Folkhälsomyndigheten: Liten risk att lärare smittas med covid-19
Statsepidemiolog Anders Tegnell på dagens pressträff. Foto: Janerik Henriksson/TT


Risken att lärare smittas med covid-19 är mindre än för andra yrkesgrupper, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

40 nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 6 122 smittade avlidit i landet.

Barn under 19 år utgör fortfarande en liten andel av de som smittas, och det är väldigt sällsynt att de blir svårt sjuka, berättar statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det innebär att lärare, förskollärare och barnskötare löper väldigt liten risk att smittas med covid-19, vilket bekräftas av ny data från Folkhälsomyndigheten.

– Den är inte högre än andra yrkesgrupper, snarare lägre, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Störst risk för rektorer

Regioner uppger för Folkhälsomyndigheten att den smittspridning som skett på exempelvis skolor har varit mellan personalen. Smittsamhet mellan barn och vuxna är lägre.

Av skolpersonalen så är det rektorer som löper störst risk att smittas, enligt Folkhälsomyndigheten, eftersom de interagerar mest med vuxna.

Att fler andra länder som återigen skärper restriktionerna behåller skolorna öppna kan ses som ett kvitto på att barnen inte är drivande i smittspridningen, säger Tegnell.

30 procent covid-19 på iva

Sammanlagt har 171 365 personer bekräftats smittade av covid-19 i Sverige.

För närvarande vårdas 128 patienter med covid-19 i intensivvården. Det innebär att ungefär 30 procent av alla patienter på intensivvården nu är covid-19-patienter.

– Den nationella kapaciteten är god – 24 procent, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

12 regioner är fortsatt i normalläge och 9 regioner är i så kallat stabsläge eller förstärkningsläge.

– Tre utav de här nio är i förstärkningsläge, vilket är en nivå över stabsläge. Efter det följer katastrofläge, säger Johanna Sandwall och betonar senare:

– Vi har en betydligt bättre materiell utgångspunkt än vad vi hade i våras.

Inget nationellt besöksförbud

Även Anders Tegnell betonar att situationen är annorlunda än i våras, när han får frågan om Sverige är inne i en andra våg nu.

– Vi har en samhällsspridning i de allra flesta regioner i Sverige i dag. Det är en annan situation än vi hade våras då det var mer lokalt. Nu har vi en spridning i många regioner samtidigt vilket delvis är en orsak till att vi ser så pass höga siffror som vi ser, svarar han.

Stockholm har återinfört besöksstopp på stadens äldreboenden. Även i Göteborg vill kommunen införa besöksstopp.

TT: Bör ett nationellt besöksförbud på äldreboenden införas?

– Det är en kontinuerlig fråga som vi diskuterar. När vi pratar med regionerna så säger man att det är extremt ovanligt att besök har orsakat smittspridning på äldreboenden, säger Anders Tegnell.

De tydliga reglerna för besök på äldreboenden fungerar bra i dag, enligt honom.

– Vi är lite tveksamma till hur mycket det här (besöksförbudet) tillför. Men den legala aspekten får regionerna hantera.

(TT)