Regeringen vill införa tillfällig pandemilag
Socialminister Lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) håller en digital pressträff i Rosenbad. Foto: Jessica Gow/TT


Regeringen vill införa en ny tillfällig pandemilag, meddelar socialminister Lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP). Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter "fler verktyg i verktygslådan" för att kunna hantera pandemin.

En tillfällig pandemilag ska öka träffsäkerheten för att kunna hantera smittspridningen, säger Amanda Lind.

Regeringen vill komma bort från dagens situation, där olika verksamheter under ordningslagen måste regleras på samma sätt.

– Så som ordningslagen är skriven så uppstår orättvisor. Kulturen och idrotten får leva med betydligt hårdare regler än exempelvis kollektivtrafik och köpcentrum. Vi har under hösten arbetat med att göra de här regleringarna mer träffsäkra, men det finns saker vi inte kommer runt, säger Lind.

– Vid en snabbt eskalerande smittspridning saknar regeringen idag lagstöd för att besluta om begränsningar och nedstängningar av verksamheter som inte omfattas av ordningslagen.

Begränsa besökare i köpcentrum

Den nya lagen omfattar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den omfattar även platser för fritids- och kulturverksamhet, exempelvis gym. Den gäller även för handelsplatser, kollektivtrafik och festlokaler.

– Den här lagen gäller inte för rent privata sammanhang, till exempel om man lånar ut sin bostad, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen eller en annan myndighet ska också kunna meddela föreskrifter om den som bedriver en verksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder.

– Det skulle till exempel kunna röra sig om att köpcentrum får begränsningar i antal personer som får vistas där samtidigt, säger Lena Hallengren.

– Regeringen kan också, om det bedöms lämpligt, låta en myndighet som exempelvis Länsstyrelsen besluta om regionala regler. På så vis behöver det inte gälla lika regler i hela landet.

Länsstyrelserna föreslås också få ansvaret för tillsynen.

Nedstängning sista åtgärd

I utkastet till lagen finns förslag om att på olika sätt begränsa trängseln på allmänna platser.

Regeringen kan begränsa hur många som får samlas i ett sällskap på platser dit allmänheten har tillträde, uppger Lena Hallengren.

– Det är till exempel gator, torg, parker och butiker. Som en sista åtgärd, om smittskyddet inte är tillräckligt, finns möjlighet att fatta beslut om nedstängning för att hindra trängsel.

– Men nedstängning är så klart mycket ingripande. Här är det särskilt viktigt att värna riksdagens inflytande. Ett sådant beslut kommer behöva underställas riksdagen, fortsätter Hallengren.

"Inte av med pandemin"

Ministrarna får frågan vad de bedömer att lagen ska få för effekt, då den träder i kraft först i mars nästa år, då många inom riskgrupper redan kommer att ha hunnit vaccineras.

– Även om vi har en situation någonstans i mars där vi har kunnat börja vaccinera – inte minst riskgrupper – så är det fortsatt så att vi behöver se till att vi kan hålla de avstånd som krävs och ha träffsäkra regleringar, säger Lena Hallengren och fortsätter:

– Om ett mindre antal i en stor grupp blir smittade, då rasar det iväg och risken är då stor att vården inte kan hantera detta. Vi är inte av med pandemin även om vi vill vara väldigt tydliga med att ett vaccin naturligtvis känns som en ljusning.

Den tillfälliga lagen föreslås börja gälla den 15 mars och gälla i lite drygt ett år framåt. Lagen ska gälla utöver smittskyddslagen och ordningslagen.

(TT)