Matsmältningen kan påverka hela hälsan – här är 6 sätt
En orolig mage kan snabbt påverka resten av kroppen, från irritation till hudutslag.


Om du blir uppsvälld, får magknip, förstoppning eller diarré så tror du nog att du har matsmältningsproblem. De här symptomen kan även påverka hälsan på sätt som inte är direkt relaterade till matsmältningen.

Eftersom det finns så många nära kopplingar i den mänskliga kroppen kan problem med matsmältningen vara en underliggande orsak till flera andra både fysiska och psykiska tillstånd.

Dåligt humör: En orolig mage kan påverka känslorna. Dålig matsmältning kan ge irritation, låg energi och minska glädjen. Flera studier har kopplat matsmältningsproblem till psykologiska problem.

Hudproblem: Inflammation orsakad av mat kan visa sig i ansiktet. Viss matöverkänslighet kan också ge utslag och hudskador.

Dåligt självförtroende: När du försöker hantera problem med magen känner du dig inte som ditt säkraste jag eftersom du är för upptagen med det som händer i magområdet.

Dåliga leder: Ibland kan magen försöka säga till dig att sluta äta en viss sorts mat. Har man en odiagnostiserad matallergi eller en autoimmun sjukdom så kan man få problem med matsmältningen och till och med kronisk inflammation, som kan påverka lederna.

Om du har haft problem med ledsmärtor utan att kunna hitta någon förklaring så kan där finnas en underliggande allergi eller autoimmun sjukdom.

Rädsla för mat: Om du inte alls vet vad som orsakar dina problem med magen så kan det leda till rädsla för att äta eftersom mat ger otrevliga symptom. Det kan vara problematiskt att undvika viss mat, vilket kan leda till undernäring.

Det är viktigt att hitta orsaken bakom matsmältningsproblemen för att inte sätta hälsan i fara.

Känner man inte till orsaken bakom magbesvären kan det ge rädsla för att äta.

Försämrat immunförsvar: Större delen av immunförsvaret finns i matsmältningssystemet och om där inte finns en balans kan det vara lättare att bli sjuk.

Det är viktigt att kontakta läkarvården om du har haft matsmältningsproblem en tid utan att få någon, eller bara lite lindring. Det kan förhindra att hälsan påverkas på fler sätt.

Emily Lunardo har studerat medicinsk sociologi vid York unviersity i Canada, med en inriktning på sociala faktorers påverkan på hälsa och mental sjukdom. Artikeln publicerades ursprungligen på Belmarrahealth.com