Guvernören tog själv hand om de smittade
En historia från det gamla Kina
Del av en målning från Qing-dynastin med titeln ”Aktiviteter under de tolv månaderna (sjätte månaden)”, som visar olika aktiviteter som folk ägnade sig åt i juni månad. En rulle av en serie med tolv målningar av en anonym hovkonstnär under Qing-dynastin (Public Domain)


Den här berättelsen från Sui-dynastin (581–618) handlar om Xin Gongxi, guvernören som personligen tog hand om de sjuka under en farsot. Han blev inte smittad själv och tack vare hans goda föredöme kom man tillrätta med ett omänskligt och grymt beteende hos invånarna på samma gång. 

När Xin Gongyi började på sin post som guvernör i Minzhou var han bekymrad över en grym lokal sedvänja som rådde i regionen. Invånarna hade blivit så rädda för sjukdomar att när en sjukdom bröt ut så lämnade de sina sjuka familjemedlemmar i sticket för att rädda sitt eget skinn.

Det här var under Sui dynastin (581–618) i det gamla Kina och filial plikt hade varit en etablerad grundprincip i hundratals år i det traditionella kinesiska samhället.

Xin Gongyi gjorde sitt bästa för att komma tillrätta med situationen och föregick med gott exempel genom att själv ta hand om de som smittats av sjukdom.

Men det var först efter att en svår farsot drabbat regionen som han nådde ett genombrott. Han hade inte bara klarat sig från smitta, utan hans medkänsla och storsinthet hade berört invånarna så mycket att de förstod och ändrade sitt beteende.

En berömd läkare använde senare guvernör Xin som ett exempel som alla guvernörer borde följa.

Begåvad och omtänksam

Redan från unga år var Xin Gongyi flitig i sina studier. Han blev undervisad i historia och de klassiska skrifterna av modern som var änka.

Han kom från en familj med hög status. Både hans farfar och far hade varit respekterade guvernörer i olika provinser. Xin Gongyi själv var högt ansedd för sin kunskap och kloka åsikter. Särskilt diskussionerna med andra konfucianska lärda på lärosätena gjorde honom högt aktad.

Xin Gongyi var också en hederlig och rättskaffens man med stor ansvarskänsla. Han arbetade som ämbetsman i regeringen under Sui-dynastin och hade höga poster i olika delar av Kina innan han blev guvernör i Minzhou.

Minzhou ligger i nuvarande Ganzu-provinsen i nordvästra Kina. Deras  sedvänja att överge sina sjuka familjemedlemmar började under perioden som föregick Sui-dynastin.

När Xin Gongyi anlände till Minzhou och upptäckte den här barbariska seden där samvete, känsla för familjen och lojalitet tycktes ha försvunnit blev han bekymrad. Principerna för mänskliga relationer och filial fromhet hade fått ge vika för folks själviska önskan att rädda sig själva. Många sjuka hade därför dött på grund av att ingen tagit hand om dem.

Xin Gongyi beslutade att skicka ut några underlydande för att inspektera och leta reda på alla sjuka som blivit övergivna i de olika distrikten i Minzhou. Han gav order om att alla skulle transporteras till hans eget kontor där han iordningställt ett särskilt utrymme  där de kunde bo och få omvårdnad.

Liv och död är arrangerat av ödet

När sommaren kom bröt en epidemi ut i trakten och hundratals människor blev smittade. Xin Gongyi härbärgerade dem alla genom att fylla hela huvudbyggnaden och korridorerna på sin ämbetsplats med sjuksängar. Han ställde dit en soffa till sig själv  som han också använde som säng. Från den hanterade han sedan alla sina officiella uppdrag, mitt bland sina pestsmittade gäster.

Xin Gongyi hjälpte själv till att sköta om patienterna och han använde sin egen lön för att köpa medicin och anlita läkare för att behandla dem.

Så småningom hade alla tillfrisknat och Xin Gongyi sammankallade familjerna för att de skulle ta med sina släktingar hem. Dessutom talade han allvarligt till dem om deras sed att överge sina sjuka.

”Liv och död är arrangerat av ödet, att ha kontakt med sjuka betyder inte nödvändigtvis att ni är i fara”, sade han.

”Tidigare övergav familjerna sina anhöriga och många dog på grund av det. Den här gången, som ni kan se, tog jag hit alla smittade till mig och var med dem dag och natt. Ändå har jag inte dukat under för sjukdomen utan är fortfarande frisk och stark, för att inte tala om alla patienter som har tillfrisknat”, sade Xin Gongyi till dem.

”Ni får inte överge de som är sjuka någon mer gång. Sluta med den sedvänjan, låt den höra till det förgångna nu”, rådde han.

Familjerna skämdes när de hörde Xin Gongyis ord. De tackade honom och tog till sig hans ord. Efter farsoten övergav invånarna i Minzhou sin gamla sed att överge sina sjuka och började istället ta hand om varandra med omtanke och filial tillgivenhet.

Läkarens ord till alla regeringstjänstemän

Historien om Xin Gongyi är sammanfattad i den medicinska skriften ”Sonfeng Shuoyi” eller ”Songfen on Epidemic Diseases”, skriven av Liu Kui, en känd läkare under Qing-dynastin som använde Songfeng som sitt alias.

Liu Kui hyllar Xin Gongyi i boken och skriver: ”Anledningen till att Xin Gongyi inte smittades av epidemin var att han var en rättfärdig, barmhärtig och godhjärtad ämbetsman. Det var hans karmiska belöning.”

”Alla regeringstjänstemän i världen bör känna till det här exemplet”, avslutar Liu Kui.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.