Fortsatt prövning av kritiserat raffinaderi
Preems raffinaderi vid Brofjorden, norr om Lysekil i Bohuslän. Foto: Thomas Johansson/TT-arkivbild


Frågan om Preems raffinaderiutbyggnad i Lysekil får en fortsättning i mark- och miljööverdomstolen.

Naturskyddsföreningen vill dock att regeringen tar över prövningen.

– Det skulle bli ett bredare perspektiv, säger ordföranden Johanna Sandahl.

Preems planer på att bygga ut det stora oljeraffinaderiet vid Lysekil har fått hård kritik från bland andra Naturskyddsföreningen, eftersom projektet bland annat skulle leda till en fördubbling av Preemraffs koldioxidutsläpp.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har tidigare gett Preem klartecken för projektet. Men den domen överklagades, och nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att ärendet kommer att tas upp även där.

Målet är att hålla huvudförhandling under det första kvartalet 2020, skriver överdomstolen i ett pressmeddelande.

"Viktig delseger"

Beskedet välkomnas av Naturskyddsföreningen, som dock nu vill att regeringen ska ta över prövningen.

– Vi är jätteglada. Det är en väldigt viktig delseger, nu vet vi att fallet kommer att prövas, säger organisationens ordförande Johanna Sandahl till TT.

– Men vi har precis skickat in en så kallad underrättelse till regeringen, som vi anser bör ta över frågan. Enligt miljöbalken är det möjligt för regeringen att ta över frågan och då blir det ett bredare perspektiv, där även klimatlagen tas i beaktande på ett tydligare sätt.

Tjockolja till diesel

Över 100 personer och organisationer hade överklagat domen från Vänersborgs tingsrätt. Överdomstolen avslår omkring hälften av överklagandena från olika privatpersoner, men ger prövningstillstånd till bland annat Naturskyddsföreningens och övriga privatpersoners överklaganden.

Preem vill bygga ut raffinaderiet på flera sätt. Bland annat vill man få lov att använda förnybara råvaror, exempelvis från raps eller tallskog. Men företaget ansöker också om att få bygga en anläggning för att göra bensin eller diesel av tjockolja, en sorts restprodukt som i dag används som fartygsbränsle. Den processen kan leda till ett fördubblat utsläpp av koldioxid från Preemraff, vilket väckt kritik från bland annat Naturskyddsföreningen.

I den första domstolsprövningen togs frågan om koldioxid inte upp. Principen inom EU är att den ska hanteras inom systemet för handel med utsläppsrätter. Naturskyddsföreningen anser dock att mark- och miljööverdomstolen ändå har en juridisk möjlighet att granska och ta beslut om utsläpp av koldioxid.

Preem planerar att satsa 15 miljarder kronor på utbyggnaden.

(Micke Larsson/TT)
(Jens Bornemann/TT)

Fakta

Preemraff

(TT)

Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän.

Togs i drift 1975 med namnet Scanraff, trots protester från miljövänner och en del närboende. Ägdes då av oljebolagen OK och Texaco.

Nordens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.

Enligt en miljödom från 2004 får raffinaderiet använda högst 11,4 miljoner ton råvara (huvudsakligen råolja) per år.

Nu har Preem ansökt om att få bygga ut anläggningen på flera sätt, så att man använder högst 13,9 miljoner ton råvara per år.

Omkring 1 000 personer jobbar på Preemraff. Cirka 650 av dem är anställda av Preem. Utbyggnaden väntas ge omkring 150 nya jobb när den är klar, och ännu fler under byggtiden.

Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.