Debatt: Regeringens förslag om ny subvention till vindkraft orimlig

Moderaterna säger nej till regeringens förslag om ny subvention till havsbaserad vindkraft. Foto: Bilbo Lantto


Regeringens förslag om minskade anslutningskostnader för vindkraftsbolag som nu presenterats innebär i praktiken att kostnaden flyttas från vindkraftsbolagen till de svenska elkonsumenterna. Det är dessutom orimligt att införa en ny subvention där man inte kan bedöma kostnadens storlek. Detta menar den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson i sin blogg.

Den 2 februari presenterade regeringen ett förslag som ska leda till minskade anslutningskostnader för havsbaserade vindkraftverk. I korthet innebär förslaget att kostnaden för att ansluta vindkraftverken till elnätet (en kostnad som tidigare vindkraftbolagen bekostat) nu i stället ska betalas av Svenska Kraftnät. I slutänden hamnar sedan kostnaden på "nätkundskollektivet", vilket betyder att varje elkonsument får vara med och betala via sin elnätsavgift. 

Varje elkonsument i Sverige får på detta sätt vara med och betala en ny subvention till vindkraften. Hur mycket det kommer att kosta beror såklart på hur många havsbaserade vindkraftverk som byggs. I regeringens förslag som gick på remiss står att man inte kan uppskatta den totala kostnaden. Det är anmärkningsvärt att regeringen tänker införa en ny avgift för hushållen utan att ens kunna bedöma hur hög den kommer att bli.  

Extra besvärande är det att Svenska Kraftnät också föreslås få i uppdrag att i förväg bygga ut det så kallade "transmissionsnätet" även till områden inom Sveriges havsterritorium där det idag inte finns eller planeras någon vindkraft, men där "det finns förutsättningar" för att ansluta vindkraftanläggningar i framtiden och "där sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion".

Skattebeslut ska tas av riksdagen. Det är kanske lagligt, men inte särskilt moraliskt agerat av regeringen.

Bakgrund till förslaget är att Energimyndigheten fick i uppdrag att utreda hur man skulle kunna flytta anslutningskostnaderna från vindkraftbolagen till Svenska Kraftnät och därmed elkonsumenterna. Myndigheten utredde detta och tog fram ett förslag, men avrådde samtidigt från ett införande. Därefter gick förslaget på remiss. Där sa nästan alla nej, inklusive Energiföretagen. De enda som var för var ett fåtal som främst arbetar med just havsbaserad vindkraft. 

Det råder också viss oklarhet om denna form av "statsstöd" till en viss bransch är förenlig med EU:s regler. 

Trots detta tänker alltså regeringen uppenbarligen gå vidare med förslaget, och man tänker införa det genom en förordning som inte behöver passera riksdagen. Jag tycker det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt bakvägen tänker införa en subvention som efter flera steg landar som en kostnad på elkonsumenternas räkning för nätavgiften. I praktiken blir det ju en ny "skatt" för alla elkonsumenter, och skattebeslut ska tas av riksdagen. Det är kanske lagligt, men inte särskilt moraliskt agerat av regeringen.

Moderaterna säger nej till denna nya subvention till havsbaserad vindkraft. Det är orimligt att införa detta rent principiellt, och extra olyckligt är det att ta ett beslut där ingen kan bedöma kostnadens storlek för dem som ska betala. Dessutom är elnätsavgifterna fullt tillräckligt höga som de är.

Jan Ericson är moderat riksdagsledamot för Västra Götalands län södra.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Vill du väcka debatt i en aktuell fråga? Välkommen att skriva en artikel, 5 000-7 000 tecken med blanksteg. [email protected]

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.