Så hittar du en bra akupunktör
Akupunktörer behvöer kunna se kroppen genom "kvantglasögon" för att förstå det här gamla behandlingssystemet. Foto: Cat Rooeny/The Epoch Times


Många undrar hur man hittar en bra akupunktör. För att besvara den enkla frågan är det viktigt att förstå vad akupunktur är och hur det fungerar.

Akupunktur är en behandlingsform från den uråldriga kinesiska medicinen. Tillsammans med den moderna versionen av traditionell kinesisk medicin är den gamla kinesiska medicinen ett komplett medicinskt system som är nedärvt från en okänd förhistorisk civilisation. I den gamla traditionen trodde det kinesiska folket att den kinesiska medicinen, en konstform, var en gåva från himlen.

Energinätverk

Det här medicinska systemet ser till anatomin och fysiologin hos den mänskliga kroppen, som den moderna medicinen också gör, men dessutom kartlägger och beskriver den människans energinätverk. Även om den här nivån av den mänskliga existensen fortfarande är osynlig för oss så upplever vi den ständigt genom hela våra liv.

Den energi som den traditionella kinesiska medicinen har kartlagt kallas qi, en vital livskraft som håller kroppen vid god funktion, både fysiskt och psykiskt. Systemet för qis cirkulation kallas meridianer – ett nätverk av energivägar med sin kärna i de större, inre organen. Dagens teknologi för avbildning har ännu inte kunnat se de här meridianerna.

Ett tillräckligt, jämnt, och riktat flöde av qi håller kroppen vid normal funktion. Fysisk, kemisk eller känslomässig stress påverkar qi och blockerar meridianerna.

Stressen orsakar funktionsrubbningar och symptom som påverkar olika delar av kroppen, humör, och sinne som är associerade till dessa meridianer.

Konsekvensen blir att den här stressen orsakar funktionsrubbningar och symptom som påverkar olika delar av kroppen, humör, och sinne som är associerade till dessa meridianer. Det påverkade qi kan visa sig som kemiska, fysiska eller till och med strukturella avvikelser som modern medicin kan detektera och försöka behandla.

Inte bara nålsättning

Det finns specifika punkter eller mycket små områden på kroppsytan som är kopplade till specifika meridianer och organsystem. Om man stimulerar dessa punkter genom att sticka in fina nålar och röra på dem kan man öppna de blockerade meridianerna, för att få qi att flöda jämnt i rätt riktning. På det viset kan man minska funktionsrubbningen och de symptom som patienten upplever.

Behandlingen förhindrar att symptomen utvecklas till allvarlig sjukdom. Men det viktigaste arbetet görs innan nålarna sätts in. Då görs en diagnos och utvärdering av vilka meridianer som är inblandade och hur qi är i obalans.

Diagnosen och utvärderingen av qi avgör valet av punkter och tekniker för att sätta nålar. Den diagnostiska processen kräver klinisk skicklighet, inklusive att läsa av tunga och puls, vilket är ett unikt och kraftfullt diagnostiskt verktyg för den kinesiska medicinen. Läkaren behöver ha en solid och omfattande kunskapsbas om energisystemen och deras funktion för att kunna diagnostisera patienten väl.

Även om symptomen och funktionsrubbningarna kan påverkas omedelbart av akupunkturbehandlingen efter det första tillfället, så kommer kroniska tillstånd att kräva en rad dagliga behandlingar för att uppnå större förbättring. (Men i USA har patienter vanligen bara råd och tid till två eller tre behandlingar i veckan.)

För att få en större förbättring av de mest kroniska tillstånden krävs trettio behandlingar. Dessutom bör akupunktören kunna hitta och behandla orsakerna bakom obalansen i qi, ge verktyg för självbehandling och hjälpa patienten att göra förändringar i livsstilen.

Referenser

Precis som när man väljer vilken yrkesman som helst så är det viktigt att gå på referenser. De bästa referenserna kommer från vänner och människor man litar på och som har en positiv erfarenhet och resultat av den praktiserande.

Om du inte känner någon som kan hänvisa dig till en praktiserande i närheten, så leta upp några olika akupunktörer i ditt område och boka ett tillfälle för att intervjua dem.

Några bra frågor att ställa kan vara hur de diagnostiserar sina patienter och vad deras behandlingsplan omfattar. Du kan också vilja fråga vilken erfarenhet de har av att behandla tillstånd som ditt.

Syftet är att du ska få se om de bryr sig om sitt arbete och sina patienter och om de är trygga i sina kunskaper. En bra akupunktör använder akupunktur som ett verktyg i ett komplett medicinskt system, snarare än att använda det som en enkel nål för att stimulera hud, muskler eller nerver, enbart baserat på den moderna förståelsen av anatomi.

Behöver förstå energisystemet

En bra akupunktör skiljer sig inte från någon annan yrkesman inom vården vad gäller att vara omsorgsfull, ha sunda kunskaper, klinisk förmåga, och förmåga att kommunicera på ett effektivt sätt. Akupunktören behöver kunna utveckla ett terapeutiskt förbund med patienten.

Dessutom måste en bra akupunktör kunna ta till sig människans energisystem som den gamla kinesiska medicinen beskriver. Eftersom det inte finns några yttre verktyg för att kunna se det här systemet behöver den praktiserande kunna ”se” det med ”kvantglasögon”.

Den mänskliga kroppen är ett öppet system som ständigt utbyter energi med den naturliga omgivningen och människor omkring den.

Det är avgörande för behandlingsprocessen att kunna förstå människans energinatur. Den mänskliga kroppen är ett öppet system som ständigt utbyter energi med den naturliga omgivningen och människor omkring den. En akupunktör kan råda patienten att tänka på de omgivande väderförändringarna, beteenden, och relationer med andra människor.

Eftersom energi cirkulerar i meridiansystemet på ett ordnat och vältajmat sätt bör akupunktören råda patienterna att leva sitt liv så mycket som möjligt i enlighet med det naturliga energiflödet. Det omfattar tydliga instruktioner om vilka tider som är bra för att stiga upp, vila, träna och äta på.

Akupunktörens egen energi är också viktig när han eller hon interagerar och påverkar patientens energi. En bra akupunktör måste förädla sin energi till en hälsosam nivå och kunna vara mycket fokuserad under behandlingen.

Jingduan Yang är certifierad psykiatriker och fjärde generationens lärare och praktiserande av traditionell kinesisk medicin. Han praktiserar integrativ medicin i New York City, Pennsylvania och New Jersey. Hans webbsida finns på taoinstitute.com.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.  Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.