Regeringen föreslår lättade krav för ensamkommande
I en lagrådsremiss föreslår regeringen lättade krav för ensamkommande för att få permanent uppehållstillstånd. Foto: Epoch Times


Regeringen föreslår ändringar i gymnasielagen för att det ska bli lättare för ensamkommande att få permanent uppehållstillstånd.

I en lagrådsremiss föreslår man att den som fullföljt sin utbildning ska få tolv i stället för sex månader på sig att kunna hitta ett arbete.

Man föreslår samtidigt att hänsyn ska tas till halvtidsstudier när man bedömer om försörjningskravet uppfylls för att få permanent uppehållstillstånd.

Regeringen anser också att en viss form av subventionerad anställning, det som kallas yrkesintroduktion, ska ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Tidigare har Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna sagt att man inte står bakom ändringarna i lagförslaget.

Lagändringarna föreslås att träda i kraft den 20 juli i år och gälla fram till juni 2023.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: