Regeringen inrättar en delegation mot kriminalitet i arbetslivet
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Regeringen ska inrätta en nationell delegation mot kriminalitet i arbetslivet. Syftet är bland annat att stödja relevanta aktörer och stärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten.

– Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett uttalande.

Enligt regeringen leder kriminalitet i arbetslivet till bland annat allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter och snedvriden konkurrens. Det kan till exempel yttra sig i ekonomisk brottslighet, bidragsbrott, brott mot utlänningslagen och exploatering av arbetskraft.

– Aktörer som begår brottslighet i arbetslivet kombinerar ofta regelöverträdelser inom flera områden. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och relevanta aktörer av central betydelse. Den nationella delegationen kommer att bli en ytterligare ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa arbetslivskriminaliteten, säger Eva Nordmark.

Delegationen, som ska ledas av en arbetande ordförande, kommer att bestå av ledamöter som har bred erfarenhet av arbete mot kriminalitet inom flera sektorer, meddelar regeringen.

Fackförbundet Byggnads, som menar att arbetslivskriminaliteten det senaste decenniet blivit mer utbredd och internationellt organiserad, välkomnar regeringens beslut.

– Det här kommer inte en dag för tidigt, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande, i ett uttalande.

Han säger att medlemmar i fackförbundet länge har ”larmat om kriminella organisationer som förstår vår bransch”.

– Vi har sagt i över tio år att detta är en ödesfråga för den svenska byggsektorns framtid. Får vi inte bort kriminaliteten kan vi säga tack och adjö till både seriösa byggföretag och det enorma yrkeskunnande generationer av byggnadsarbetare byggt upp i Sverige. Delegationen får inte bara snacka. Det måste också bli verkstad.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!