Försökte förgäves rädda sin egen brandstation
Brandstationen i Hörby går inte att rädda efter den kraftiga branden. Foto: Johan Nilsson/TT


Endast kontoret gick att rädda när brandstationen i Hörby fattade eld. Stationens deltidsbrandmän försökte förgäves rädda sin egen arbetsplats.

– De kommer att samlas för att börja kunna hantera det här känslomässigt, säger Gustaf Sandell på Räddningstjänsten i Syd.

Under torsdagseftermiddagen blåstes faran över för explosionsrisk vid branden på brandstationen i Hörby.

– Det finns inte längre någon risk för allmänheten. Branden har tagit sig förbi utrymmet där vi har gasflaskor. Temperaturen har gått ner såpass mycket att risken för explosion har avtagit, säger Gustaf Sandell, inre befäl vid Räddningstjänsten i Syd.

Inne på den brinnande brandstationen fanns gasflaskor som kunde explodera av hettan.

– Det rör sig om syrgas som vi använder för rökdykning, säger Sandell.

Totalskadade

En större avspärrning sattes upp runtomkring och släckningsarbetet avbröts under flera timmar.

– Vi minskar nu ner avspärrningen till själva brandplatsen. Nu jobbar vi primärt med eftersläckning och kylning av utrymmet där det har varit gasflaskor.

Branden startade vid tretiden i natt då brandstationen var obemannad. Brandorsaken är okänd. Vagnhall och förråd är totalskadade, men kontorsdelen har kunnat räddas.

Utmaningen blir nu att snabbt hitta alternativa lokaler.

– Det blir ett problem rent organisatoriskt att ordna en tillfällig brandstation framöver, säger Gustaf Sandell.

Ett tiotal fordon har räddats undan lågorna, bland annat tankbilar och höjdfordon, liksom mindre fordon och en äldre veteranbrandbil.

TT: Var det ett kritiskt moment när fordonen skulle tas ut?

– Jag misstänker att man har fått ha på sig andningsskydd för att få ut de här fordonen, för det var ju omfattande rökutveckling, men jag har inga rapporter om att någon ska ha kommit till skada, säger Gustaf Sandell.

Avlastande samtal

Brandförsvaret i Hörby drivs av en deltidskår och brandmännen därifrån har deltagit i släckningsarbetet från start. Även brandmän från Höör, Lund, Eslöv, Hyllie och Burlöv deltog i insatsen.

TT: Hur har personalen reagerat på att behöva släcka sin egen arbetsplats?

– Jag vet inte mer än att de givetvis är kraftigt påverkade av det. Vi håller på att ordna avlastande samtal för personalen. De kommer att samlas för att börja kunna hantera det här känslomässigt.

(Cecilia Klintö/TT)

(Daniel Kihlström/TT)