Livets svårigheter är en gåva
Våra viktigaste livsläxor kommer när svårigheterna haglar över oss
Självreflektion kan vara till stor hjälp för oss, liksom hur vi ser på svårigheter i livet. Foto: Elsemargriet/Pixabay


Varje nederlag, varje krossat hjärta, varje förlust innehåller egna frön, en egen läxa om hur du kan förbättra din prestation nästa gång. 

Og Mandino, bombplanspilot under andra världskriget

Vedermöda. Svårighet. Kris.

Vad tänker du på när du hör de här orden? Framkallar det rädsla och ångest, får det dig att börja svettas eller att vilja springa åt andra hållet? I så fall är du inte ensam. För många av oss är det här vår första reaktion.

Men vad händer om vi tittar på våra svårigheter i ett nytt ljus? Tänk om vi, i stället för att frukta dem och försöka undvika dem, såg på våra svårigheter som gåvor?

En av fördelarna med att bli äldre är att vi inser att vi inte får våra viktigaste lärdomar när vi enkelt seglar fram i livet, utan när vi hamnar i tuffa, turbulenta vatten. Det är när vi pausar för att se på oss själva, reflekterar över hur vi kan göra bättre och gör en bedömning av det som verkligen betyder något i livet.

Jag vet, jag vet, jag har själv undrat "Varför måste jag alltid lära mig den hårda vägen?" Jag antar att det beror på att den hårda vägen är det som gör oss mest solida och stabila, och det som ger de största och mest bestående förändringarna i vår karaktär.

Självreflektion är effektfullt och hur vi ser på våra svårigheter i livet är också viktigt. Våra uppfattningar påverkar inte bara vår mentala hälsa, utan också vår fysiska hälsa. Faktum är att vissa tror att vår lycka även beror på hur vi ser på motgångar. 

Roten till lycka

Emma Seppälä vid Stanford University skriver att hemligheten till att leva ett lyckligt liv är att ta svårigheter snarare än att bara acceptera svårigheter. ”Det kinesiska ordspråket 'Chi Ku Shi Fu' (att äta bitterhet är god lycka) lyfter tanken att det finns möjlighet till visdom och tillväxt i lidande", skriver hon.

Tanken att lidande leder till goda saker är en del av forntida kinesisk kultur och visdom. De trodde att våra svårigheter kommer från himlen och att svårigheter är det enda sättet genom vilket vi verkligen kan förstå och förbättra oss själva och därigenom uppnå dygd och välsignelser. Att vara öppen för detta koncept är avgörande för om vi ska uppnå personlig tillväxt.

Det är vår acceptans av livet och vår uppfattning av svårigheter, liksom vårt svar på dem, som verkligen betyder något.

Seppälä fortsätter med att säga: "Vi kan antingen välja att låta de negativa upplevelserna vi stöter på dra ner oss, eller så kan vi välja att omfamna dem och därigenom höja oss över dem". Det är vår acceptans av livet och vår uppfattning av svårigheter, liksom vårt svar på dem, som verkligen betyder något.

Det krävs att vi svarar med vänlighet och medkänsla, såväl som självkontroll, oavsett hur vi behandlas.

Genom att i grunden förstå att vårt liv kännetecknas av kontraster kan vi börja uppleva tacksamhet och växa till högre nivåer av välbefinnande, perspektiv och visdom, säger Seppälä.

När vi ser svårigheter på det här sättet kan vi få en sinnesro och en känsla av lugn som vi annars kan missa. Detta är en av de stora lärdomar som människor har fört vidare, i generation efter generation, i årtusenden.

Se det som en stoiker

Det forntida Kina var inte den enda traditionella kultur som anammade lidandets oundviklighet. Stoikerna i antikens Grekland och Rom förstod det också.

Isaac Wechuli, från sajten Unbounded Wisdom, har upptäckt vikten av att omfamna svårigheter för att få inre frid, vilket kan vara en synonym för lycka.

Genom erfarenhet kom han att uppskatta stoicismens visdom, eftersom han upptäckte att ingen kan undkomma lidande och svårigheter, oavsett hur hårt de försöker.

Svårigheter är därför en del av livets flöde. Att acceptera dem resulterar i inre frid, eftersom vi slutar oroa oss när vi räknar med svårigheter. Vi kommer heller aldrig att vara deprimerade eller stressade när svårigheter kommer, säger han.

Om vi tittar närmare på stoikernas liv, så berättar de om stor motståndskraft inför enorma svårigheter. De förstod dock att strävan efter att undvika livets svårigheter är meningslös. Istället sökte de djupt inuti för att hitta styrka för att klara stormen.

Stoikerna fokuserade på att leva ett liv i dygd och att anpassa sig till naturens flöde. De menade att karaktärens dygd, något vi alltid bär och som aldrig kan tas ifrån oss, är det som betyder något. Däremot är saker som pengar och berömmelse, som är utanför vår kontroll och flyktiga, bör ses på med likgiltighet.

Foto: Pixabay

Donald Robertson, psykoterapeut, anser att stoicismen har haft så stor inverkan på hans område att han bestämde sig för att lyfta fram den i en bok med titeln "How to Think Like a Roman Emperor". Han försöker tillämpa Marcus Aurelius, den stoiske filosofen och romerske kejsaren, visdom på det moderna livets problem.

Robertson påpekar att det sätt vi utformar saker på spelar stor roll och säger: ”Om någon är orolig under ett möte, kommer personen att säga: 'Han bara slog undan benen för mig.' Men man skulle också kunna säga: 'Åh, han höll inte med mig.' Det här är mycket uppenbart när man arbetar med klienter i terapi, men när man beskriver samma situation i mer värdefria, mer objektiva, faktiska termer, verkar det ofta mycket mindre oroande. ... Stoikerna var mycket medvetna om detta problem.”

Märkte du hur olika du påverkades av de två sätten att uttrycka sig på?

Vi har lärt oss av stoikerna att den största bestämmande faktorn i våra liv inte är situationen, utan snarare vår reaktion på den.

För en stoiker har ingenting något värde utanför vårt eget motiverade val om vad det betyder för oss personligen. Detta tillvägagångssätt berövar externa händelser sin makt över oss och lägger makten i våra egna händer, eller ska vi säga, sinnen.

Ett universellt band

Det kan ge en viss tröst att veta att svårigheter påverkar oss alla. De här svårigheterna verkar vara den stora utjämnaren i livet – ingen är undantagen. Framgånsrika människor har alltid berättelser om svårigheter och misslyckanden, eftersom saker av sant värde sällan kommer lätt.

Till exempel utstod Thomas Edison över 10 000 misslyckade försök innan han uppnådde framgång. På en reporters fråga om hans misslyckanden svarade Edison: ”Jag har inte misslyckats 10 000 gånger. Jag har inte misslyckats en enda gång. Jag har lyckats bevisa att de 10 000 sätten inte fungerar. När jag har eliminerat de sätt som inte fungerar kommer jag att hitta det sätt som kommer att fungera.”

Eftersom han betraktade sina misslyckanden som värdefulla läxor snarare än misslyckanden fortsatte han att försöka.

Många skulle ha gett upp långt innan 10 000 försök, men eftersom han betraktade sina misslyckanden som värdefulla läxor snarare än misslyckanden fortsatte han att försöka.

Winston Churchill hade också sin andel svårigheter. Han förlorade fem val under sin politiska karriär och kämpade också mot depression. Hans läspning gjorde det ibland svårt att hålla tal och till och med att tala. Churchill fortsatte dock och blev en av de mest framgångsrika politiker och talare som i vår historia.

Problem och svårigheter finns i alla former och storlekar, och var och en av dem fungerar både som ett test och en läxa för oss.

Idag har vi covid-19 att hantera. Och även om den här krisen har varit förödande på många sätt, så finns det lärdomar att dra.

Adriana Bankston, den främsta lagstiftningsanalytikern vid University of California Office of Federal Government Relations, reflekterade nyligen över detta i ett inlägg på Inside Higher Ed.

”Optimisten inser att varje motgång är en möjlighet för personlig tillväxt och kan fokusera mer på att uppmuntra andra. Optimisten har också förmågan att se in i framtiden och inse de långsiktiga konsekvenserna av sina val”, skriver hon.

Att frilägga våra styrkor

Prövningar kan avslöja delar av oss själva som vi kanske inte ens varit medvetna om – både bra och dåliga. Genom att fungera som en katalysator för att avslöja dessa saker kan svårigheter hjälpa oss att korrigera och förbättra de saker som inte stämmer överens med våra värderingar och samtidigt stärka det vi vill utveckla.

Wechuli konstaterar, ”Epiktetos, en av de berömda stoikerna, skrev: 'Vad skulle ha hänt med Herkules om det inte hade funnits något lejon, hydra, hjort eller vildsvin eller några brottslingar att befria världen från? Vad skulle han ha gjort om det inte hade funnits några utmaningar? Vad skulle ha varit meningen med dessa armar, den fysiken och den ädla själen utan kriser eller omständigheter som fick honom att agera?'”

Kanske skulle många av våra ädla drag ligga vilande eller inte nå sin fulla potential om vi inte blev utmanade att använda dem.

Det är faktiskt under livets svårigheter som vi måste gräva djupt, hitta styrka och utveckla vår visdom. Kanske skulle många av våra ädla drag ligga vilande eller inte nå sin fulla potential om vi inte blev utmanade att använda dem.

Det är i tider av svårigheter som vi har möjlighet att förbättra oss själva. Vi är gjorda för att möta våra rädslor och har en chans att göra rätt trots dem.

Kanske exemplifierar ingen grupp detta bättre än andra världskrigets generation. Samuel Baxter skrev i "Days of Adversity": Lessons From the Great Depression, att "de som mötte den stora depressionen är kända för sin arbetsmoral, uthållighet, uppfinningsrikedom och karaktär. Vad sägs om 1930-talet som förorsakade att denna grupp senare döptes till 'Den största generationen'?"

Alison Ensign, på Family Search, tillägger och noterar att trots eller kanske på grund av de svårigheter som denna generation uthärdade har de en styrka och motståndskraft som inte finns hos andra generationer. Hon påpekar att de uppvisar många beundransvärda egenskaper, som en känsla av personligt ansvar, ödmjukhet, sparsamhet, en stark arbetsetik, engagemang, integritet och självuppoffring – alla egenskaper av stark moralisk karaktär.

Kanske är det bra för oss att uthärda svårigheter. Genom att möta vår rädsla och smärta snarare än att söka ett liv i bekvämlighet och lätthet lär vi oss och vi växer. I själva verket är själva hindret vi ser framför oss, det som är vägen – vägen till att släppa taget och uppnå visdom. När vi kan göra detta är vi fria – för ingenting utanför oss kan kontrollera oss. 

Omfamna motgångar

När vi stöter på svårigheter bör vi försöka vara som naturen. Även i katastroftider, när allt verkar förlorat och förstörelsen verkar fullständig, skjuter groddar upp genom de förkolnade skogsresterna. Livet går vidare. Naturen upphör inte att driva framåt inför katastrofer, och vi borde inte heller göra det. Naturen lär oss uthållighet och motståndskraft, även när allt hopp verkar förlorat.

När vi följer vad livet ger naturligt, snarare än att försöka stå emot, kan vi lära oss de värdefulla lärdomar som finns däri. Svårigheter kommer inte utan anledning. Vi får en gåva, en chans att förbättra oss själva.

Jag har upptäckt att saker och ting fungerar bäst när jag flyter med det som kommer. Trots min önskan att ibland undvika svårigheter eller få saker att gå på ett visst sätt, när jag kan lägga detta åt sidan och följa med i vad livet ger, blir jag bättre.

Precis som George Bailey i "It's a Wonderful Life", kanske vi tycker att våra svårigheter är för mycket för oss att bära och ibland känner vi att det är hopplöst. Men om vi tar ett steg tillbaka kommer vi att upptäcka att våra problem är mycket mindre än vi ursprungligen trodde.

Den romerska stoiska filosofen Seneca förstod att ”en pärla inte kan poleras utan friktion, inte heller en man till perfektion utan prövningar”.

Så illa som det kanske känns nu, kommer det inte att vara för alltid, och när vi ser tillbaka kommer de svårigheter som vi har utstått ha förlorat sitt sting. Att ha detta i åtanke är viktigt eftersom vårt sinne kan göra saker mycket värre än vad de faktiskt är. Vi har alla övervunnit svåra tider tidigare och vi kommer att göra det igen.

För att citera Epiktetos: ”Ju större svårigheten är, desto mer ära att övervinna den. Skickliga piloter får sitt rykte från stormar och oväder”.

Som jag ser det har vi alla ett val. Vi kan välja att se på svårigheter som misslyckanden och olyckor, betrakta livet som orättvist och skylla på andra för vårt elände. Eller så kan vi välja att se svårigheter som de möjligheter de är: möjligheter att stärka vår motståndskraft, uthållighet, empati, mod, tolerans, tålamod, förlåtande hjärta och vår förmåga att uppoffra. Svårigheter ger oss vår bästa chans att förbättra vår karaktär. Det finns så många bra saker att vinna och så många dåliga saker att släppa.

Vilken väg vi väljer är i slutänden upp till oss.

Tatiana Denning, D.O, är familjeläkare med fokus på välbefinnande och förebyggande. Hon tror på att ge sina patienter den kunskap och färdighet som krävs för att bibehålla och förbättra deras egna hälsa.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.