HD upphäver utvisningsbeslut mot våldtäktsdömd
Högsta domstolen upphäver utvisningsbeslut mot en våldtäktsdömd man. Foto: Epoch Times-arkivbild


Tingsrätten och hovrätten dömde en somalisk man till våldtäkt och utvisning. På onsdagen upphävde Högsta domstolen utvisningsbeslutet. Motiveringen är att mannen har varit i Sverige i fyra år. Det skriver Dagens juridik.

Det var i juni 2018 som 33-åringen våldtog en kvinna i Linköping, skriver Expressen. Tingsrätten dömde mannen till våldtäkt efter att han tvingat en okänd kvinna till samlag när de sov över i en gemensam bekants lägenhet. Eftersom kvinnan låg och sov bedömde man att hon befann sig i en särskilt utsatt situation.

Enligt Expressen har 33-åringen haft permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 2010. Under sin tid i Sverige har mannen dömts föra fyra olika brott. Det rör sig om ringa narkotikabrott, trafikbrott och rattfylleri.

Både tingsrätten och hovrätten dömde mannen till ett år och tio månaders fängelse samt utvisning ur Sverige med tio års reseförbud. Enligt Göta hovrätt har mannen ”en svag anknytning till Sverige” och därför anser man att det inte finns några verkställighetshinder för att utvisa honom.

Domen överklagades till Högsta domstolen som anser att det förvisso finns ”tecken på brister i hans sociala anpassning i Sverige” och ”genom tidigare brottslighet”. Men enligt HD:s samlade bedömning kan det dock ”inte anses föreligga synnerliga skäl att, med avsteg från den utgångspunkt som i fråga om utlänningar som har vistats i Sverige en längre tid, utvisa X”. Därför upphäver man utvisningen.

Två av fem justitieråd var emellertid oeniga. Domstolens ordförande anser bland annat att brottet är så pass allvarligt att det föreligger skäl för utvisning. Enligt Expressen blir Högsta domstolens beslut därmed prejudicerande för domstolarna i Sverige.