Regeringens nedstängningspolitik urholkar svensk välfärd
Restriktionerna har slagit hårt mot restaurang- och handelsnäringen. De aviserade stöden kan inte sökas förrän långt i efterhand, då det kan vara försent. Foto: Sofia Drevemo


Med den tillfälliga pandemilagen kan regeringen eller en annan myndighet, meddela föreskrifter om att den som bedriver en verksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Det innebär att nedstängningar inte behöver ha grund i en skadeavvägning. Samtidigt har inget system för ersättning till företagare som får sina verksamheter stängda presenterats, skriver Denisé Cassel (KD).

Alla måste vi hjälpa till att hålla avstånd och värna om våra medmänniskor, däremot måste det ske inom rimliga gränser. Regeringens vurm för tvångsåtgärder och restriktionspolitik saknar helhetsperspektiv och medför stora samhällskostnader. Dagligen förlorar företagare sina familjeföretag, sina livsverk och anställda i spåren av coronapandemin. Stora omedelbara välfärdsförluster är att vänta när oro för den egna ekonomin innebär en reducerad hälsorelaterad livskvalitet.

I många av Sveriges kommuner har politiker använt sig av de verktyg som står till buds i den kommunala verktygslådan och genomfört satsningar och regelförenklingar för att underlätta och stödja näringslivet. Det räcker dock inte för att rädda företagare från konkurser. Regeringen måste stötta upp ovanifrån.

I praktiken innebär det att våra företagare är utelämnade till att skuldsätta sig privat.

Korttidspermitteringarna har förstärkts och omställningsstödet har förlängts, men det är ett omvittnat problem att regeringen varit sen och krånglig när det gäller företagsstöden. Redan i november var det klart att stöden skulle förlängas, men företagen kommer inte att kunna söka dem förrän tidigast i mars–april. Tills dess får företagen ligga ute med pengar som de i många fall inte har. 

I praktiken innebär det att våra företagare är utelämnade till att skuldsätta sig privat på grund av regeringens bristfälliga agerande. Vissa riskerar att bli skuldsatta för resten av livet. Marginalerna är slut för många och fordringsägare som ligger ute med pengar börjar att tröttna. Inga konkreta åtgärder har presenterats av vilka åtgärder man avser vidta för att företag inte ska gå i konkurs i väntan på att regeringen klarar ut detaljer i de olika företagsstöden. Det är inget annat än ett svek mot välfärden.

Det är viktigt att så många företag som möjligt överlever krisen så att inte ännu fler arbeten och liv går förlorade. ”Du ska kunna lita på Sverige” förkunnade statsministern i sitt nyårstal. Jag hoppas att det även gäller våra hårt arbetande och pressade företagare i landet.

Denisé Cassel (KD) är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd i Linköping.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.