Hustru till fängslad man: ”Han kan dödas för sina organ”
Yuhua Zhang, en Falun Gong-utövare som överlevde förföljelsen i Kina, talar vid ett möte i USA:s utrikesdepartement i Washington, den 17 juli 2019. Foto: Samira Bouaou/Epoch Times


Den 17 juli uttryckte en samvetsfånges hustru sin oro i USA:s utrikesdepartement över att hennes man kan bli dödad för sina organ av kinesiska myndigheter. Under ett möte som hölls med Ministerial to Advance Religious Freedom, vid USA:s utrikesdepartement i Washington, sade Zhang att hon hela tiden oroar sig för sin man.

Yuhua Zhangs man, Zhengyu Ma, avtjänar för närvarande ett 3-årigt fängelsestraff i Kina för att ha utövat sin tro på den andliga qigongmetoden Falun Gong.

– Han kan komma att dödas för sina organ, precis som ett okänt antal andra Falun Gong-utövare också blivit.

Både Zhang och hennes man är utövare av Falun Gong, en andlig qigongmetod i den buddhistiska traditionen som består av meditativa qigongövningar och en lära som som grundar sig på principerna sanning, medkänsla och tålamod.

Utövare av Falun Gong har utsatts för svår förföljelse i Kina sedan den kommunistiska regimen förbjöd metoden för 20 år sedan, efter att den blivit mycket populär på 1990-talet.

Zhang, tidigare professor vid Nanjing Normal University, och som själv suttit fängslad och fått utstå tortyr till följd av sin tro, är bland de 30 offer för religiös förföljelse som presenterades vid den tre dagar långa konferensen – världens största evenemang för religionsfrihet.

Hon berättade för president Donald Trump om sin mans situation under ett möte den 17 juli med överlevande offer för religiös förföljelse och där Trump uttryckte sin uppskattning för Zhangs tal och uttalanden.

– Organstöld sker fortfarande, så vi bör vidta åtgärder, sade Zhang. Att bara prata om det fungerar inte.

Zhang berättade också för Trump om en annan utövare som satt fängslad i samma anläggning och som dog en dag efter att han hade släppts.

– Innan denna utövare dog så kräktes han en stor mängd blod, sade hon. 

Yuhua Zhang, en Falun Gong-utövare som överlevde förföljelsen i Kina, talar inför Ministerial to Advance Religious Freedom i USA:s utrikesdepartement i Washington, den 17 juli 2019. Foto: Samira Bouaou/Epoch Times

Blodprov

Zhang berättade för Epoch Times i ett telefonsamtal den 16 juli att senaste gången hon träffade sin man Ma var 2015, innan hon lämnade Kina för USA där hon har bott sedan dess.

2017 upptäckte hon att Ma hade dömts till tre års fängelse för att ha skickat sex brev till regimens ledare och bett dem upphöra med förföljelsen.

Det är inte första gången som Ma, som är ingenjör, har fängslats. Under de gångna åren har han suttit fängslad i ett hjärntvättscentrum under sex månader, suttit fängslad i ett arbetsläger i 1,5 år och i fängelse i sju år.

Efter att inte ha hört av Ma sedan hans fängelsedom, sade Zhang att hon inte bara är rädd för tanken på om han torteras i fängelse – det är tanken på om hennes man har blivit offer för organstöld som oroar Zhang mest.

Efter att ha utrett saken under ett års tid bekräftade en oberoende tribunal förra månaden de anklagelser som under lång tid uttryckts om att den kinesiska regimen dödar fängslade Falun Gong-utövare och opererar ut deras organ för transplantation.

Tribunalens slutgiltiga dom (pdf) sade att det fanns tydliga bevis för att organstöld "i betydande omfattning" skett i Kina under många år och att det fortfarande sker.

Tribunalen sade att det "utan tvivel" var organ som kom från fängslade Falun Gong-utövare, och noterade att de var "förmodligen den främsta källan".

En mängd bevis som inkluderar "utomordentligt korta" väntetider för organtransplantationer i Kina, stora avvikelser mellan Kinas officiella organtransplantationsuppgifter och antalet transplantationsoperationer som utförts, och vittnesbörd om att Falun Gong-utövare fått ge blodprov medan de suttit fängslade var argument som gjorde att tribunalen kom till den "oundvikliga" slutsatsen.

Zhang sade att Ma berättat för henne att han och andra Falun Gong-utövare fått sina blodprov tagna var tredje månad medan han avtjänade sina tidigare fängelsestraff. Inga andra fångar testades.

Efter att själv ha blivit fängslad och kvarhållen i arbetsläger, fick också Zhang ofta genomgå dessa blodprov medan hon satt fängslad. Vid den tiden sade andra interner som inte testades att Falun Gong-utövare testades då det kinesiska kommunistpartiet "brydde sig om" dem.

Yuhua Zhang, vars man Zhenyu Ma sitter fängslad i Kina, talar vid den 19:a årsdagen av förföljelsens början av Falun Gong i Washington den 19 juli 2018. Foto: Mark Zou/Epoch Times

Tortyr

Zhang har själv skickats till ett arbetsläger tre gånger, suttit i fängelse vid ett tillfälle och under totalt 7,5 år varit fängslad på grund av sin tro.

Medan hon suttit fängslad har Zhang utsatts för en mängd olika tortyrmetoder, inklusive elektriska stötar, hindrats från att sova, tvångsinjektioner av okända droger och varit tvungen att i timmar springa i hettan av den stekande solen.

– Under 50 dagar fick jag inte sova, göra toalettbesök vid behov eller ta en dusch, sade hon.

Zhang berättade för Epoch Times att det inte fanns några begränsningar för de tortyrmetoder som användes – varken fysiskt eller psykiskt – och som den kinesiska regimen kunde använda sig av för att tvinga Falun Gong-utövare att avsäga sig sin tro.

– Man kan inte uthärda den typen av tortyr de utsätter din kropp för, sade hon.

Rättvisa

Sedan ankomsten till USA har Zhang outtröttligt bedrivit en kampanj för att få sin man fri. Förra året skrev hon till Trump om sin mans situation, och som hon sedan fick svar på.

I sitt tal uppmanade Zhang USA:s regering att införa sanktioner i enlighet med Global Magnitsky Act gällande kinesiska tjänstemän "som är kända för att ha fängslat, torterat och dödat Falun Gong-utövare".

Den federala lagen tillåter USA:s regering att rikta in sig på dem som begått brott mot mänskliga rättigheter genom att hindra dem från att komma in i landet, frysa deras amerikanska tillgångar och begränsa dem från att göra affärer med amerikanska företag.

Många av förövarna fortsätter att arbeta i Kina och har till och med främjats för sitt arbete med att förfölja utövare, sade Zhang.

– Jag hoppas att USA:s regering, internationella medier och människorättsgrupper kan hjälpa till med att befria min man och hundratusentals andra oskyldigt fängslade Falun Gong-utövare.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Falun Gong

Falun Gong, eller Falun Dafa, är en traditionell qigongmetod som började spridas i Kina i början av 90-talet. Den spreds snabbt och enligt en undersökning av Kinesiska kommunistpartiet utövades den 1999 av 70-100 miljoner kineser.

Den 25 april 1999 samlades 10 000 Falun Gong-utövare vid regeringens högkvarter i Peking. De ville få 45 olagligt gripna utövare frisläppta och få löfte att öva fritt i parkerna, efter att ha störts av polisen. De fick träffa premiärministern som gick med på deras önskemål.

Den 20 juli 1999 lanserade partiledaren Jiang Zemin förföljelsekampanjen mot Falun Gong.

2006 uppdagades det att den kinesiska regimen har utfört organstöld från Falun Gong-utövare sedan början av förföljelsen. Detta belyses i den oberoende rapporten "Bloody harvest".

2019 slog en oberoende tribunal fast att den kinesiska regimens organstölder har pågått och fortfarande pågår.

Miljontals Falun Gong-utövare har fängslats och torterats, och tusentals har bekräftats ha dött som följd av förföljelsen, men med ett enormt mörkertal.

Källa: faluninfo.net