Läckta dokument: Kinas myndigheter underrapporterar nya smittade
Medicinsk personal kontrollerar en mobiltelefon när de behandlar en KKP-viruspatient på ett sjukhus i Wuhan, Kina, den 19 mars, 2020. Foto: STR/AFP via Getty Images


Den kinesiska regimen vidhåller att det inte har funnits några nya inhemska smittade av KKP-viruset i hela landet sedan den 18 mars.

De lokala myndigheterna säger att epidemin har stabiliserat sig, när de nu lättar på reserestriktionerna och säger åt människor att gå tillbaka till sina jobb.

Men situationen i Wuhan, epidemins epicentrum, är mycket värre än vad som officiellt har rapporterats, enligt en rad interna myndighetsdokument som Epoch Times tagit del av.

Epoch Times kallar det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, för KKP-viruset eftersom det kinesiska kommunistpartiets mörkning och dåliga hantering har lett till att viruset har spridits över hela Kina och orsakat en global pandemi.

Dokumenten inkluderar fyra rapporter från Wuhans kommunala hälsokommission, vilka består av statistiska datatabeller om diagnostiska testresultat i staden den 14 mars.

Uppgifterna visar att det fanns 91 nya smittade patienter i Wuhan den 14 mars, men Kinas nationella hälsokommission rapporterade endast fyra fall det datumet.

Samtidigt satte två bostadsområden i Wuhan upp meddelanden den 19 mars, för att varna de boende om att det fanns människor i dessa områden som diagnosticerats med KKP-viruset – ytterligare en indikation på att den kinesiska regimen döljer epidemins verkliga omfattning.

Arbetare förbereder sig för att desinficera rum på Röda Korssjukhuset i Wuhan i Hubeiprovinsen, Kina, den 18 mars, 2020. Foto: STR/AFP via Getty Images

Interna rapporter

Dokumenten visade att staden under den 14 mars samlade in prover från 43 av stadens virustestcentraler: 32 sjukhus och 11 laboratorier.

Ett dataregister uppgav detaljerna för varje test, inklusive namn (som redigerats), Id-nummer, ålder, kön, när och var proverna samlades in, antalet gånger personen har testats, vilken byrå som tog provet och det senaste testresultatet (positivt eller negativt).

En skärmdump som visar delar av dataregistret från Wuhans hälsokommission, med namn och Id-nummer redigerade. (givna till Epoch Times)

Sammanlagt tog staden 16 234 prover den 14 mars, de flesta av dem samlades in den 13 mars. Av dessa var 373 positiva.

Bland de positiva provsvaren var 91 av dem förstagångs-positiva.

I Wuhan tas prover endast med halspinne. Därför visar dessa prover att det var 91 nya patienter

Exempelvis tillhör provet WX2023027216 en 53-årig man. Han hålls för närvarande isolerad på ett karantäncenter i Dongxihudistriktet. Hans prov hämtades den 13 mars och testades vid Wuhan Adicon Clinical Laboratory den 14 mars.

Detta var hans första test för KKP-viruset, vilket visade positivt.

Bland de positiva proverna var 51 stycken från relästationer, vilka är nya anläggningar som satts upp i Wuhan efter det att regimen stängt ned de provisoriska sjukhusen. Dessa fältsjukhus som sattes upp inne på stora arenor, utställningscenter och stora gym, stängdes nyligen efter det att myndigheterna hävdat att det fanns färre patienter och de inte längre behövdes. 

Relästationerna används nu för att isolera patienter som tillfrisknat och skrivits ut från sjukhusen. De hålls där för medicinsk observation, eftersom vissa patienter har insjuknat igen efter att ha skickats hem.

Till exempel tillhör provet 20S6338599 en 44-årig man som var på Changjiang Xinchengs relästation. Den här anläggningen har en kapacitet på 1 260 bäddar, och ligger i Jiang’andistriktet.

Medicinska arbetare (klädda i skyddsdräkter) kontrollerar patienter som återhämtat sig från covid-19 , när de kommer för att bli testade igen på ett sjukhus i Wuhan, Hubeiprovinsen, Kina, den 14 mars, 2020. Foto: STR/AFP via Getty Images

Falska Data

Även om Kina har rapporterat att de inte haft några nya inhemska smittade sedan den 18 mars, får vi en annan historia från lokala bostadsområden.

Den 20 mars postade boende i Qiaokoudistriktet i Wuhan en bild på ett meddelande på facebook, som skickats ut av Hanjiaduns grannskapskommité.

Kommittén uppgav: "Igår kväll [den 19 mars] rapporterade Lishuikangchengs bostadsområde nya diagnosticerade fall.”

Ett annat meddelande från kommittén uppgav: ”En boende i byggnad 12 i Lishuikangcheng diagnosticerades [den 19 mars].”

Meigui Xiyuans grannskapskommitté i Hanyangdistriktet, också i Wuhan, skickade ut ett meddelande till de boende den 20 mars, som uppgav att två boende i enhet 116 diagnosticerades med viruset den 19 mars.

Samtidigt är behovet av medicinsk personal fortfarande stort Wuhan.

Trots att kinesiska statsstyrda medier har rapporterat att 3 675 medicinsk personal lämnat Wuhan, efter att ha skickats dit för att hjälpa till att behandla det stora antalet patienter i staden, rapporterade den statliga tidningen Guang Ming Daily den 19 mars, att 453 läkare och sjuksköterskor från Zhejiangprovinsen ombetts att stödja Wuhan Union Hospital omedelbart.

Enligt Kinas nationella hälsokommission skickades 42 600 medicinsk vårdpersonal till Wuhan och andra städer i Hubeiprovinsen den 8 mars, för att behandla covid-19 patienter.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.