Cao Cao – En tolerant och tillåtande härskare
Cao Cao var en historisk person som levde under de Tre kungadömenas period (220-280 e.Kr).


De tre kungadömenas period (220-280) var en turbulent tid i den kinesiska historien. Under den tiden levde några färgstarka personligheter som tillsammans personifierade begreppen trohet och rättfärdighet i den kinesiska kulturen.

Bland de mest framträdande karaktärerna finns Liu Bei, Zhuge Liang och Guan Yu från staten Shu; Zhou Yu från staten Wu; och Cao Cao från staten Wei. Cao Cao har ibland framställts lite negativt som en hänsynslös man, en fruktad krigare och slug strateg.

Men det är inte hela sanningen. I flera arkiv omnämns Cao Cao som en duktig politiker med visioner och administrativa kunskaper, vid sidan om sina många talanger inom litteratur och militär strategi. Framför allt har han gått till historien som en man med stor tolerans och acceptans – en man med ett stort hjärta.

Politikern Fan Zhongyan satte andras behov främst

Cao Cao hade en undersåte som hette Bi, år 198 blev Bis mor och flera andra av hans familjemedlemmar kidnappade av en rebellofficer, som flydde över till motståndarsidan. Cao Cao sade till Bi att han kunde lämna honom och förena sig med sin mor om han ville. Men Bi lovade att han skulle stanna, och Cao Cao blev rörd till tårar. Senare gav sig Bi dock ändå iväg i all hemlighet.

När rebellerna sedan besegrades, och Bi blev tillfångatagen, trodde folket att han skulle dödas. Men Cao Cao skonade inte bara Bi, utan utsåg honom också till minister. Han sade ”hur skulle en trogen son inte kunna vara lojal mot sin härskare”?

Cao Cao såg aldrig staten Shus härskare, Liu Bei, som en fiende. Istället uppskattade han honom och betraktade honom som en hjälte. Flera gånger rådde hans rådgivare honom att döda Liu Bei, men Cao Cao sade: ”Det är dags att vi ger hjältar respekt. Jag kan inte döda en hjälte och förlora hela folkets hjärta”.

År 200 besegrade Cao Cao Liu Bei i strid, och Liu Beis berömda general Guan Yu kapitulerade. Cao Cao behandlade generalen mycket bra och gav honom en hög rang i sitt rike.

Men när Guan Yu fick veta var Liu Bie befann sig lämnade han Cao Cao för att återförena sig med Liu Bei. Guan Yu efterlämnade ett brev med sin avskedsansökan.

Cao Caos rådgivare uppmanade honom att följa efter och tillfångata Guan Yu, men då sade Cao Cao: ”Var och en får följa sin herre. Låt honom gå”.

Att hjälpa andra att lyckas ger egen framgång

När Guan Yu senare blev halshuggen av en annan fiende fick Cao Cao Guan Yus huvud som gåva och trofé. Då beställde Cao Cao en docka i naturlig storlek så att han kunde begrava Guan Yu som en hel människa. Det var hans sista gest av respekt för en hjälte.

Med sin stora generositet gav Cao Cao Liu Bei, Guan Yu och andra viktiga roller i Kinas historia. Och genom dessa enastående människors samverkan med varandra uppvisades dygderna trofasthet och rättfärdighet på bästa sätt.