit undervisning i strid med gällande lagstiftning och att lokalerna inte är godkända för skolverksamhet.

”Skolinspektionen ser allvarligt på att huvudmannen inte har säkerställt att det finns lokaler som är ändamålsenliga för utbildningen”, skriver myndigheten i beslutet.

Primusskolan, som har cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs sex, ligger i ett industriområde i Gårdsten i Göteborg. Skolan öppnade i januari i år.

Tidigare har SVT rapporterat om ytterligare en friskola som saknar bygglov. Det rör sig om Algebraskolan som startades i augusti förra året.

I november förra året besökte kommunen skolan och man fann brister i brandskyddet och ventilationen. Det uppdagades då att skolan saknade bygglov och man skickade därför hem eleverna, men de fick dock gå kvar under vårterminen.

Jan Johansson, bygginspektör på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, sade till SVT att man inte ville avbryta för eleverna och lät dem därför gå kvar. Samtidigt menar han att det inte är lämpligt att bedriva en skolverksamhet i ett industriområde.

Skärpt rutinerna

Skolinspektionen gav tillstånd till skolan efter att ansvarige på Algebraskolan uppgett att bygglovet var klart. Men man kollade aldrig uppgifterna om det fanns bygglov.

– Vi gick på deras ord i den delen, men vi skulle dubbelkollat uppgifterna om att det faktiskt fanns ett bygglov, sade Claes Börjesson, jurist på Skolinspektionen i Göteborg, till tv-kanalen.

Under våren sökte skolan bygglov, men det avslogs av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Kommunen beslutade om en sanktionsavgift på 72000 kronor som Algebraskolan ska betala. Skolverksamheten ska också upphöra innan den 1 september.

Skolans rektor, Iman Baroudi, har dock överklagat beslutet till kommunen. Tidigare har hon sagt till SVT att det hela rör sig om ett missförstånd.

Skolinspektionen har dock ännu inte meddelat något beslut vad gäller skolan.

Även vad gäller Primusskolan litade Skolinspektionen på den ansvarige om att verksamheten hade bygglov då ”grundinställningen är att vi litar på huvudmännen”.

Enligt SVT har Skolinspektionen nu skärpt sina rutiner. Det innebär att man ska kunna visa upp ett godkänt bygglov innan myndigheten godkänner etablering av en verksamhet.

Tv-kanalen rapporterar att Göteborgs stad har betalat ut cirka 13,5 miljoner kronor till de både skolornas verksamhet.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.