Kronoberg går upp i förstärkningsläge
Kronobergs län höjer beredskapsläget till så kallat förstärkningsläge. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT


Läget med pandemin försämras i Region Kronoberg, som höjer krisnivån till så kallat förstärkningsläge.

En anledningen är att antalet patienter som läggs in på sjukhus ökar, skriver regionen i ett pressmeddelande på fredagen.

Höjningen från stabsläge till förstärkningsläge innebär att regionen går upp till det andra av tre beredskapslägen.

Samtliga covidavdelningar på Centrallasarettet i Växjö är fullt upptagna, och andra patientgrupper kan behöva flytta till Ljungby lasarett för att frigöra platser, enligt Maria Wiltz som är sjukhuschef i Växjö.

"Enligt beräkning kan det behövas ännu fler vårdplatser på covid-avdelningarna under helgen. Därför förstärker vi nu med extra personal och vårdplatser på båda sjukhusen", säger hon i et pressmeddelande.

Regionen ligger också nära maxgränsen för antalet tester som kan genomföras.

"Vi måste vara noga med att inte provta i onödan, utan det är personer med nya symtom som kan bero på covid-19 som måste prioriteras", säger smittskyddsläkaren Christian Blomkvist.

(Grim Berglund/TT)

Fakta

Olika beredskapslägen

(TT)

Inom sjukvården finns det tre beredskapslägen:

Stabsläge

En särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

En särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge

En särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen