Hua Tuo läkaren med gudomliga förmågor
Kända historiska personer i Kina
Hua Tuo illustrerad av Sun Mingguo/The Epoch Times


Hua Tuo föddes i slutet av Östra Handynastin. Han var en skicklig läkare som visste hur man skulle bevara hälsan. Han såg ut som en ung man trots sin ålder, och betraktades som en gudom. Hans gudomliga helande förmåga beskrivs i skriften ”Records of the Three Kingdoms, Biography of Hua Tuo”.

Vid den här tiden härskade Cao Cao i landet. I många år plågades Cao Cao av kronisk huvudvärk, och han kallade ofta på Hua Tuo för att han skulle ge honom behandling. Varje gång Hua Tuo behandlade honom med akupunktur var effekten omedelbar.

Men Hua Tuo föredrog ett sorglöst liv, så han sökte tillstånd att få återvända till sin hemstad med förevändningen att hans hustru var sjuk. Flera gånger försökte Cao Cao utan framgång att få honom att komma tillbaka till palatset. När Cao Cao sedan upptäckte att Hua Tuos hustru inte alls var sjuk kastade han honom i fängelse.

Tjänstemännen i hovet sökte förgäves nåd för Hua Tuo. De tyckte att Hua Tuo borde räddas eftersom han kunde rädda människors liv med sina exceptionella helande förmågor. Men Cao Cao bekymrade sig inte. Han sade: ”Det finns säkert andra läkare som är jämförbara med honom!” Efter en tid dog Hua Tuo i fängelset.

Cao Cao fortsatte lida av huvudvärk efter Hua Tuos död. Och när Cao Caos son Cao Chong, blev allvarligt sjuk ångrade Cao Cao att han dödat honom: ”Om jag ändå inte låtit döda Hua Tuo. Jag har beseglat min egen sons öde.”

Expert på akupunktur och kirurgi

Hua Tuo var expert på läkemedel. Han använde bara några få sorters örter, och när han tillredde en medicin behövde han inte ens väga örterna.

När det gällde akupunktur så kunde han bota en patient med hjälp av bara två nålar. Innan han stack in nålen i patienten brukade han säga: ”Tala om när du kan känna nålen”. När patienten sade att han kände den tog Hua Tuo bort nålen, och patienten kände sig genast bättre.

Hua Tuo var den som upptäckte akupunkturpunkterna Jiaji, (Hua Tuos paravertebrala punkter). De blev senare kända som Huatuosjiaji-punkter.

Han var också en duktig kirurg. Om sjukdomsorsaken satt inne i kroppen och varken akupunktur eller medicin hjälpte kunde kirurgi bli nödvändig. Innan operationen gav Hua Tuo patienten flytande bedövning att dricka. Patienten förlorade snart medvetandet och Hua Tuo öppnade buken och tog bort den infekterade delen, rengjorde området och sydde ihop. Operationen avslutades med en salva över snittet. Efter bara fyra eller fem dagar var smärtan borta och patienten var fullt återställd inom en månad.

En gång var det en patient som haft svår magvärk i drygt tio dagar. Han började även tappa ögonbryn och skägg. Hua Tuo ställde diagnosen att halva mjälten var skadad och behövde opereras bort. Patienten drack bedövningsdrycken och lade sig ner. När Hua Tuo öppnade buken såg han att mjälten verkligen var skadad. Han tog bort den skadade delen och den döda vävnaden, sedan applicerade han en läkande salva. När patienten vaknade upp fick han medicin och blev snart bättre. På mindre än hundra dagar var han helt återställd.

Undervisad av gudomliga varelser

Hua Tuo besökte ofta de välkända bergen. En dag kom han till en grotta i berget Gong Yi. Där hörde han några röster som diskuterade olika sätt att behandla sjukdomar. Han blev nyfiken och gick närmare. Då hörde han hur någon sade: ” Hua Tuo är här. Låt oss skänka honom helande förmågor.”

Men en annan röst opponerade sig och sade: ”Hua Tuo ska inte få förmågorna eftersom han är en girig person med dålig medkänsla.”

Hua Tuo gick in i grottan och såg två gamla män, klädda i kläder gjorda av bark och halmhattar. Han gick fram till dem och sade: ”Jag vill väldigt gärna lära mig konsten att hela, men jag har aldrig träffat på en duktig lärare. Snälla, ge förmågorna till mig jag vill verkligen uppriktigt lära mig. Jag kommer inte att göra er besvikna.”

De gamla männen sade: ”Vi ska skänka de helande förmågorna till dig, men de kan bli orsak till din framtida undergång. Diskriminera inte någon på grund av deras sociala status eller rikedom. Bli inte girig eller avskräckt av svårigheter. Isåfall kommer du inte att komma till skada.”

De gamla männen log och pekade på en stenhäll. ”Det finns en bok på hällen. Ta den och lämna grottan genast. Visa inte boken för någon". Hua Tuo tog boken och vände sig om. De gamla männen försvann. Han skyndade ut ur grottan, och så fort han kom ut kollapsade grottan. Boken innehöll märkliga recept som kunde göra mirakel.

Hua Tuo dödades av Cao Cao innan han blev 60 år. Det visade sig att de gamla männens ord blev sanna. (Från ”Zhong Cang Jing–Central Treasury Classic” vilken tros vara skriven av Hua Tuo.)

Helande förmågor skänktes från himlen

Konsten att hela daterar sig tillbaka till den himmelska härskaren Shangdi, som vidarebefordrade till Xian Shi, Qi Bo och den Gule kejsaren i kronologisk ordning. Sedan förde den Gule kejsaren kunskapen vidare till Lei Gong och så vidare till kungligheterna i Shang och Zhou dynastierna.

Förmågorna ärvdes så småningom av Bian Que för 2 400 år sedan, under De krigande staternas period, och av Hua Tuo för 1 800 år sedan, under den sena Östra Handynastin. Bian Que och Hua Tuo vördades och sågs som gudomliga läkare eftersom de var verkliga efterträdare av den Gule kejsarens läkningskonst. De var klärvoajanta och hade kunskapen att utföra kirurgi.

Wang Bo, (berömd för sitt litterära verk ”Preface to the paviljong of Prince Teng) föddes i den tidiga Tangdynastin. Han var (enligt boken ”New Tang Book, the Biography of Wang Bo”) god vän med Cao Yuan som bodde i staden Chang’an, och lärde helande förmågor av honom

I det litterära verket ”Preface to the Yellow Emperors Canon of 81 Difficult Issues”, avslöjar Wang Bo, den ordning som den helande konsten överfördes: Qi Bo (läkare hos den Gule kejsaren), Gule kejsaren, nio okända efterträdare, Yi Yin, Tang of Shang, sex okända efterträdare, Jiang Ziya, kung Wen of Zhou, nio okända efterträdare, Yi He, sex okända efterträdare, Bian Que, nio okända efterträdare, Hua Tuo, sex okända efterträdare, Huang Gong och sedan Cao Yuan.