Ny orgel till Göteborgs konserthus
Vy över Poseidon och konserthuset på Götaplatsen i Göteborg. Konserthuset kommer nu att få en ny orgel. Foto: Higab/Hans Wretling


Göteborgs konserthus får en ny platsbyggd orgel som innebär ökade möjligheter för den musikaliska verksamheten. Den klassiska österrikiska orgelbyggarfirman Rieger Orgelbau har fått uppdraget och det nya instrumentet beräknas kunna tas i bruk 2021.

Konserthusets befintliga orgel är från 1937 och byggdes av danska firman Marcussens Orgelbyggeri. Trots att det är ett imponerade exempel på orgelbyggarkonst från den tiden har den troligen aldrig fungerat tillfredsställande, då storlek och utformning inte är anpassade för rummet. Efter en renovering på 1980-talet togs den åter i bruk, men sedan början av 2000-talet har den inte kunnat användas. En fungerande konsertsalsorgel skulle ge nya musikaliska möjligheter för det internationellt kända konserthuset och locka nya besökare.

En förstudie har genomförts under ledning av orgelprofessor Hans Davidsson, konstnärlig ledare vid Göteborgs Internationella Orgelakademi (GIOA). Syftet har varit att undersöka om orgeln skulle kunna återställas till fungerande skick, alternativt byggas om för att klara dagens krav för mångsidig användning av konserthusorglar. Som referensgrupp har man haft internationellt verksamma konserthusorganister och orgelsakkunniga som i dialog med projektledningen studerat förutsättningarna. Även antikvarisk expertis har anlitats.

Resultatet av förstudien blev ett förordande av byte till ny orgel anpassad till konserthus. Genom en nybyggnad kan ny teknik och kunskap användas i skapandet av ett instrument som optimalt fyller funktionen av konsertsalsorgel i Göteborgs konserthus.

Efter att upphandling genomförts gick uppdraget att bygga den nya orgeln till den välkända österrikiska orgelbyggarfirman Rieger Orgelbau. Uppskattad projektkostnad är cirka 35 miljoner kronor.

– Det känns fantastiskt. Med det här skräddarsydda instrumentet får vi helt nya möjligheter att göra solorecitals och kammarmusik. Publiken kommer att få uppleva en repertoar som de inte har hört i modern tid i Konserthuset eller den här delen av Sverige. Orgeln kommer också ge oss möjlighet att arbeta med flera musiker och tonsättare i det fria kulturlivet, säger Sten Cranner, vd för Göteborgs Symfoniker.

Projektet kommer att genomföras med stor hänsyn till det befintliga orgelrummet och husets kulturhistoriska värde. För att inte störa verksamheten kommer arbetet förläggas till sommarmånaderna med start 2018. Den mest omfattande delen av projektet är injusteringen av det nya instrumentet, där varje orgelpipa ska justeras så att den ger optimal tonstyrka och klangfärg. Orgeln beräknas därför inte kunna tas i bruk förrän 2021.

Higab, som tillsammans med Göteborgs Symfoniker står bakom uppdraget, hoppas hitta en lämplig verksamhet som vill ta över den gamla orgeln, exempelvis en större kyrka.