Japanska lagstiftare trycker på om lagstiftning för att förbjuda medicinsk turism till Kina för organtransplantationer
National Diet Building i Tokyo den 21 november, 2014. Foto: Atsushi Tomura/Getty Images


Under ett möte nyligen på ”National Diet” uttryckte japanska lagstiftare sitt engagemang för att genomföra en omfattande lagstiftning som förbjuder organtransplantationsturism.

Den 23 januari hölls en panel om medicinska folkmord i ”National Diet Building”, med den kanadensiske advokaten för Mänskliga rättigheter David Matas, den tidigare kanadensiske statssekreteraren för Asien och Stillahavsområdet David Kilgour och Dr. Jacob Lavee, ordförande för "Israel Society of Transplantation".

Påtvingad organskörd i Kina

Matas och Kilgour har undersökt fenomenet med påtvingad organskörd i Kina i över ett decennium, vilket har avslöjat Kinas statligt sanktionerade system för att ta organ från samvetsfångar och sedan sälja organen med vinst. Deras forskning tyder på att de flesta fångarna som dödas i processen är anhängare av den andliga utövningen Falun Gong, en meditationsbaserad disciplin som kraftigt har förtryckts av den kinesiska regimen sedan 1999.

David Matas talar vid Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice vid University of San Diego, den 11 maj 2011. Foto: Alex Li/The Epoch Times

Patienter i desperat behov av en organtransplantation har i ökad utsträckning åkt till Kina för operation, där de rapporteras kan skaffa ett matchande organ inom några veckor eller månader, långt kortare än väntetiden baserat på organdonationer i sina hemländer.

Medicinska turister har omedvetet bidragit till Kinas mörka organskördehandel, där den snabba tillgången på transplantationsorgan beror på att staten dödar efter efterfrågan, enligt Matas och Kilgours slutsats.

De två, som tillsammans har författat flera studier om Kinas tvångsorganskörd, uppskattar att transplantationsvolymen i Kina kan ha uppnått till tiotusentals per år sedan år 2000. De rapporterar att den mest sannolika källan för majoriteten av dessa organ utgörs av fängslade Falun Gong-utövare.

Lagar som förbjuder köp och försäljning av organ

Paneldeltagarna talade till japanska lagstiftare om farorna med medicinsk turism, och ökade kunskapen kring frivilliga organdonationer. Organdonationer har historiskt sett skett i begränsad omfattning i Japan (och även i Kina för den delen) på grund av kulturella vanor att lämna de döda intakta.

Paneldeltagarna pratar med medlemmar av National Diet den 23 januari 2018. Panelen tog upp ämnet påtvingad organskörd i Kina. Foto: Sound of Hope Radio

"Japan Organ Transplant Network” visar att fram tills i juni 2017 behövde 13.450 personer en organtransplantation, enligt den nationella listan.

Japan har för närvarande lagar som förbjuder köp och försäljning av organ, men har ännu inte förbud mot att medborgare reser utomlands för organtransplantation. I Taiwan, Norge, Chile och Israel har lagar antagits som begränsar sina medborgares möjligheter att ta emot organtransplantationer utomlands, med hänvisning till oro för okända källor i organhandeln.

I Israel är alla monetära transaktioner av organ, inom eller utanför Israel, förbjudna medan läkare i Taiwan fortfarande kan hänvisa patienter till utomeuropeiska sjukhus som förvärvar organ via legitima medel. Läkare är dock skyldiga att lämna in en rapport och genomföra uppföljningsbehandlingar på alla patienter som genomgår transplantationer utomlands. Sjukhus och läkare som inte skickar in rapporter, eller som befunnits ha lämnat in falska rapporter, blir åtalade och bötfällda. Patienter som man funnit ha förvärvat organ genom olagliga medel hotas av upp till fem års fängelse och böter.

En fråga om internationella mänskliga rättigheter

Dr Lavee, den israeliske hjärttransplantationskirurgen, sade att även om Kina hävdar att de har slutat acceptera utländska patienter är sanningen den att många från Nordamerika, Europa och länderna i Asien fortsätter att resa till Kina för transplantation, enligt Sound of Hope Radio. Han noterade också att Israel, liksom Japan, har kulturella tabun mot organdonationer men att under de senaste åren har de offentliga kampanjerna för ökat medvetande och motivationen hos levande givare dramatiskt ökat antalet donationer.

Medlem av ”Japanese Diet’s House of Representatives”, Minoru Kiuchi, sade att tvångsorganskörd är "en fråga om internationella mänskliga rättigheter som alla borde vara oroade över".

"Vi måste arbeta med dem som delar samma värderingar och börja med de japaner som har ett gott samvete, stå upp tillsammans och få detta att upphöra," tillade Kiuchi.

Rekommenderad video:

How Doctors in China Turn Into Murderers