Konst kan ge verktyg för livet
Besökare på Rijksmuseum i Amsterdam tittar på Rembrandts "Nattvakten" 17 maj 2015. Foto: Robin Van Lonkhuijsen/AFP/Getty Images


Konst är inte bara till för att konsumeras eller avnjutas. Mänsklighetens olika konstformer kan ge värdefulla insikter i livet –  som faktiskt också är något som man skapar. Epoch Times amerikanska kulturreporter Catherine Yang har samtalat med kulturmänniskor inom skolväsendet om konstens möjligheter i skolundervisningen.

Året var 1402. Ruinerna i Roms utkanter skyddes som pesten. Invånarna trodde att det vilade en förbannelse över dessa områden, eller att de var besmittade. Därför stod de en gång majestätiska kolonnerna och tempelvalven ensamma kvar med betande boskap som enda sällskap – tills den unga arkitekten Filippo Brunelleschi och hans vän, skulptören Donatello lät sig hänföras av platsen.

De båda vännerna ägnade drygt ett decennium åt att skissa av och studera Roms antika ruiner: deras upptäckter lade en väsentlig grund till Europas renässans. Denna period gav oss det som fortfarande ofta anses vara den västerländska civilisationens mest storartade konst och inspiration för århundraden framåt.

Konst är levande historia. Mer än så, konsten är ett synligt förkroppsligande av en kultur och ofta kulturens högsta ideal. Västvärldens musik, målningar, skulpturer, arkitektur och litteratur sammanfattar våra värderingar. De är som fönster till historiens krigstider och fredstider och den politik som formade dem. De påminner oss också om vad vi vill uppnå i livet.

Det är en tråd som går hela vägen tillbaka till antikens civilisationer i Rom och Grekland, vilka vi fortfarande kan uppleva idag. Men man måste kanske plocka upp tråden.

Utbildning

– Konst utbildar hela personen som en integrerad individ. Den utbildar sinnena, den utbildar sinnet och den utbildar känslorna. Den utbildar själen, säger Alexandra York, grundare till American Renaissance for the Twenty-First Century.

Det var över två decennier sedan York började tala om konst som det fjärde fundamentet som borde ingå i skolundervisningen utöver att läsa, skriva och räkna.

– Läsning lär eleverna att förstå världen och sin plats i den. Att skriva lär dem att kommunicera, utveckla argument och övertyga. Att räkna lär dem att planera drag, förstå verkligheten och sätta det fysiska universumet i perspektiv, sade hon.

Och konst? Yung Yung Tsuai, chef för dansavdelningen på Fei Tian College i New York som har utbildningar i såväl klassisk balett som klassisk kinesisk dans, är övertygad om att dans som konstform lär människor om livet. Dansarens ritualer är karaktärsdanande, säger hon.

Både klassisk balett och klassisk kinesisk dans är mycket omfattande system med strikta tekniker. Träningen är precis och detaljorienterad. Den lär eleverna att observera, fånga upp olika synsätt och bli varse om allting in i minsta detalj. Dans handlar även om samarbete, lagarbete och kommunikation – både verbal och ickeverbal. Dansarna hjälper inte bara varandra, de lär sig även att ta sig igenom svårigheter tillsammans, berättar Tsuai.

Danslektionerna inleds med en bugning och avslutas på samma sätt för att visa respekt för konstformen, dess föregångare och dess lärare. Tsuai betonar vikten av att skapa en respektfull kultur där läraren fungerar som förebild, eftersom konst inte bara är hantverk och diciplin utan även handlar om en inre värld. Dansaren är medveten om detta från det att hon eller han slår upp ögonen på morgonen.

Den andra halvan handlar om att skapa konst.

– Jag säger alltid till eleven som förbereder en dans att gå in i sig själv. Se dansens bilder och porträttera dansens bilder – det är för att eleven ska få en anknytning såväl inombords som utvändigt till publiken.

Konst handlar om att skapa, säger Tsuai, vare sig du målar en bild eller väcker liv i en berättelse på scen genom dans. Man måste vara mycket medveten om sin inre värld, vilket i sin tur ger en känsla av personligt ansvar och, idealiskt sett, en önskan om att ge något gott till världen.

Denna karaktärsutveckling är inte begränsad till heltidskonstnären.

Musik i skolorna

Colleen Stewart började sin karriär som musiklärare i grundskolan. Hon älskade att undervisa och idén om att utbilda unga musiker.

Hon lämnade så småningom sin post för att bli rektor och sedan skoladministratör, sedan grundade hon två skolor som hon kallade Success Academy. Nu är hon programchef för Education Trough Music (ETM, Utbildning Genom Musik).

– Anledningen till att jag gjorde den övergången var att jag såg kopplingarna mellan musikrummet och vad som pågick under litteraturlektionen och mattelektionen. Jag var väldigt passionerad när jag var i klassrummet, inte bara över att utbilda musiker – vilket jag verkligen älskar – utan även utveckla barn som verkligen kan bli framgångsrika i vilken miljö som helst, säger Stewart.

Läroplanen är ganska standardmässig – generell musikutbildning med gehör, sång, melodi, rytm, harminolära och så vidare. Målet är inte att utveckla musiker utan välartade människor.

Genom musiken lär sig eleven bland annat vad det innebär att verkligen försöka, hur man kommer över frustration, hur man samarbetar och hur man löser problem. De utvecklar kritiskt tänkande, lär sig konsten att lyssna och lär sig att uttrycka tankar och känslor i relation till musiken.

ETM växter ur ett behov. Organisationens grundare bevittnade hur en skola med stora brister gjorde en helomvändning efter att ha implementerat musikprogrammet och funderade på om detta kunde vara ett tänkbart alternativ på bredare front. Sedan 1991 har ETM växt från att stötta en till att stötta 65 skolor och bedriver musikundervisning för nästan 34 000 elever – skolorna har sett att det verkligen fungerar. De. vänder sig framförallt till allmänna skolor men även privata.

Självförverkligande

Det finns andra organisationer i USA som liknar ETM; under min tid som musikreporter träffade jag sällan musiker som inte på något sätt var involverade i något undervisningsprogram och de var ivriga förespråkare. Alla hade en handfull historier om elever som hade börjat tycka om skolan tack vare musiken; elever som åter blev inspirerade att lära; elever från svåra förhållanden som genom att ta sig igenom svåra passager på ett instrument lärde sig att tygla sina känslor; elever som uttvecklade självförtroende när de fick. olika förmågor, och så vidare.

Konst främjar på ett sätt självförverkligande.

– Varje liv har på sitt eget sätt ett "tema", ett personligt öde som ständigt vecklar ut sig, författat av individen själv. Samma sak gäller varje bra konstverk, säger Alexandra York.

Konstnären har först en vision som sedan förverkligas genom konsten. Samma sak gäller oss.

Eftersom konstnärens hantverk är rotat i en diciplin görs de stora visionerna begripliga genom syfte, struktur, observation, urval och utförande, säger York.

När vi skapar våra egna liv kan vi lära från konsten och vi kan lära våra barn dessa konster så att de har med sig de färdigheter från en diciplin som behövs för att genomföra sin vision.

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.