”Kollektivtrafiken har påverkats mycket”
Branschen har fått ställa om för att minska trängsel
Att behöva kontrollera trängsel på alla hållplatser skulle bli en svår uppgift, menar både SL och Västtrafik. Foto: Sofia Drevemo


Under året som gått har kollektivtrafiken gjort anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska trängsel. Turerna går oftare och färre reser kollektivt. Att vidta fler åtgärder kan dock bli svårt.

Situationen är speciell på flera sätt.

– Att uppmana människor att undvika att resa kollektivt, det har vi ju aldrig gjort förut, säger Mette Ramquist, presschef för Västtrafik, till Epoch Times.

Åtgärderna handlar om att informera resenärerna om myndighetens rekommendationer och att köra så mycket som möjligt för att förhindra att trängsel uppstår, säger hon.

-Vårt förhållningssätt är att köra så mycket så att det inte blir trångt, det är där fokus ligger.

Kör för fullt

I Region Stockholm kör man för fullt och har förstärkt trafiken. Claes Keisu, pressansvarig vid Region Stockholms trafikförvaltning, säger till Epoch Times att SL har fortbildat 300 bussförare och att man försöker att ha beredskap för att sätta in förstärkningsturer.

– Dock har vi inte obegränsad tillgång till bussar att sätta in, och även om vi hade det skulle det inte fungera överallt då det helt enkelt inte finns plats i terminaler, vid hållplatser och i gaturummet för hur mycket busstrafik som helst.

Han säger att man normalt kör 5-minuterstrafik på de mest belastade linjerna under rusningstid.

– Nu kör vi med 4 minuter mellan avgångarna som tätast, mer trafik finns det inte plats för.

Åtgärderna har haft effekt på resandet. Västtrafik hade en minskning med 30 procent under 2020 och SL har knappt hälften så många resenärer.

– Resandet har minskat mycket, vilket gör att trängselproblematiken inte är lika vanlig som tidigare, säger Mette Ramquist.

Minskat antal resenärer har påverkat ekonomin betydligt och även om Västtrafik har fått visst statligt stöd, så vet man inte om det är möjligt att få mer. Mycket är osäkert, säger hon.

– Kollektivtrafiken har påverkats mycket av pandemin, precis som många andra branscher. Vi får göra det bästa av situationen helt enkelt.

Ytterligare restriktioner kan bli svårt

Om covid-19-lagen tillämpas för kollektivtrafiken får man ytterligare restriktioner. Eftersom det ännu inte är specificerat och man inte vet om eller när behovet kan uppstå är det svårt att planera, säger både Ramquist och Keisu.

Lagens syfte är att minska trängsel. Det kan innebära att sätta ett maxtak för antal resenärer i samma fordon, eller i den lokal eller område som är till för resenärer.

Frågan om det är praktiskt möjligt att begränsa antal resenärer på ett fordon har kommit upp.

– Det har vi ingen möjlighet att göra. Det har aldrig varit ett alternativ att sätta ut till exempel ordningsvakter på alla hållplatser, säger Ramquist.

Hon förklarar att det finns 20 000 hållplatser i Västra Götaland.

En annan fråga är om personalen kan avvisa resenärer om det är trångt. Hon säger att de inte kan lägga det på personalen. Det är också en arbetsmiljöfråga för de anställda.

SL-trafiken omfattar drygt hälften av landets kollektivtrafik och har 14 000 busshållplatser, över 30 000 bussavgångar och drygt 200 stationer i spårtrafiken.

– Ett maxtak på hur många personer som får befinna sig i ett fordon eller på en station skulle innebära mycket stora utmaningar för oss, säger Claes Keisu.

Skulle man behöva räkna alla som finns i varje vagn efter varje stopp, så skulle man inte kunna ha samma turtäthet, vilket kan ge mer trängsel på stationerna, säger han.

Mette Ramquist säger att det är positivt med ökad tydlighet från lagstiftarna i vad som gäller. Samtidigt är kollektivtrafiken bara en del av samhället och hur vi förflyttar oss. Kanske är det viktigast att sätta begränsningar på platser dit människor ska, säger hon.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Covid-19-lagen

Lagen är tillfällig och gör det möjligt att ställa krav på kollektivtrafiken när det gäller:

- Max antal personer på färdmedel

- Max antal personer i lokaler eller områden som är till för resenärer

- Begränsning av den tid då trafiken bedrivs

Om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga får regeringen förbjuda kollektivtrafik.

Lagen har ännu inte tillämpats för kollektivtrafiken.