Katanan – en vägvisare i dagens värld? - Del 1

Budo – i moderniteten och traditionen

Det feodala Japan var en timokrati (hedersstyre),  där krigarens dygder stod högst i rang. I det hierarkiska kastsystemet hade samurajerna mest prestige, och svarade endast till sin länsherre. Foto: Shutterstock


Del 1

Shogun Tokugawa Ieyasu, grundare av Edoperioden 1603–1868, sade: ”Svärdet är krigarens själ”. Det svärd vi talar om när vi tänker på Japan är förstås katanan – samurajens evige trotjänare.


I modern tid betraktas de flesta katanor som konstverk, och de klassificeras som sådana enligt japansk lag, till skillnad från flertalet moderna svärd eller militära svärd, som ofta har producerats på industriell väg, är av undermålig kvalitet och betecknas som dödliga vapen. Många katanor står numera på någons hylla och samlar damm; ett vittnesbörd om det feodala Japans forna ära, när samurajer följde bushido (krigarens väg) och avlade en högtidlig ed om att tjäna sin länsherre – ända till döden om så krävdes. I utbyte mot sin odelade lojalitet förlänades samurajerna särskilda privilegier, och de var enligt lagen tvingade att bära sitt svärdspar vid alla tillfällen.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare
Vill du också läsa politiskt oberoende (på riktigt) ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter?
Tidsbegränsat introduktionserbjudande, endast 1 krona första månaden utan att binda dig! Bara 99 kronor i månaden därefter. Säg upp när du vill! Vill du även ha papperstidningen betalar du endast 19 kronor första månaden, 149 kronor därefter. Säg upp enkelt när du vill!