Rekordstora summor frysta efter misstänkt penningtvätt
Förra året frös polisen rekordstora summor efter misstänkt penningtvätt. Foto: Epoch Times. Arkibild.


Förra året frös polisen tillgångar till ett värde av 245 miljoner kronor efter att bankerna rapporterat om misstänkta transaktioner, skriver polisen på sin hemsida. Det är den högsta summan någonsin och en ökning med 77 miljoner jämfört med året innan.

De flesta brottslingar drivs av makt och pengar. Och enligt Polisen jobbar man allt mer med att ta bort incitamenten för att begå brott, alltså förhindra ekonomisk vinning av brottslighet och ta bort möjligheterna att tvätta pengar.

– Att polisen jobbar tydligare mot brottsvinsterna kan både direkt och på längre sikt försvaga de kriminella grupperingarna. Genom att vi förra året kunde frysa 245 miljoner kronor har vi förhindrat att stora summor hamnar i de kriminellas händer, säger Linda H Staaf, chef för Noas underrättelseenhet, på polisens hemsida.

Dispositionsförbud 

Vid misstänkt penningtvätt har polisen möjlighet att frysa tillgångar på till exempel bankkonton, genom ett så kallat dispositionsförbud, skriver Polisen. Det är ett viktigt och effektivt verktyg för att förhindra att finansiella tillgångar används i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

– Polisen arbetar mer underrättelseorienterat än tidigare och går tydligare mot de styrande kriminella och deras pengar, säger Nicklas Lundh, chef för finanspolisen vid Noa, på hemsidan.

Enligt Lundh har ökade resurser och spridning av kunskap om penningtvätt både till privata aktörer som banker och samverkande myndigheter, också bidragit till ökade insatser mot penningtvätt.

Att sätta gränser

– Pengar som betalas ut från staten måste gå till de som har rätt till bidrag och som behöver bidrag för att leva ett riktigt liv. Det är viktigt att samhället i stort sätter gränser och inte tillåter felaktiga utbetalningar av bidrag till familjemedlemmar som försörjer gärningsmännen, säger Linda H Staaf.

Enligt lagen om penningtvätt är aktörer på finansmarknaden, som till exempel banker, försäkringsbolag och finansinstitut skyldiga att rapportera misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.