Malmö stad köpte akutboende för 616 miljoner kronor – utan upphandling
Under tio år har Malmö stad köpte akutboende för 616 miljoner kronor – utan upphandling. Foto: Epoch Times-arkivbild


Under de senaste tio åren har Malmö stad köpt akuta boenden till hemlösa på hotell och liknande boenden. Kostnaden är 616 miljoner kronor. Detta har man gjort utan några upphandlingar. Enligt kommunens revisorer kan det röra sig om ett lagbrott, skriver Hem & Hyra.

Förra året landade kommunens kostnad för akutboenden på 161 miljoner kronor. Detta trots att stadens styrande politiker har lovat bättre och billigare lösningar. När tidningen går tillbaka och granskar hotellkostnaderna så ser man att dessa har ökat med 200 procent på tre år.

Brister och problem

I en rapport från Arbetsmarknads- och socialnämnden står det att man rekommenderar att akutboenden upphandlas.

För att undvika slöseri med skattebetalarnas pengar har alla företag en chans att kunna erbjuda en affär när staten eller kommunen köper varor eller tjänster. I många fall finns det krav på offentlig upphandling; detta för att undvika onödiga affärer, slöseri eller mutor.

Revisorernas granskningsrapport visar att det under 2018 har funnits brister och problem vad gäller Malmö stads hantering av hemlöshet.

– Man har inte följt kommunens upphandlingspolicy och det regelverk som finns för upphandlingar. I slutänden kan det innebära att kostnaderna fördyras, säger Sten Dahlvid (S), ordförande i revisorskollegiet i Malmö stad, till Hem & Hyra.

Just nu håller man på att genomföra sin första upphandling av akutboende utan stöd. Kommunen är, enligt upphandlingsdokumentet, i behov av cirka 500 lägenheter eller rum per år.

”I brist på alternativ”

Men enligt Rikard Vroland, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, är det inte säkert att upphandlingar leder till sänkta kostnader.

– När vi tittar på det här tror vi inte att den ekonomiska skadan har varit så stor. Om vi upphandlar de platser som finns tillgängliga på marknaden så är det inte säkert att platserna räcker till. Aktörerna är de samma så vi är inte säkra på att vi kan pressa det priset. Snarare tvärtom. Men det är inget incitament för att inte upphandla, säger han till tidningen.

Många av de som hamnar på hotell eller liknande boenden är främst personer som har drabbats av den strukturella hemlösheten. Detta enligt Malmö stads egna kartläggningar. Det rör sig bland annat om barnfamiljer som inte har lyckats komma in på bostadsmarknaden; många av dem är nyanlända.

– Det handlar om människor som inte ska bo på stödboenden och då blir hotell och hotelliknande lösningar något man tvingas ta till i brist på alternativ. Socialtjänsten är tvungen att hjälpa till med insatser för den som inte kan lösa sitt eget boende. Men att anskaffa boende till folk på sikt borde inte ligga på socialtjänsten, säger Rikard Vroland till Hem & Hyra.

I många städer runt om i landet råder det bostadsbrist. I Malmö står nästan 90 000 personer i kö på Boplats Syd för att få en lägenhet.