Leonardo da Vinci fascinerades av livets fenomen
Leonardo da Vinci välkända ansikte, ritat av hans assistent Francesco Melzi, visas på utställningen "Leonardo da Vinci: A Life in Drawing," i The Queen's Gallery, Buckingham Palace. Foto: Royal Collection Trust/ Her Majesty Queen Elizabeth II 2019


2019 är det 500 år sedan renässanskmänniskan Leonardo da Vinci dog och det vimlar av da Vinci-utställningar runtom i världen. Den anmärkningsvärda "Leonardo da Vinci: A Life in Drawing" innehåller över 200 teckningar från den kungliga samlingen i Buckingham Palace i London.

Leonardo intresserade sig för allt från skulptur och arkitektur till kartografi, ingenjörskonst, anatomi, geologi och botanik. Och givetvis måleri, även om han inte slutförde mer än runt 20 målningar. En sak som följde honom hela livet var teckning.

I teckningarna kan vi se hans outtröttliga uppfinningar och lösningar på problem som en annan bara hade drömt om. Ingenstans kan vi komma så nära konstnärens processer som i hans ritningar, anteckningar och manuskript.

“Studie av kvinnohänder” ca 1490 av Leonardo da Vinci. Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II 2019

Teckningarna fungerar som hans språkrör. Och möjligen ger teckningarna till och med större inblick i hans arbeten än vad en konversation med mannen själv hade gjort, eftersom många av dessa bilder inte var avsedda för allmänhetens ögon. Teckningarna visar berättelserna bakom Leonardos mästerverk. Hans teckningar ger oss en aning om en av historiens största hjärnor.

Fascinerad över livets fenomen

Leonardos teckningar är den huvudsakliga källan till vår kunskap om honom, säger Royal Collection Trusts curator Martin Clayton i ett pressmeddelande. Leonardo förstod bildernas kraft: Han ansåg att det visuella kunde förmedla kunskap mer noggrant, koncist och övertygande än ord och akademiska argument.

Många av teckningarna ger oss inblick i hans ambitiösa planer som aldrig kom till skott, såsom ett stort ryttarmonument, avhandlingar om ljus, vatten och botanik samt ett system för att avleda floden Arno. Sådana idéer lever vidare genom teckningarna.

“En kvinnas kardiovaskulära systeme och huvudsakliga organ” ca 1509-10 av Leonardo da Vinci. Foto. Royal Collection Trust /Her Majesty Queen Elizabeth II 2019

En av utställningens höjdpunkter är enligt Clayton en detaljerad teckning som visar en kvinnas inre organ, ritad runt 1509-10.

"Den visar hur Leonardo på ett enda blad försöker fånga alla de olika systemen som gör oss levande. Han fascinerades av livets fenomen," säger han enligt NTD

"Anteckningarna till vänster [i spegelskrift] handlar inte om teckningen. De förbereder ytterligare uppgifter till honom," säger han.

Martin Clayton, chef för grafik och teckningar på Royal Collection Trust, betraktar en skiss av Leonardo i grafikrummet på Windsor Castle. Foto: Royal Collection Trust /Her Majesty Queen Elizabeth II 2019

Nya upptäckter

Ultraviolett ljus belyser två tidigare osedda verk: handstudier inför "Kungarnas tillbedjan". De två verken, som ställs ut för första gången, visar Leonardos förberedelser för handgesterna i mästerverket.

Handstudierna kan inte ses i vanligt ljus; bara några otydliga konturer antyder de "dolda" handgesterna. Teckningen utfördes med metalludd och det höga kopparinnehållet i stylusen har med tiden gett en kemisk reaktion som omvandlat koppar till kopparsalt, vilket fungerar som osynligt bläck för framtida generationer.

“Handstudier inför 'Kungarnas tillbedjan'", blad 1 under ultraviolett ljus, ca 1481 av Leonardo da Vinci,. Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II 2019

En annan sak som visas upp för första gången är den nyligen upptäckta porträttet av Leonardo, ritat av en oidentifierad assistent. Clayton upptäckte porträttet i sin forskning inför utställningen. Skissen är på ett blad med en serie av häststudier som Leonardo utfört. Den föreställer konstnären några år innan han dog.

"I skissen är han runt 65 år och verkar vara lite melankolisk och sliten. Att porträttet finns bredvid studier för ytterligare ett stort ryttarmonument visar emellertid på att Leonardos ambitioner inte mattades av på ålderns höst," säger Clayton i ett pressmeddelande.

“En skiss av Leonardo da Vinci” ca 1517-18 av en av Leonardos assistenter. Foto: Royal Collection Trust/Her Majesty Queen Elizabeth II 2019

Den nyligen upptäckta skissen ritades runt samma tid som det mest kända porträttet av Leonardo, vilket också för med i utställningen: teckningen i röd krita tecknat av hans assistent Francesco Melzi. Det senare porträttet tror man kan ha slutförts av Leonardo själv. Tills alldeles nyligen trodde man att detta porträtt var det enda överlevande porträttet av den stora konstnären som gjorts under hans livstid.

Det var till Metzi som Leonardo testamenterade tusentals teckningar och dussintals anteckningsböcker. Melzi ägnade de följande 50 åren åt att organisera dem.

Utställningen visas till och med 13 oktober 2019 i The Queen’s Gallery på Buckingham Palace i London.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.