Rapport: Kinas kommunistparti påverkar Europa genom ”vänskapsgrupper”
Kina påverkar europeiska länder på många sätt, bland annat genom så kallade vänskapsgrupper. Här skakar Kinas president Xi Jinping hand med Italiens premiärminister Giuseppe Conte vid Folkets stora hall den 27 april 2019. Foto: Parker Song/AFP via Getty Images


Höga europeiska politiker och affärsmän samarbetar aktivt med Kinas kommunistparti i olika ”vänskapsgrupper”, för att öka Pekings inflytande i EU och i europeiska länder. Det framgår av en färsk rapport.

Samarbetena sker vanligen i länder som Kina vill knyta närmare sig. De så kallade vänskapsorganisationerna ingår i Kommunistiska enhetsfrontens vittomfattande och svårgripbara nätverk för påverkan och infiltration, som syftar till att stärka partiets makt inom och utom Kinas gränser.

Vänskapsgrupperna upprepar ofta exakt vad Kinesiska kommunistpartiet (KKP) säger och arrangerar evenemang på uppdrag av det. De stimulerar handel, investeringar, tekniköverföring och uttalar stöd för KKP:s utrikespolitik. De fungerar som mellanhänder mellan partiet och andra länders politiker.

Rapporten konstaterar också att vänskapsgrupperna långsiktigt stimulerar personer i andra länder med förhoppningen att dessa ska stiga i graderna och så småningom fungera som lobbyister eller till och med bli höga nationella politiker som stödjer KKP. Detta sade Toshi Yoshihara vid tankesmedjan Center for Strategic and Budgetary Assessements (CSBA) i Washington i en webbaserad presskonferens den 4 augusti där han presenterade rapporten tillsammans med medförfattaren Jack Bianchi.

Toshi Yoshihara påpekar att vänskapsgrupperna bara utgör en av Kinas många olika former av påverkan i andra länder.

– Vänskapsgrupperna är ett nätverk av nätverk, kan man säga. De innehåller många andra grupper, så som vänortssamarbeten, lokala grupper inom andra länder som förespråkar nationellt återförenande, handelskammare, tekniska samriskbolag, kulturellt och ekonomiskt utbyte liksom de olika utbildnings- och utbytesprogram som vi numera har blivit bekanta med, säger han.

Skäl att granska Kinas påverkan

Det finns flera anledningar att studera det kinesiska inflytandet i Europa närmare, menar Toshi.

För det första skapar det förhållanden som ökar acceptansen för Kinas totalitära regim i hemlandet, liksom dess expansion utomlands. Vänskapsgrupperna kan försvaga och avleda fientliga narrativ i andra länder. De kan påverka uppfattningar om känsliga frågor, såsom människorättssituationen i Kina. De kan också skapa splittring mellan länder som Kina uppfattar som sina konkurrenter, och försvaga dessas motstånd mot Kinas internationella offensiv och tänkbara framtida aggressioner.

Toshi Yoshihara forskar på säkerhetsfrågror rörande Kina och har bland annat skrivit boken "Red Star Over the Pacific". Han anser att kinesiska vänskapsgrupper kan hota den europeska självständigheten. Foto: CSBA

Kinas vänskapsgrupper kan dessutom korrumpera demokratiska länder, genom att locka individer med pengar och prestige. De utnyttjar det demokratiska samhällets friheter - till exempel yttrandefriheten - mot det demokratiska samhället, genom att förespråka värderingar som står i direkt motsats till det fria och demokratiska samhället. De kan också öppna bakdörrar till samhällets högsta makthavare.

– Detta utgör ett direkt hot mot självständigheten. I det långa loppet kan det – om det tillåts fortsätta ostraffat – normalisera KKP:s agerande och normalisera KKP:s illiberala metoder på utländsk mark, säger han.

Kommunistiska enhetsfronten

Toshi och Bianchi har använt konceptet Kommunistiska enhetsfronten som ett ramverk för sin granskning. Enhetsfronten är sammanlänkad med hela KKP:s partistat och militär, och syftar till att påverka, indoktrinera och mobilisera aktörer utanför partiet till att gå partiets ärenden.

Enhetsfronten har fyra mål: För det första att partiet ska behålla makten. För det andra att gagna Kinas utveckling och Xi Jinpings politiska mål: att Kina vid mitten av detta sekel ska vara den centrala globala makthavaren. För det tredje att försvara Kinas självständighet, inklusive dess anspråk på Taiwan och dess intressen i Hongkong och Macao. För det fjärde att på ett mera allmänt plan skapa en miljö som är gynnsam för KKP.

Enhetsfronten verkar både i det inre och det yttre. I rapporten ligger fokus på dess yttre verksamhet. Enhetsfronten ska i andra länder primärt kontrollera etniska kineser, samt värva utlänningar till att tjäna KKP:s intressen. Enhetsfronten sprider också KKP:s propaganda i internationella frågor och har på senare tid lyckats skapa intresse för det enorma infrastrukturprojektet ”Ett bälte, en väg” som bland annat ska knyta ihop Kina med länder och marknader på den eurasiska kontinenten.

Vänskapsgrupperna passar väl in i Enhetsfrontens nätverk, genom att de etablerar vänligt sinnade samarbeten i värdländerna. De är i praktiken kommunistiska frontorganisationer eller ombud för sådana, som leds av lokala företrädare.

– Vi har funnit att dessa organisationer ofta är knutna till Enhetsfronten eller enhetsfrontsliknande organisationer verksamma i Kina, samt att vi kan spåra enhetsfrontsaktiviteter genom vänskapsgrupper, inklusive ömsesidiga besök av höga KKP-företrädare i europeiska huvudstäder, liksom att företrädare för vänskapsgrupperna har rest till Peking eller andra platser i Kina, och vänskapsgrupperna har ofta tillträde till väldigt höga KKP-företrädare, säger Toshi.

Vänskapsgrupperna används för att rekrytera europeisk elit som kan ha en välvillig inställning till Kina.

– Vi har också konstaterat att sådana vänskapsgrupper har tagit direkta order från organisationer som påminner om Kommunistiska enhetsfronten, fortsätter han.

Pompeo varnat för kinesisk organsiation

Ett kinesiskt organ inom enhetsfronten som forskarna har tittat närmare på är Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC). Den är bara en av vänskapsgruppernas många kinesiska samarbetspartners och sysslar med diplomati på individnivå samt stimulerar utbyten på nationell och lokal nivå.

Toshi noterar att USA:s utrikesminister Mike Pompeo redan för sex månader sedan varnade för CPAFFC och menade att organisationen är skapad för att sprida den kinesiska statens påverkan på lokal och delstatlig nivå i USA. 

– Vi har sett att det finns ett värde i, och en vinning för KKP att arbeta genom dessa vänskapsgrupper. De hjälper KKP att verka utan att synas. Organisationerna är helt lagliga och verkar inom det öppna samhället. Det leds ofta av höga affärsmän, vilka skänker organisationernas verksamhet en officiell aura … till en relativt låg kostnad, säger han.

Samtliga ledare för de vänskapsgrupper som Toshi och Bianchi har studerat har aktivt förespråkat KKP:s politik och agenda. Det kan handla om relativt okontroversiella frågor som att stimulera affärer, till riktigt allvarliga saker, som att stödja Kinas agerande inom människorättsområdet; Kinas förhållande till Taiwan; Kinas lagliga rättigheter i Sydkinesiska havet och ”Ett bälte, en väg”-initiativet.

Uttalanden från ledare för europeiska vänskapsgrupper utnyttjas i KKP:s propaganda.

– KKP-kontrollerad media använder ofta dessa vänskapsgrupper för att ge en europeisk röst till stöd för KKP:s politik båda i hem- och utlandet. Vi anser att dessa lokala ledare både direkt och indirekt har hjälpt KKP att stärka sitt inflytande i europeiska huvudstäder, säger Toshi.

De har tittat närmare på tre specifika fall: ett i EU, ett i Italien och ett i Tjeckien. På webbseminariet gick Jack Bianchi närmare in på det italienska exemplet, och vänskapsorganisationen ICFA (Italy-China Friendship Association).

– Vi anser att ICFA är ett utmärkt exempel på hur KKP sprider sina mål, policyer och program utomlands, på nationell nivå, säger Bianchi.

Jack Bianchi vid CSBA har stor erfarnhet av säkerhetsfrågor rörande bland annat Kina och USA. Enligt rapporten om vänskapsgrupper är det oklart vilken effekt dessa har haft, men det är samtidigt farligt att inte ta dem på allvar. Kina kan se värden i vänskapsgruppernas arbete som man inte uppfattar i väst. Foto: CSBA

ICFA:s ordförande, Irene Pivetti, har tidigare varit ordförande för deputeradekammaren, underhuset i det italienska parlamentet. Under de senaste tio åren har hon utvecklat starka politiska och affärsmässiga kontakter med Kina.

Det finns mycket att säga om ICFA men Bianchi fokuserade på tre centrala punkter:

1. Omständigheterna kring ICFA:s bildande tyder på att det var CPAFFC som skapade det, snarare än att det växte fram genom en organiskt process där italienska medborgare gick samman för att utveckla närmare kontakter med Kina.
2. Irene Pivetti har som ordförande för ICFA främjat CPAFFC:s syften, genom att försvara KKP:s människorättsbrott och förespråka "Ett bälte, en väg"-initiativet.
3. ICFA är en plattform för att främja och utveckla samarbete mellan olika KKP-organisationer som sysslar med enhetsfrontsarbete.

Skapades i Kina

ICFA bildades i Peking där Irene Pivetti utsågs till ordförande vid en ceremoni. Först ett halvår senare presenterade sig ICFA officiellt för italienarna, vid en invigningsceremoni i Rom, säger Bianchi och hänvisar till organisationens hemsida, samt till Pivettis egen hemsida där hon hävdar att ICFA är den italienska grenen av KKP:s organisation för vänskapliga relationer med andra länder.

Pivetti har försvarat KKP:s mycket omfattande fängslande av uigurer i koncentrationsläger i Xinjiangprovinsen, som ett medel för att motverka terrorism, och menat att KKP borde hyllas för detta.

Enligt rapporten har hon öppet förespråkat "Ett bälte, en väg"-initiativet, och förklarat att hon gör det på uppdrag av den kinesiska regimen.

Irene Pivetti har kunnat arbeta med ett järnvägsprojekt för direkttrafik mellan Kina och Italien i över ett år utan att ha någon uppenbar italiensk finansiär, vilket får rapportförfattarna att dra slutsatsen att hon fått pengar från Kina. På en fråga om hur mycket pengar hon tjänar i Kina har hon svarat: ”Om du investerar mycket så tjänar du mycket, och jag har investerat mycket.”

Bianchi anser att detta kan ha försatt henne i en intressekonflikt, då hon flera gånger ställt upp i allmänna val i såväl Italien som i EU. Hon har dock inte haft någon påtaglig framgång i dessa val och kom inte in i EU-parlamentet.

Vidare menar Bianchi att ICFA:s framgångar har varit ”blandade”. ICFA har etablerat nya samarbeten, plattformar och grupper för italienska och kinesiska organisationer. Längst tycks man ha nått inom ekonomi, handel och teknologi.

Mindre framgångsrika har ICPA varit i att förändra Italiens nationella politik och ändra italienarnas uppfattningar om Kina.

Även om den italienska regeringen förra året skrev på ett samförståndsavtal om "Ett bälte, en väg" med Kina, vilket tyder på en ny italiensk syn på Kina, verkar det inte som att ICPA har varit ansvarigt för den utvecklingen, enligt Bianchi.

De tre fallstudierna visar att det inte har rått någon brist på personer som varit villiga att ta på sig uppdrag inom de kinesiska vänskapsgrupperna i Europa. Men det återstår att besvara hur viktiga och effektiva grupperna har varit. Dess ledare har har uttryckt åsikter som varit i enlighet med KKP:s intressen, men detta har kolliderat med de värderingar som råder i Europa.

Ska inte uppfattas som harmlösa

De begränsade framgångarna har fått vissa att uppfatta vänskapsgrupperna som harmlösa. Men Bianchi menar att man måste se påverkansoperationer som en del av KKP:s leninistiska syn på politik.

– Leninistiska organisationer ser ett värde i alla former av påverkan, så länge det hjälper dem att skaffa sig mer makt. Västerländska observatörer ska därför inte anta att KKP värderar utfallet av enhetsfrontsgruppernas arbete på samma sätt som de gör, säger han.

Så länge KKP använder vänskapsgrupperna i enhetsfrontsarbetet behöver europeiska lagstiftare uppmärksamma dem. Vänskapsgruppernas värde för KKP beror troligen på dess större regionala och globala strategier. Det finns vänskapsgrupper i många europeiska länder och Peking kan ha intresse av att vinna över så många europeiska länder som möjligt, alternativt att KKP eftersträvar att indirekt försvaga Europa genom att bryta loss mindre och svagare stater för att splittra den europeiska enigheten. Och resultat av påverkansoperationer ser man vanligen först i ett långsiktigt perspektiv.

Toshi och Bianchi råder avslutningsvis europeiska makthavare och akademiker att bemöta hotet från vänskapsgrupperna genom att lära känna dessa bättre och samarbeta internationellt, då rapportens resultat i princip kan appliceras globalt.

De rekommenderar skapandet av rapportsystem för påverkansoperationer från KKP, så att dessa blir offentligt kända. Och så behöver det stiftas lagar som kräver öppenhet från vänskapsgrupperna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.