Europaparlamentet antog resolution som fördömer Kinas behandling av tibetaner
Tibetanska munkar i exil från Kirti-klostret protesterar i Indien. Foto: STR / AFP


Den 18 januari antog en Europaparlamentet en resolution som uppmanade Kina att släppa de tibetanska samvetsfångarna Tashi Wangchuk och munken Choekyi, samt påpekade behovet av dialog med den exiltibetanska regeringen i Dharamsala i Indien.

EU-parlamentet krävde omedelbart frisläppande av Tashi Wangchuk, som anklagas för uppmuntrande av separatism, då det saknas bevis för hans skuld och han inte ges rätt till juridisk rådgivning i den brottsutredning som pågår.

EU-parlamentet krävde också omedelbart frisläppande av munken Choekyi, som sitter fängslad sedan 2015 för att ha firat Dalai Lamas födelsedag. Hans
hälsotillstånd är i dagsläget mycket allvarligt, med njurkomplikationer, gulsot och andra hälsoproblem som försämrats på grund av omänskliga fängelsevillkor i Tibet.

Kinesiska myndigheter utfärdade en order i början av januari för tibetanska pilgrimer i Indien och Nepal: de ska omedelbart återvända till Tibet, annars kommer det att få konsekvenser. Denna officiella order riktade sig i första hand till tibetanska pilgrimer i Bodh Gaya, Indien, där Dalai Lama undervisar om tibetansk buddhism. Vid denna sammankomst 5 januari deltog omkring 2 600 tibetaner, men efter denna order från de kinesiska myndigheterna återstod efter tre veckor endast omkring 200 pilgrimer.

Att den kinesiska regimen straffar de tibetaner som vill utöva buddhism, och delta i sammankomster där Dalai Lama är läraren, är inget nytt. I januari 2017 vidtog den kinesiska myndigheterna straffåtgärder mot tibetanska pilgrimer som deltagit vid undervisningen av Kalachakra-lärorna i Indien, som genomfördes av Dalai Lama. Man fick sina pass sönderklippta och utsattes för andra bestraffningar vid hemkomsten.

Den omfattande resolution som Europaparlamentet antog fördömde Kinas behandling av etniska minoriteter. Man fördömde också förföljelsen av tibetanerna, vars mänskliga rättigheter inkluderar rätten till sin religiösa tillhörighet. Man slog också fast att situationen i Tibet har försämrats betydligt för det tibetanska folket sedan 2008, och att den kinesiska regimen har en genomgripande strategi för att "patriotiskt" utbilda den tibetanska folket enligt den kommunistiska doktrinen.