Hedra mänskliga rättigheter – ställ Kinas regim till svars
May Zhou, ingenjör på Ericsson i Kista, övar Falungong på Djurgården i Stockholm. Hon vågar inte besöka sina föräldrar i Kina av rädsla för att bli fängslad. Foto: Tobias Elvhage/Epoch Times


Torsdagen den 10 december var Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den instiftades redan 1950 av FN. Tanken är att hedra deklarationen om de mänskliga rättigheterna som FN antog i Paris 1948. Det kan göras på olika sätt. Ett sätt är att ställa Kinas kommunistparti till svars för sina brott mot de mänskliga rättigheterna. Dessa brott behöver belysas av medierna. 

Den av FN mest rapporterade, pågående förföljelsen någonsin är den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong. Dock är förföljelsen underrapporterad av massmedierna.  

Sanning, godhet, tålamod och att alltid tänka på andra före sig själv. Det är grundläggande principer i den andliga metoden Falun Gong, men också en moralisk bas för ett välfungerande samhälle. 

Genom att eftersträva de här goda principerna i sina liv har kinesiska Falun Gong-utövare paradoxalt nog gjort sig till föremål för det Kinesiska kommunistpartiets vrede. Den har tagit sig formen av en mer än 20 år lång förföljelse. 

På senare år har Kinas regim sträckt sina tentakler allt längre in i andra länder.

Den 20 juli 1999 inleddes förföljelsen av Falun Gong. Ledaren för Kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin, hade blivit avundsjuk på att en stillsam andlig metod kunde attrahera fler följare än hans mäktiga kommunistparti. Några månader senare utmålade han den populära meditationsmetoden som en domedagssekt, för att vända folkopinionen i landet emot Falun Gong. Enligt partiets egna undersökningar utövades Falun Gong av 70–100 miljoner kineser. Tidigare, när Falun Gong spreds i Kina var många utövare medlemmar i partiet, till och med bland eliten i partiet, och Falun Gong hyllades i statlig media för dess goda effekter på hälsan.

Men nu basunerades förtalet ut i alla medier, och spreds över världen. Man diktade ihop propagandamaterial för att förvirra människor kring budskapet i Falun Gongs lära, som egentligen är mycket enkelt: nyckeln till att utvecklas som människa är att släppa olika former av egoism och att kultivera sig själv enligt principerna sanning, godhet, tålamod. 

Jiang Zemin beordrade Politbyrån ”demonisera deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt”. Det har partiet gjort i 21 år. Med propaganda har man försökt vända opinionen mot Falun Gong för att rättfärdiga förföljelsen. Världen över har man bland annat tagit hjälp av människor som byggt karriär som ”Kinaexperter” och som fått bjudresor till Kina.

Propagandamaskinen förvred citat från Falun Gongs grundare. Ett exempel är hur man tog bort några ord från en föreläsning från 1998: ”Somliga säger att det blir en världsundergång, det blir det absolut inte.” Det kinesiska kommunistpartiet klippte bort ordet ”inte” i propagandavideor som de spred. Samtidigt fabricerade man en arrangerad och filmad ”självbränning” på Himmelska fridens torg, för att få utövare att verka helt galna.

Syftet var att få folk att ta avstånd från Falun Gong och istället medverka till den storskaliga förföljelsen. Dess omfattning är svår att föreställa sig då de stora medierna i väst knappt har rapporterat om den. Miljoner utövare spärras in, hjärntvättas, tvingas att ge upp sin tro genom grym tortyr, och deras kroppar utnyttjas för storskalig organhandel. Det har skrivits omfattande rapporter om organstölderna, och de tar stöd hos många källor men de flesta medier har ändå ”missat” att rapportera om detta, eller rent av misstänkliggjort dessa avslöjanden. 

Att Kinesiska kommunistpartiet sprider lögner och förföljer människor är inget nytt, det har de gjort alltsedan de med våld tog makten 1949, men att västerländska medier inte rapporterar om förföljelsen som pågår med full kraft i ett av jordens folkrikaste länder är under all kritik.

Medierna undviker inte bara att rapportera om det, de ger dessutom utrymme åt okunniga journalister att upprepa kommunistregimens propaganda. 

Journalister och ”Kinaexperter” har felaktigt tolkat frågan som en kamp mellan två grupperingar, kommunistpartiet å ena sidan och Falun Gong å andra sidan. Med det följer att man inte vill ta någons parti och att man inte kan lita på vad utövare av Falun Gong berättar om förföljelsen, eftersom de då är ”partiska”. Men nu bör alla, efter 20 års tid, klart och tydligt se vad det rör sig om – en totalitär regim som förföljer oskyldiga människor. Och då låta de förföljda komma till tals, snarare än att ta regimens propaganda som sanning.

”Det är det värsta övergreppet under hela 1900-talet"

Hur ska förföljelsen kunna ta slut när ingen vågar ta reda på vad som pågår och stå upp för de oskyldigt drabbade? Hur länge ska Falun Gong behöva förföljas i Kina innan människor inser att det är kommunistpartiet som är förbrytare, och Falun Gong – liksom många andra oskyldiga grupper och individer – som är offer? 

Falun Gong är och har alltid varit opolitiskt. Däremot kommer ingen att vara tyst när den blir förföljd. Men Falun Gong-utövare i Kina har aldrig tagit till våld för att bemöta den förföljelse de utstått. Hur behandlar den onda sekten det Kinesiska kommunistpartiet sina kritiker?

”Det är det värsta övergreppet under hela 1900-talet"

Så sade Sir Geoffrey Nice i London förra året under en tribunal om Kinas organstöldsindustri. Tribunalen leddes av Nice som tidigare drev åtalet mot Slobodan Miloševi i FN:s internationella domstol. Tribunalen med nära hundra vittnen och experter fastslår att Kina utför ”signifikanta mängder” organstölder på Falun Gong-utövare. Detta rapporterades av många av världens medier, men tyvärr rapporterades det inte i svenska medier.

Wall Street Journal-journalisten Ian Johnsson fick det prestigefyllda Pulitzerpriset för sin rapportering om förföljelsen: ”Gruppen [Falun Gong] uppfyllde inte många vanliga definitioner av en kult: dess medlemmar gifter sig utanför gruppen, har externa vänner, har normala jobb, lever inte isolerade från samhället, tror inte att världens slut är nära förestående och ger inte betydande summor pengar till organisationen. Viktigast av allt är att självmord inte accepteras, och inte heller fysiskt våld ... [Falun Gong] är i hjärtat en opolitisk, personligt inriktad disciplin, en som syftar till att rena sig andligt och förbättra sin hälsa. ” 

På senare år har Kinas regim sträckt sina tentakler allt längre in i andra länder. Kommunistledaren Xi Jinping har varit tydlig med sina globala maktambitioner. Det är hög tid att vi tar varningssignalerna på allvar. 

Den 10 december var det internationella dagen för mänskliga rättigheter, och den som läser de 30 paragraferna i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna kan snabbt konstatera att Kinesiska kommunistpartiet i förföljelsen av Falun Gong, liksom i dess kampanjer mot tibetaner, uigurer, kristna, demokratiförespråkare, frihetsförespråkare och många andra grupper bryter mot flera av dessa.

Låt Kinas kommunistregim stå till svars för sina brott mot mänskligheten. Det vore ett bra sätt att hedra de mänskliga rättigheterna, och ett konkret stöd åt de 368 miljoner kineser som tagit avstånd från partiet och dess underorganisationer genom det globala centret för att gå ur KKP (Tuidang). Nu kan du också göra det här: endccp.com

Lei Wang har nära 40 års erfarenhet inom traditionell kinesisk medicin och är ordförande i Svenska föreningen för Falun Dafa. Foto: Epoch Times

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.