Nio fåraherdar till tio får
Det kinesiska idiomet “nio fåraherdar till tio får” används när man vill beskriva en situation där många människor ger order men det saknas folk att utföra dem. Illustration: Zhiching Chen


Idiomet “Nio fåraherdar till tio får” kommer ursprungligen från en historia som en forntida hög tjänsteman skrev i en rapport till sin kejsare. Den innehåller visdom och sunt förnuft och är användbar och till nytta för chefer av alla slag, även i vår moderna tid.

För omkring 1 500 år sedan var Kina inne i en period av kaos som varade i över hundra år. Landet delades därefter i två delar, den norra och södra, vilka styrdes av en rad kortvariga dynastier. Det var krig och det sociala livet stördes oavbrutet, men det var också en tid då konst, kultur och religion blomstrade. Den här perioden kallas för Södra och Norra dynastierna (420-581).

Efter den här perioden följde Suidynastin (581-618) som upprättades av kejsar Wen. Han enade Kina igen efter den sekellånga delningen mellan norr och söder.

Kejsaren hade några lojala ämbetsmän vid hovet till hjälp. En av dem var Yang Shangxi (533~590).

Yang hade sett en del utmaningar i styret av landet. Det fanns för många län och de hade för många ämbetsmän i länen på grund av de olika administrativa domstolarnas behörighet som föregående dynastier upprättat. Därför var de flesta ämbetsmännen bara ansvariga för små regioner, eller så tjänade de inte någon egentlig, användbar funktion.

Situationen påtvingade regeringen inte bara en tung kostnadsbörda, utan den var även ett hinder för att få saker gjorda smidigt. Yang kände sig mycket bekymrad så han skrev en rapport till kejsar Wen.

– Det finns nu för många län och för många ämbetsmän, det är som att ha nio fåraherdar till tio får. De för med sig stora kostnader för hovet och oftast blir det att det tar längre tid att få saker gjorda, skrev Yang.

– Att minska antalet län och ämbetsmän är en brådskande prioritering för staten. Jag rekommenderar att vi bara behåller de administrativa regioner som är vettiga och utser duktiga ämbetsmän till platser där de verkligen behövs. Till de ämbetsmän som sägs upp kan vi erbjuda andra arbeten.

– Förändringarna gör det möjligt för regeringen att kraftigt minska utgifterna och att administrera statens angelägenheter mycket effektivare.

Efter att kejsar Wen läst Yangs rapport tog han rådet och införde en rad centraliserade reformer, vilka ledde till mycket goda resultat.

Berättelsen finns i Yang Shanxis biografi “Sui-boken”*. Frasen 十羊九牧 (shí yáng jiǔ mù) i Yangs rapport till kejsar Wen betyder bokstavligen ”tio får, nio fåraherdar” och blev senare ett idiom.

Idiomet översätts oftast som “Nio fåraherdar till tio får” och används för att beskriva en situation där för många människor ger order, men det finns inte tillräckligt med folk att utföra dem.

Det används även för att förmedla vikten av att myndigheten har tydliga regler för att hantera alla uppgifter eller organisationer så det inte uppstår någon förvirring eller osäkerhet om vems order man ska följa.

Not: Sui-boken är Suidynastins officiella historia. Den skrevs av ett team framstående lärda under Tangdynastin och färdigställdes år 636. Boken består av fem volymer årsböcker, 30 volymer avhandlingar och 50 volymer av biografier.