Grönt te tar kampen mot superbakterierna
Grönt te har en särskild egenskap som kan hjälpa antibiotika att ta sig an bakterier som annars är resistenta. Foto: Ascyrafft Adnan


Om vi skulle få ett globalt sjukdomsutbrott orsakat av en antibiotikaresistent superbakterie, så gör vi klokt i att ha ett större förråd av grönt te hemma. Ny forskning visar hur det kan spela en nyckelroll för att skydda hälsan.

Det är troligt att du har hört termen ”superbakterie” både en och flera gånger. Med förkylningar och influensasäsongen på ingång, tillsammans med en konstant risk för bakterieinfektion har läkare blivit allt mer uppmärksamma på hotet från läkemedelsresistenta bakterier. De här bakterierna är nu immuna mot traditionell antibiotika, vilket gör att miljontals människor är exponerade för sjukdomsrisk. Förra året blev två miljoner amerikaner infekterade av sådana bakterier. Ungefär 23 000 dog.

Bakterier. Foto: Ger Altmann

En ny studie visar dock att grönt te kan ge efterlängtad hjälp. Forskare tittade på ett unikt ämne i grönt te kallat epogallokatekingallat, eller EGCG. Det är en kraftfull polyfenol (en sorts antioxidant) som kan ha antiinflammatorisk verkan och förebygga en del kroniska sjukdomar. Även om ämnet finns tillgängligt i mindre mängder i flera andra växter så är det gröna téet den bästa källan. Forskargruppen ville se om det kunde förbättra förmågan hos aztreonam, ett vanligt antibiotikum, att ta kampen mot en läkemedelsresistent bakterie.

De använde en läkemedelsresistent bakteriestam av Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), som ger allvarliga infektioner på huden, i blodet, och i andnings- och urinvägarna. Bakterien finns listad hos WHO som ett kritiskt hot mot människors hälsa.

Vid studier både i laboratorium och på försöksdjur såg de att kombinationen EGCG/aztreonam effektivt kunde minska antalet bakterier, vilket antyder att det kan återställa läkemedlets effekt. Forskarna tror att EGCG gör bakterien genomsläpplig, vilket gör att antibiotikan kan ta sig in och döda den mer effektivt. Det här är en potentiellt stor upptäckt, men framtida studier kommer troligen att behövas för att få bekräftelse.

Foto: Apple Deng

Att använda naturliga produkter tillsammans med etablerade antibiotika, kan vara nyckeln till att höja försvaret mot olika sjukdomar. Det är oklart om det är tillräckligt att dricka grönt te regelbundet för att minska risken för infektion eller stärka antibiotikans effekt, men det kan vara nyttigt på andra sätt.

Devon Andre har examen i forensik från University of Windsor i Kanada och en doktorsgrad i juridik från University of Pittsburgh. Artikeln publicerades först på Bel Marra Health.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.