Misstänks för illegal arbetskraft – utesluts

Byggarbetare med skyddsskor. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT


Illegal arbetskraft är ett stort problem på svenska byggarbetsplatser. Nu har en domstol beslutat att landets 1 200 upphandlande myndigheter har rätt att utesluta ett byggföretag i sina upphandlingar.

Förvaltningsdomstolen beslutade nyligen att det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem hade rätt att utesluta byggföretaget Belstroj.

– Det här visar att vårt målmedvetna arbete för att motverka utbredd organiserad kriminalitet gett effekt. Vi ska vara som en fartkamera. Hos oss åker man fast om man är oseriös, säger Morgan Jansson, inköpschef vid Stockholmshem.

Byggnads ordförande Johan Lindholm är glad över att Stockholmshem drivit ärendet, eftersom problemet med illegal arbetskraft är mycket stort. Han hoppas fallet ska få ringar på vattnet.

Modernt slaveri

– Det är väldigt utbrett i hela landet. I kölvattnet blir det väldigt mycket personliga tragedier och arbetsmiljöproblematik samtidigt som ägarna skrattar hela vägen till banken. Det här är en form av modernt slaveri och det är vanligt förekommande, säger han.

Byggnads ser hur oseriösa företag som använder illegal arbetskraft dumpar anbuden i upphandlingar som bekostas med skattepengar. Prisdumpningen kan ske eftersom den illegala arbetskraften får betydligt lägre löner än de som får betalt enligt kollektivavtalen.

Johan Lindholm hoppas att fler upphandlare ska följa Stockholmshems exempel och utesluta byggföretag som inte följer lagar, föreskrifter och kollektivavtal.

– Det här är ett gott exempel på att man inte accepterar den här underbudskonkurrensen och det som blir följden. Det är inget som hör hemma på någon arbetsmarknad och definitivt inte hos oss 2020, säger Johan Lindholm.

Tidigare oegentligheter

Allt började när Stockholmshem skulle bygga ett nytt höghus i Skärholmen med plats för sitt huvudkontor och hyreslägenheter, och entreprenören Belstroj lämnade det lägsta anbudet.

Men Stockholmshem valde att utesluta företaget från upphandlingen, eftersom det hade framkommit oegentligheter om bolaget tidigare. Bland annat hade företrädare för företaget dömts för att att ha anlitat illegal arbetskraft och blivit åtalade för liknande brottslighet på nytt i år. Vid en arbetsplatskontroll, som Stockholmshem gjorde 2018, uppdagades samma sak då man påträffade illegal arbetskraft vid ett bygge i Rosenlundsparken som Belstroj utförde.

– Att man utesluter någon på detta sätt är väldigt ovanligt och ett stort ingrepp i den offentliga upphandlingen. Men vi valde ändå att göra det och vi fick rätt i domstol, säger Morgan Jansson.

Belstroj överklagade uteslutningen till förvaltningsrätten som slog fast att Stockholmshem hade fog för att utesluta företaget med motiveringen att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen. Domen överklagades till såväl kammarrätten som Högsta förvaltningsdomstolen, men båda instanserna avslog överklagandet. Det innebär att förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

– Stockholmshem ska inte samarbeta med oseriösa aktörer och från styrelsens sida har vi drivit det här ärendet målmedvetet. Att vi nu fått rätt i domstol är viktigt för hela byggbranschen och speciellt för offentliga byggherrar, det visar att det går att utesluta de leverantörer som inte sköter sig, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem.

Stort problem

Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem, berättar att alla 1 200 aktiva upphandlade myndigheter i landet kan dra nytta av domen.

– Branschen och tillsynsmyndigheterna är överens om att osund konkurrens, eller organiserad kriminalitet, är ett stort problem i byggsektorn. Det handlar om allt från korruption till att man fuskar i kvalitet, eller som i det här fallet använder sig av illegal arbetskraft, säger han.

Om inte de oseriösa företagen stoppas kan det i förlängningen leda till att de seriösa försvinner, eller börja fuska.

– Det är svårt att backa bandet om för många seriösa företag som slås ut i konkurrensen med de oseriösa, därför är det viktigt att byggföretagen engagerar sig. Den kortsiktiga vinsterna blir dramatiska förluster om det får fortgå, säger Morgan Jansson.

Peter Kolare, vd för Belstroj, och Zhenja Blahadarau, arbetschef, anser inte att Stockholmshem bevisat att Belstroj gjort fel och beklagar att Högsta förvaltningsdomstolen inte har tagit upp fallet för prövning.

– Det är synd att det inte har prövats i högsta instans. Vi hade velat veta vilka saneringsåtgärder som vi skulle ha vidtagit för att få vara med vid upphandlingen. Vi tycker att vi har gjort allt, säger Zhenja Blahadarau.

Byggföretagets advokat Morvarid Dorkhan Nilsson framhåller också i ett mejlsvar att åtalet som väcktes i juni ännu inte är avgjort och att Belstroj är övertygat om att den rättsliga prövningen kommer att visa att samtliga arbetstagare hade rätt att arbeta i Sverige.

Företaget ifrågasätter också om en uteslutning är förenlig med den upphandlingsrättsliga proportionalitetsprincipen, inte minst med anledning av de stora negativa effekterna och allvarliga skadan av Belstrojs renommé som Stockholmshems beslut orsakat.

 

(Petronella Uebel/TT)

Fakta

Rättvist byggande

(TT)

Med modellen Rättvist byggande jobbar flera företag proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser.

Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schysta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer. Bakom satsningen står Stockholm stads fastighetsbolag; Familjebostäder, Micasa, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder.