Organisation i Sverige nära knuten till Enhetsfronten
Nordic Zhigong Association ingår i Kinesiska kommunistpartiets Enhetsfront. Foto: Fent Li, Getty Images


Nordic Zhigong Association heter en av de organisationer i Sverige som ingår i det omfattande nätverk som utgörs av det kinesiska kommunistpartiets enhetsfront.

Nordic Zhigong Association grundades 2017 och ska främja den kinesiska kulturen samt ”fäderneslandets rikedom och styrka”, och vara ett forum för nordiskt-kinesiskt samarbete inom vetenskap, utbildning, kultur och miljöskydd. Detta framgår av Fri världs rapport om den kinesiska enhetsfrontens arbete i Sverige.

Namnet kommer från ett av Kinas pseudodemokratiska partier, Zhigongpartiet, som har sitt ursprung i grupper av exilkineser som en gång i tiden verkade för Qingdynastins fall.

Den nordiska föreningen har inga direkta formella kopplingar till partiet men ett av dess uttalade uppdrag är att hålla kontakt med Zhigongpartiet, och det bildades efter överläggningar mellan Zhigongpartiet och Sveriges kinesiska riksförbund.

Kinesiskt parti

Även om Zhigongpartiet kallas demokratiskt ingår det i kommunistpartiets nätverk och består bland annat av inflytelserika personer inom Kinas statsapparat. Enligt Pär Nyrén, som står bakom rapporten, är de så kallat demokratiska partiernas funktion att ”indirekt knyta viktiga delar av det kinesiska samhället till kommunistpartiet”.

Zhigong har en särskild utrikespolitisk funktion, att stärka ”vänskapskrestar” inom Bält- och väginitiativet (ibland även kallat den nya Sidenvägen), motverka separatistiska krafter, se till att kinesiska studenter i utlandet gynnar Kinas utveckling, bidra till Kinas offentliga diplomati, samt att ”tala väl om Kinas berättelse”.

Forskare på svenska universitet

Zhigongpartiet såväl som den nordiska föreningen fokuserar numera på vetenskap och teknologi. Bland dess ledare finns forskare från flera svenska universitet.

Sedan grundandet har Nordic Zhigong Association samarbetat med Departementet för enhetsfronten (UFWD), enskilda företag och den kinesiska ambassaden.
 
På sin hemsida har föreningen skrivit att den strävar efter att ”förverkliga det kinesiska folkets stora återvitalisering under [Kommunistpartiets] generalsekreterare Xis ledarskap” och föreningen har ambitionen att ”göra fäderneslandet till ett moderniserat och starkt socialistiskt land”.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.